Fát vág, magányt oszlat

Tizenöt éves a falugondnoki szolgálat. Az évforduló megünneplésére rendezett konferencián a rendszer résztvevői - falu- és tanyagondnokok, civil szervezetek képviselői, állami tisztségviselők - vetettek számot az elmúlt időszak eredményeivel.

Hazai élet2005. 11. 04. péntek2005. 11. 04.
Fát vág, magányt oszlat

A falu- és tanyagondnoki szolgálat olyan, sokfunkciós és sok lábon álló intézmény, amely a vidék számos, a helyszínen és azonnal orvosolandó problémáját hivatott karban tartani. Az infrastruktúra hiánya, a nagy távolságok, a lakosság elöregedése mind-mind kitermeli a maga rászorulóit, akiken csak állhatatos napi munkával lehet segíteni. A falugondnok ebédet hord, postára adja a levelet, bevásárol. Adott esetben fát vág, jelenléte elűzi a magányt és az unalmat, elriasztja a bűnözőket. Egyszemélyes problémakijelző rendszer, botcsinálta pszichológus, orvos és rendőr, mindehhez egyetlen árva - jellemzően tíz évnél öregebb - gépjárművel, kiadós hely- és emberismerettel és gyakran végtelen türelemmel szerelkezik fel. A rendszert mai formájában Kemény Bertalan és a már elhunyt Szanyi Éva dolgozta ki, és szomorú módon ez lett - ahogyan Szaló Péter, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke mondta beszédében - a rendszerváltás legsikeresebb intézménye. Jó hír, hogy jól működik - a rossz hír, hogy egyre nagyobb szükség van rá.
A konferencia javarészt az ünneplés jegyében telt, egyedül a rendszer alapító atyjának tartott Kemény Bertalan, a Tanya- és Falugondnoki Szövetség elnöke vállalkozott arra, hogy tőmondatokban felsorolja a gondokat is. A gépjárműpark gyakorlatilag életveszélyes állapotát, a falugondnokok szabadságának, helyettesítésének, a túlóradíj kifizetésének megoldatlanságát, a dolgozók kiszolgáltatottságát az önkormányzatok előtt, valamint azt a tényt, hogy lényegében szabályozatlan, mi az, amit már túlzás lenne megtennie a falugondnoknak az ellátottak kérésére.

Ezek is érdekelhetnek