Rémisztő a közoktatási rendelet

A pedagógusok már értesültek róla, de szégyenükben hallgatnak. A kormányrendelet változásai miatt fenyegetve, kiszolgáltatva érzik magukat. Például a renitens gyerekek és azok szüleinek támadásai miatt - de félnek más iskoláktól is.

Hazai életKovács István2005. 04. 01. péntek2005. 04. 01.
Rémisztő a közoktatási rendelet

Évente legalább egy tucat tanárverés kerül nyilvánosságra, amikor a pedagógust kezelhetetlen gyermekek szülei pofozzák meg az iskolán belül. A legtöbb esetben hátrányos helyzetű felnőttek a támadók. A tanárok nem tudnak mit kezdeni az egyre szaporodó igazolatlan hiányzásokkal sem: az élelmes szülők kérik a magántanulói státusba sorolást, mert akkor csak a féléves és az év végi vizsgákon kell megjelennie a tanulástól ódzkodó gyereknek. Az igazgatók viszont mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a finanszírozási feltételeknek, így a nyári szünetekben a működési területükön kívülről is megpróbálnak gyereket átcsábítani saját intézményükbe.
Az oktatási tárcától e kérdésekben várt volna megoldást, illetve védelmet a hazai pedagógustársadalom, ám nem azt kapta. A tavaly november végén megjelent kormányrendelet a tanárok, iskolavezetők kötelességeit és az ahhoz kapcsolt szankciókat szigorította. A szakemberek nem véletlenül zárkóztak el eddig a véleménynyilvánítástól.
Nézzük a paragrafusokat! Nevelési-oktatási tevékenység folytatására vonatkozó szabályok megszegése cím 142. § (3) alatt olvasható, hogy aki az iskolai oktatást a tanév rendjétől eltérően szervezi meg, valamint a tanítási hetek szervezésére, a tanítás nélküli pihenőnapok kiadására, az egy tanítási napon szervezhető tanítási órákra vonatkozó rendelkezéseket megszegi, ötvenezer forint pénzbírsággal sújtható.
{p}
A 142. § (4) szerint, aki a közoktatás információs rendszerében történő bejelentkezési kötelezettségét nem teljesíti, az állami vizsgák megszervezésekor a vizsgaszabályzatban meghatározottaktól szándékosan eltér, az osztály és csoport szervezésére, létszámának meghatározására vonatkozó előírásokat megszegi, a jogszabályban meghatározott kötelező tanügyi okmányokat nem vezeti, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Százezer forintig bírságolható az a pedagógus, aki a gyermeket, tanulót a közoktatásra vonatkozó rendelkezések szándékos megszegésével hátrányosan megkülönbözteti.
Mindez magyarra fordítva a következőt jelenti: a pedagógusnak ragaszkodnia kell a tantervhez, akkor is tovább kell haladnia, ha érzi, hogy valamit nem értenek tanítványai. Pénzbírság fenyegeti, ha nem tudja naprakészen vezetni az osztálynaplót. Százezret fizethet abban az esetben, ha netán a tanuló vallására, etnikumára, szellemi képességeire, testmagasságára, hajszínére vagy éppen tetvességére tesz célzást vagy megállapítást, mert ezzel hátrányos megkülönböztetést követ el. Egyik-másik "élelmes" szülő e rendelet ismeretében bármelyik pedagógus ellen eljárást kezdeményezhet.
A fenti szabálysértések miatti eljárás az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatáskörébe tartozik.
A nevüket vállalni nem merő pedagógusok azt kérdezgetik, hogy a tárca vezetői melyik pedagógus-érdekvédelmi szervezettel, illetve milyen szakmai fórummal egyeztették a kormányrendeletbe iktatott változásokat? A szakszervezeti vezetők ugyanis már kész tényként kapták kezükbe a módosításokat.

Ezek is érdekelhetnek