Lehetne tartósabb?

Utolsó utáni pillanatban felbukkant egy vállalkozás, amely bérbe vette a bajba jutott nagyatádi konzervgyárat, esélyt adva a nagy múltú cég feltámasztásának.

Hazai életTóth Tímea2005. 04. 22. péntek2005. 04. 22.
Lehetne tartósabb?

Sajátos története van a főként zöldségkonzervjei révén közismertté vált nagyatádi konzervgyárnak. A Dél-Dunántúl hatvanöt éves, hajdan virágzó üzeme siralmas állapotba került az utóbbi években. Az előzményekhez tartozik, hogy a konzervipar nehézségei közepette öt évvel ezelőtt meghirdette eladásra a Magyar Fejlesztési Bank. Az állami tulajdonban lévő Nagyatádi Zöldség- és Gyümölcsfeldolgozó Konzervgyár Kft. megvételére ekkor egyebek közt ajánlatot tett egy, a cég vezetőiből, a térség termelőiből és a helyi önkormányzatból álló konzorcium is. A privatizáló azonban úgy döntött, nem adja az üzemet a helybelieknek. Eredménytelennek minősítette a kiírt pályázatot, majd pályáztatás nélkül, több mint kétmilliárd forintnyi állami hitellel megtoldva, odaadta a konzervgyárat három, korábban általa kezelt agrárvállalkozásnak. (Abból a tizenkét volt állami gazdaságból háromnak, melyeket röviddel korábban az Orbán-kormány meglehetősen vitatott körülmények között privatizált.) Az új vezetés alatt több régi szakemberétől, törzstagjától megvált a cég, dolgozói állománya és forgalma rohamos csökkenésnek indult. Az elmúlt egy-két évben már érdemi termelés sem folyt, ami azzal is járt, hogy a hajdan kiépített beszállítói kör széthullott, a környék termelőinek egy része tönkrement. Az új tulajdonosok nem tudták törleszteni az elnyert állami hitelt, így került vissza egy éve a konzervgyár újra állami tulajdonba, több mint kétmilliárd forintos adósságállománnyal. Az ügyben indított vizsgálatok nem tártak fel semmiféle bűncselekményt, így jobb híján a konzervipar válságában és/vagy a cégvezetés ügyefogyottságában kereshetjük a jelentős vagyonvesztés okait.
{p}
Az államhoz visszakerült vagyont tavaly újra eladásra kínálták, de óriási adósságállományával nem kapkodtak érte. Idén a ki nem fizetett hitelezők felszámolási eljárást indítottak, végveszélybe került az üzem jövője és a megmaradt 123 dolgozó munkahelye.
Ilyen helyzetben tett ajánlatot a szintén dél-dunántúli, főként gyümölcsfeldolgozással foglalkozó szigetvári Schenk és Társa Kft. Bérbe venné és működtetné a nagyatádi gyárat. A felszámolóval az elmúlt hetekben sikerült megállapodnia a részletekről. Schenk János, a társaság igazgatója kérdésünkre elmondta, június első felében szeretné újra beindítani a termelést Nagyatádon. A felszámolási eljárásban elbocsátandó dolgozók közül ötven-hatvan főt már májustól átvesz, és a termelés beindítása után további hatvan-nyolcvan fővel tervezi bővíteni a foglalkoztatottakat. Mivel túl későn kezdhette el a termelőkkel, illetve a beszállítókkal az ez évre szóló megállapodások megkötését, a szükséges alapanyagok egy részét más megyékből kell beszereznie. Erre az évre négyezer tonna borsó és 12 ezer tonna kukorica felvásárlását tervezi, kisebb tételben megkezdődhet a meggy és az uborka feldolgozása is.
A nagyatádi üzemet hamarosan újra meghirdetik eladásra. A felszámolási eljárásban azonban már a leendő vevőnek nem kell felvállalnia a cég korábbi adósságait, ezért reménykednek a helybeliek abban, hogy lesz, aki fantáziát lát a szebb napokat megélt üzemben, és újra felfuttatja. A Schenk és Társa Kft. azt ígéri, kedvező tapasztalatok esetén a vevőjelöltek között lesz.

Ezek is érdekelhetnek