Rozs helyett olajfoltot terem a föld

A Gurdics testvérek földjére behurcolkodtak az M5-ös autópályát építő gépek. A gubancos ügyben csak a kár biztos.

Hazai életTanács Gábor2005. 11. 11. péntek2005. 11. 11.
Rozs helyett olajfoltot terem a föld

- Esküszöm mindenre, ami szent, hogy nem vettem fel a testvéreim pénzét - mondja Kovács Istvánné remegő hangon Maróti Edit ügyvédi irodájában.
Szeptember 19-e, hétfő este van. Testvérei kínos csendben ülnek, melyet végül az ügyvédnő hangja tör meg.
- Én nem gyanúsítom önt semmivel, de a Strabag Rt. levelében az áll, hogy a társtulajdonosoknak közösen járó kártérítést önnek már teljes egészében kifizették. Ilyet bizonyíték nélkül nem írhattak le. Nem tehetek semmit, amíg ki nem derül, hogy mi van ezzel a pénzzel. Mivel a Strabag hónapokig elhúzhatja a levelezést, el kell mennie az irodájukba, tisztázni az ügyet.
- De hogy jutok el Kiskunfélegyházára? - kérdezi a középkorú röszkei asszony. Az ügymenet láthatólag megakadt, nem állhatom meg, hogy ne lépjek közbe. Majd én elviszem Kovács Istvánnét Kiskunfélegyházára, mondom.
Csütörtökön együtt robogunk a zsúfolt ötös úton, miközben az asszony mesél.
- Négyen vagyunk testvérek, édesapánktól örököltünk Csengele mellett szántót, legelőt meg egy tanyát. Csakhogy hamarosan kiderült, hogy a 2,4 hektáros földnek rajtunk kívül lett még tizennyolc másik tulajdonosa is, ugyanis a nagyapánk minden élő leszármazottja között oszlik el a tulajdonrész körülbelül ötöde. Ráadásul az ingatlan mellett megy el az új M5-ös autópálya. A mellettünk lévő telket bérbe vették az építkezéshez, a mi földünket meg összevissza taposták a munkagépek, még szervizutat is építettek rajta keresztbe. Ott parkoltak a járművek nálunk, oda folyt belőlük az olaj, gödröket ástak, meg a jóisten tudja, még mit műveltek.
- Miért nem kérték, hogy menjenek el?
- A bátyámék szóltak, de a sofőrök azt mondták, hogy a mi ingatlanunkat is bérlik. Én untam meg a dolgot, és megkerestem a férjemnek egy rokonát, egy ügyvédet, írjon egy levelet, hogy ki és mi végre használja a földünket. Ekkor már majd' egy éve ott voltak az autópálya-építők.
- Jött válasz?
- Sokára, de jött. A Strabag Rt.-től kilátogatott egy ember, mondta, hogy a járművek eltévedtek, de ők kifizetik a kárt, meg leszünk elégedve. Majd hoztak egy szakértőt, aki első ránézésre úgy látta, körülbelül nyolcszázezer forint jár nekünk. Végül érkezett egy szakértői vélemény, abban csak 495 ezer forint szerepelt, választhattunk, elfogadjuk vagy nem.
- És elfogadták?
- Én meg az egyik testvérem, Gurdics Sándor úgy gondoltuk, hogy fogadjuk el, mert közben a gépek elkezdték helyreállítani a területet, és tartottunk tőle, hogy utána már nem lehet másik szakértői véleményt csináltatni. Szóltam az ügyvédnek, de félreértettük egymást, ő azt hitte, hogy mindannyiunk nevében beszélek. A másik két testvérünk nem értett velünk egyet, csakhogy ez már azután derült ki, hogy az ügyvéd elküldte az elfogadó nyilatkozatot, négyünk nevében. Rögtön utána írt a Strabagnak egy másik levelet, hogy mégsem fogadjuk el a szakértői véleményt és a kártérítést sem. Utána már a testvéremék intézték a dolgot, ők mentek el Maróti Edithez. Ő is írt egy levelet a Strabagnak, augusztus elején, és erre most érkezett az a válasz, hogy én felvettem a pénzt. Ami képtelenség. Húsz forintot se vennék fel úgy, hogy a testvéreimnek ne szóljak.
A Strabag Rt. kiskunfélegyházi irodájában fél perc alatt megtaláljuk a létesítményfelelőst, aki a káresetekkel foglalkozik.
{p}
- Hát, ez bonyolult ügy - csóválja a fejét. - Valóban nem fizettük ki ezt az összeget, mert az aláírt kártérítési megállapodást az ügyvéd nem küldte vissza.
- Akkor miért írták, hogy Kovács Istvánnénál van a pénz?
- Az utalásokat a budapesti központban intézik, nem nálunk. Mondjuk úgy, hogy volt itt egy kommunikációs hézag.
- Kaphatna tehát az érintett egy igazolást, hogy nem vett fel a testvérei tudta nélkül félmillió forintot?
- Azt sajnos csak a főépítésvezető írhatná alá, de ő szabadságon van. Holnap valószínűleg bejön, aláírja a leveleket, akkor elküldjük a helyesbítést.
Hazafelé menet beugrunk a többi testvérhez. Tanúsítom, hogy Kovács Istvánné tényleg nem tette el a mindnyájuknak járó kártérítést.
- A szakértői véleménnyel több baj is volt - magyarázza nekem a következő hét hétfőjén Maróti Edit ügyvéd. - A legnagyobb, hogy szó sem esett benne arról, milyen jogcímen használták a tulajdonosok engedélye nélkül a földet. Nem tartalmazott bérleti díjat. A zöldkárt is csak 2005-re számolták ki, holott a tulajdonosok szerint a járművek már 2004 húsvétja óta használják a területet. Erről szólt az a levél, amelyet augusztus tizedikén kapott meg a Strabag, és amelyre szeptember 19-én jött egy válasz, hogy már nincs miről beszélni, hiszen a kártérítést a tulajdonosok elfogadták, sőt nekik azt ki is fizették. Innentől kezdve nem tehetek semmit, amíg nem tudom biztosan, hogy nem követelek olyasmit, amit a Strabag egyszer már megadott. Ezt a Strabagnak írásban el kell elismernie. Ha gondolja, időközben menjen ki Csengelére, és nézze meg a területet.
A Maróti Edit által várt helyesbítő levél kedden sem érkezik meg. Keresem telefonon a Strabag főépítésvezetőjét - továbbra is szabadságon van. Akkor a létesítményfelelőst próbálom elérni, de csodálatosképpen minden telefon, mellék és faxszám foglaltat jelez egész délelőtt, majd kora délután is.
Autóba vágom magam, elmegyek Kiskunfélegyházára. A főépítésvezető titkárnője fogad: a főnöke még mindig szabadságon van. A telefont a Strabagnál sem tudták használni egész nap, valahol átvágták ugyanis a kábelt. Kissé megenyhülve kérem, hadd beszéljek a létesítményfelelőssel, aki az üggyel eddig is foglalkozott.
- Miért nem vették bérbe ezt a területet, ha az építkezéshez szükség volt rá?
- Mi nem veszünk bérbe ingatlant, ezt egy másik cég intézi, de megtérítjük, ha véletlenül kárt okozunk. Az alvállalkozók járművei eltévedtek, ez ilyen nagy zöldmezős beruházásnál előfordulhat és elő is fordul. Ilyenkor egy igazságügyi szakértő megállapítja, hogy mekkora a kár, és hogy milyen helyreállító munkákra van szükség. Ezeket csak akkor tekintjük befejezettnek, ha a tulajdonos is elégedett.
- A Maróti Edithez eljuttatott levelükben azt írják, hogy jóhiszeműen adták át a pénzt Kovács Istvánnénak, mivel nem tudták, hogy az előző ügyvéd nem képviselte az összes tulajdonost. Az ingatlan-nyilvántartásban benne van, hogy ki tulajdonos és ki nem.
- Az előző ügyvéd által írt elfogadó nyilatkozaton az állt, hogy "Kovács Istvánné és társai" nevében íródott. Kovács Istvánné neve ott van az ingatlan-nyilvántartásban, feltételeztük, hogy a "társai" a többi tulajdonos.
{p}
- Miért nem szerepelt a 2004-es terménykiesés a szakvéleményben?
- Tudtunkkal a gépek csak 2005-ben érkeztek oda. De azért mérlegeljük a szakvélemény felülvizsgálatát.
- Megvan az a levél, amelyben még az előző ügyvéd közli, hogy a tulajdonosok a szakvéleményt végül mégsem fogadták el?
- Ilyen levél nincs a mappában - válaszol tüzetes keresgélés után a létesítményfelelős.
Másnap megkeresem az előző, rokon ügyvédet is. Elém teszi a kérdéses levél másolatát, amelyben leírja, hogy a zöldkártérítést csak Kovács Istvánné tekintetében kell elfogadottnak tekinteni. (Az ő nyilatkozata pedig csak a többi tulajdonoséval együtt lenne érvényes.) Ezért kéri a Strabag Rt.-t, hogy küldjék el a szakvéleményt a többi tulajdonosnak, és nyilatkoztassák őket, hogy beleegyeznek-e a megnevezett összegbe. A levél mellé leteszi az ajánlott feladóvevényt, rajta a dátum: 2005. július huszonkilencedike. Majdnem pontosan két hónapja adták fel.
Kint állunk a helyszínen, fotókat készítünk. Pigniczki Mihályné, a testvérek egyike elgondolkodik.
- Most kellene vetni a rozst, de ebben a felfordulásban nem lehet. Ez lesz a harmadik év, amikor nem terem semmit a föld.
A Strabag bocsánatkérő levele október közepén, e cikk megírása után érkezett meg. Ebben azt is közlik, hogy a 2004-es évre számított zöldkárt hajlandóak kifizetni, újabb szakértői vélemény készül majd. Az előzményekből okulva az eljáró ügyvédtől mind a huszonkét tulajdonos elfogadó nyilatkozatát kérni fogják. A Gurdics testvéreken kívüli tizennyolc tulajdonos az ország különböző pontjain él, összeszedésük több hónapba is beletelhet.

Észrevételek jogászszemmel
Munkagépekkel eltévedni, illetve más termőföldjén egyméteres sóderággyal szervizutat építeni, két, jól elkülöníthető cselekedet.
Bérbe venni egy területet előzetes megegyezést feltételez. Kártérítést betervezni annyit tesz, hogy igénybe veszem a földet, ha akarja a másik fél, ha nem, és majd utána egyezkedünk - amikor már megkaptam, amire szükségem volt. Komoly cég nem ír le olyat, hogy félmillió forintot fizetett ki valakinek, ha ezt nem tudja igazolni. Ugyanígy nem fordulhat elő, hogy az irodában két hétig nem tartózkodik egyetlen, aláírásra jogosult személy sem. Hasonlóképpen nem szokás levelekre hónapos késésekkel válaszolni.
A Strabag kárrendezési ügyrendjéhez a jelek szerint nem tartozik hozzá az ügyvédi meghatalmazás ellenőrzése. Ez azt jelentheti, hogy a költségvetési pénzösszegekből is gazdálkodó autópálya-építő cég bárki nyilatkozatát elfogadja, aki becsületszavát adja, hogy egy zöldkárt szenvedett terület tulajdonosát képviseli. Hogy valaki jogosult fellépni, azt az ingatlan-nyilvántartás és a képviseltek által aláírt ügyvédi meghatalmazás együttesen bizonyítja.

Ezek is érdekelhetnek