Élőket szólít, halottakat sirat

Talán nincs is ember, aki nem találná ki, hogy a címbe rejtett eszköz a harang. De vajon a harang története is ennyire közismert? Aligha. Ne keseregjünk azonban emiatt. A kezdetet ugyanis senki sem ismeri. A keresztények egy nagyon szép legendához kötik a harangok születését.

Hazai életBalogh Géza2005. 12. 23. péntek2005. 12. 23.
Élőket szólít, halottakat sirat

Történt pedig valamikor Krisztus után 400 táján, hogy az itáliai Campana tartomány Nola városának szent életű püspöke, Paulinus, egy csendes alkonyaton esti elmélkedését végezte a városszéli erdőben. Hátát egy öreg fának vetette, s mi tagadás, elszenderedett. Álmában egy tisztáson járt, amelyet színes virágszőnyeg, harangvirágtenger borított. A püspök a csodálatos látványtól felkiáltott: "Uram, teremtőm! Adj nekem jelet, hogy velem vagy, s velem maradsz életem végéig!" Erre mozgásba lendült a rét, csilingelni kezdett a sok virág. Nem sokkal később Szent Paulinus a csodás esemény emlékére hatalmas virágkelyhet öntetett ércből, s attól kezdve azzal szólította papjait és híveit Isten-imádásra.
Gyönyörű történet, de a valóság sem sokkal szürkébb. Azt ugyan nem tudjuk, hogy ki találta fel, hogy ki és hol öntött először harangot, ám azt tudjuk, Kínában már a Krisztus előtti II. évezredben használatban volt, alkalmazták az asszírok és az ókori egyiptomiak is. A tudósok szerint a magyarok is ismerték még az őshazából, de vannak olyan vélekedések is, miszerint a Kárpát-medencében a hittérítő papokkal jelentek meg a harangok. Így vagy úgy, magyar település régóta nem létezik harang nélkül.
Európában húszan
Sok nagy mester neve maradt ránk a múltból, a legismertebb azonban kétségkívül Szlezák László. Több mint ötezer harang köthető a nevéhez, a mai magyar harangállomány meghatározó része. Elég, ha belehallgatunk a Kossuth rádió déli harangszavába: majd' minden harmadik-negyedik harang az ő műhelyében készült.
A harangöntés talán a legritkább mesterség a világon, Európában - a kontárokat leszámítva - talán ha húszan-húszonöten űzik. Spanyolországban, Olaszországban, Franciaországban kettő-kettő, Hollandiában három, Lengyelországban négy aktív mester dolgozik. Hazánkban egy, a híres Szlezák família sarja, Gombos Miklós. Az őrbottyáni főutcán álló házát és öntödéjét el sem lehet téveszteni. A cégér is természetesen egy stilizált harang, az udvaron pedig mindenütt harang meg harang. A műhely felé vezető út mellett a földön szabályos harangsor húzódik, nem egy köztük kétszáz évesnél is vénebb. Ők kiszolgálták már az időt, némák. De a harangokat nem szokás csak úgy kidobni. Van, amelyiket újraöntik, s van, amelyikből öreg, de megbecsült védőszellem lesz.
Ezek itt mind a porta díszei s vigyázói egyben.
Héttonnás a legnagyobb
És van az udvaron fiatal, érces hangú harang is. Rajta felirat: "Isten, áldd meg a magyart!" Év közben itt, a portán pihen, halottak napján azonban Budapestre, a Hősök terére viszik: ezt kondítják meg a jeltelen sírban nyugvó magyarokra emlékezve.
{p}
Magyarország egyetlen aktív harangöntője nemrég múlt ötvenéves, tele van elképzelésekkel. Jól megtermett, erős ember, akit az Isten is e pályára teremtett, ám kis híján másfelé terelték. Követve az apját harangöntő szeretett volna ugyan lenni - pontosabban öntő, hiszen a harangöntést soha, semmiféle iskola nem tanította -, ám az iskola elutasította. Esztergályosinasnak állt be tehát.- Azt mondták, gyenge a fizikumom - nevet most, majd' negyven év múltán, s a vendégek tiszteletére megkondítja az udvaron álló harangot. Délután fél három körül jár az idő, ha más faluban szólalna meg ekkor, összenéznének az emberek: valami baj történt?
Őrbottyánban viszont - a hiedelemmel ellentétben ez a település nem az Őrségben, tehát Vasban van, hanem Gödöllő és Vác között, gyönyörű dombok ölén - a váratlanul megszólaló harangok egyáltalán nem okoznak riadalmat, meglepetést. Lassan fél évszázada öntik itt őket, amelyeket aztán ki is kell próbálni. Mesterünk apja, Gombos Lajos honosította meg a harangöntést a faluban, ő meg a híres Szlezák Lászlótól tanulta a szakmát.
Szlezák Lászlónál érdemes elidőzni egy kicsit.
A neves mester az 1880-as években az első ismert, magyar származású budapesti szakember, Thury János műhelyében sajátítja el a szakma bonyolult fogásait. A századfordulón ő lesz az öntöde művezetője, s akkor már fontos részvényese is a cégnek. 1911-ben már ő a cégtulajdonos, és nagyarányú fejlesztésekbe kezd. Hajszál híján azonban belebukik. Mert kitör az első világháború, s nemhogy új harangok kellenének, de a régieket is elviszi a háború. Ágyút öntenek belőlük. A világégés befejeztével azonban addig soha nem látott konjunktúra köszönt be. Mindenki pótolni akarja az elvitt harangokat. A Szlezák-féle cég is felvirágzik, még a Csepelen működő Harangművek Rt.-vel is felveszi a versenyt. Hatalmas megtiszteltetés számára, hogy ő öntheti a pesti Bazilika hét és fél tonnás óriásharangját. Tökéletes a mű, az 1938-as világkiállításon első díjat nyer vele. Aztán a második világháború végén a németek azt is elviszik.
Hajdú a harangöntéshez
A háború befejeztével sem lesz nyugta. Sőt, akkor kezdődnek csak az igazi megpróbáltatások! A deportálást ugyan megússza, a műhelyre azonban lakatot kell tennie. Az akkor már idős mester hamarosan meg is halt, s úgy tűnt, Magyarországon végleg befellegzett a harangöntésnek. Csakhogy volt a cégnél egy sofőr, Ducsák István, aki megmentette a műhely szerszámainak, berendezéseinek jó részét. A bezárt műhelyből az ócskavastelep helyett haza, Őrbottyánba hordta őket, és ötvennyolc táján, saját nevén, s kicsiben, de beindította megint a harangöntést. A szakmai munkát természetesen az egykori főnök, Gombos Lajos irányította, aki aztán hamarosan saját üzemet alapított, szintén Őrbottyánban. Pestről járt ki a faluba, s a legnagyobb örömére a középső fia, Miklós, egészen kicsi korától ott sürgölődött körülötte.
Az öreg Gombos ma már nyugdíjas, csak kedvtelésből "harangozik" néha, a fia viszont most van ereje teljében. Van munkája bőven, mégsem gondtalan. Köztük is megjelentek a kóklerek.- A tisztességes harangöntő sehol sem milliomos. Rengeteg a munka, hatalmas a kockázat. A kontárok talán ezért is kerülték el eddig a szakmát. De most már nálunk is feltűntek. Külföldről hozzák a silány portékát, szégyent hozva ránk meg apáinkra - dohog, s kinyitja előttünk a műhely ajtaját.
Bent négyen-öten sürgölődnek. Egyikük agyagot kever, másikuk egy már kész harangot tisztít, a harmadik egy furcsa, leginkább termeszvárhoz hasonlító valami körül ügyködik. Gombos Miklós zavarunk láttán megpróbálja összefoglalni a harangöntés lényegét.
Nehéz, akárcsak a munkája. De azért közreadjuk; ám ha hibáznánk, jusson eszükbe a mondás: annyit ért hozzá, mint hajdú a harangöntéshez. Tehát: először is megépítik a magot, majd erre az álharangot. Az agyag álharangon alakítják ki a köpenyt, majd kiégetik az öntőformákat. A köpeny és a mag közötti résbe öntik majd be a rézből s ónból álló fémet, aztán az egészet, úgy, ahogy van, egy gödörbe temetik. Néhány nap múlva kiássák, megtisztítják, s megszólaltatják. Ez a pillanat a legszebb, de talán a legveszedelmesebb is. Mert most dől el, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban milyen munkát végzett a csapat.
Gombos Miklóst azért nagy meglepetések már nemigen érik. Kétezer harangot öntött eddig. Akad, amelyik a távoli japán szigeteken, van, amelyik Afrikában szolgál, s van, amelyik Izraelben, Oroszországban. Ám a legtöbb azért itthon, Magyarországon. Szólítja az élőket, siratja a halottakat, töri a villámokat.

Ezek is érdekelhetnek