Gavallérok almabálja

Megalománia és dilettantizmus, azaz nagyzási hóbort és hozzá nem értés - talán e két szóval lehetne a legtalálóbban jellemezni a SZEMA-t, a Szabolcsi Első Magyar Agrárbörze Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezetet, mely hétéves működés után akkorát bukott, hogy azt alighanem tanítani fogják az ország közgazdasági főiskoláin.

Hazai életBalogh Géza2006. 01. 06. péntek2006. 01. 06.
Gavallérok almabálja

Pedig milyen szépen indult minden. A rendszerváltás előtt a szabolcsi gyümölcstermesztők gond nélkül adtak túl a portékájukon, a keleti piacok összeomlása után azonban egyre sűrűsödtek a gondok. A kilencvenes évek derekán már alig-alig tudták eladni az almát meg a többi gyümölcsöt, felvetődött hát, hogy - nyugati mintára - értékesítő szövetkezetekbe kéne tömörülni. Mert a kis termelőket a felvásárló úgy játssza ki, ahogy csak akarja. Ha viszont a sok kicsi összeadja az erejét, szembeszállhatnak a legerősebb forgalmazókkal is.
A Nyíregyházán működő Primom Vállalkozásélénkítő Alapítvány bábáskodásával létrehozták hát a SZEMA-t. S - láss csodát! - a pár kezdeti, majdhogynem kötelező bizonytalan lépést követően már 2000-ben tekintélyes árualap jött létre, úgy tűnt, a szövetkezet megvalósítja az alapítók szándékát: képes lesz szabályozni a piacot. Természetesen a kívülállók is csak a szépet, a jót látták. Hogy növekszik a tagság, látványos fejlesztéseket hajtanak végre. A 41-es számú főút mellett, Napkoron például másfél éve impozáns épületegyüttes bújt ki pár hét alatt a földből. A szövetkezet új bázisának csodálatára messzi földről is érkeztek a szakemberek, akik elismerően csettintettek, mondván, ilyet legközelebb Münchenben meg Rotterdamban látni. Pedig akkor már gyülekeztek a viharfelhők. S abból nem is vihar, hanem orkán kerekedett - és magával ragadott mindent. Kevésbé színpadiason fogalmazva: 2005 késő őszén megkezdődött a szövetkezet felszámolása.
Több mint háromszázötven tag bánja. De alighanem sokan mások is futhatnak a pénzük után. A szabolcsiak értetlenül állnak az események előtt. A szövetkezet felügyelőbizottságának legutolsó elnöke, Kerék Tibor szerint azonban törvényszerűek a következmények. A cég vezetői ugyanis "csak" két szempontot nem vettek figyelembe: a piacot és a magyar paraszt észjárását. A várakozásokkal ellentétben a menedzsment képtelen volt új piacokat felkutatni. Ezt látva a termelők más cégekkel kötöttek értékesítési szerződést. Így kezdett kialakulni egy ördögi kör: ha volt piac, nem volt áru, ha lett volna áru, hiányzott a piac.
{p}
De ettől még korántsem fenyegetett csőd, sőt úgy tűnt, megkerült a megoldás. A megye vezetői 2002-2003-ban komoly erőfeszítéseket tettek az almagond megoldásáért, és ígéretesnek látszó orosz piacot kerítettek. Előbb a nagy iparváros, Perm, majd az orosz főváros, Moszkva vezetőivel tárgyalva újból megnyílt a hatalmas piac a szabolcsi alma előtt. Kézenfekvő volt, hogy a több száz tagot számláló SZEMA is beszáll az üzletbe. A felügyelőbizottság elnöki posztját 2005 januárja és 2005 májusa között ellátó Kerék Tibor szerint azonban már-már tragikomikus hibákat vétett az akkori irányító gárda. A szerződésnek például nem volt magyar nyelvű változata. De még ez hagyján - tételezzük fel jóindulatúan, hogy a szerződő felek mindegyike beszélt oroszul -, ám a szerződésben nem szerepel sem súly, sem határidő, sem az alma fajtája. És ez nem zavarta a magyarokat abban, hogy itthon óriás hűtőraktárakat béreljenek. Aztán várták az almát. Igen ám, de ekkor már október volt. Októberig pedig csak a legütődöttebb gazda vár, az almára a szerződést már jóval korábban megkötik a szállítóval. Hiányzott tehát az árualap. Fuccsba ment az orosz üzlet... - pontosabban nem egészen. Öt kamion szabolcsi alma azért mégis eljutott Moszkvába. Igaz, annak tulajdonosai sem SZEMA-tagok voltak. A szövetkezet ilyen helyzetben is igazi gavallérként viselkedett: alma ugyan nem volt, de azért egészen februárig fizette az üresen álló tárolókat.
A szakértői vizsgálatok szerint csak ezen az egy üzleten hatvan-hetven millió forintot vesztettek! A szekér azonban még ekkor is ment. Elégedett volt a menedzsment, elégedettek voltak a választott társadalmi tisztségviselők is. Nem csoda. Volt köztük például olyan társadalmi megbízott, aki a főállású munkája mellett egymaga háromszázezer forintot kapott havonta, a felét költségtérítésként, hogy ne kelljen utána adózni. S mikor az idén megkérdezték tőle, hogy ugyan merre tartotta a szemét, hogy nem látta a lejtőt, még neki állt feljebb. Hogy ő csak az alakulásnál bábáskodott! Ehhez képest több mint fél évtizeden keresztül vette fel a tiszteletdíját.
Tavaly télen aztán végképp kitört a botrány. A napkori raktárbázis elkészülte után kiderült, csőd közeli állapotba került a SZEMA. Már nemhogy a felvett banki hiteleket, de a szövetkezeti tagoktól átvett gyümölcs árát sem tudta kifizetni. A felháborodás hatására az igazgatóság elnöke előbb leváltotta az ügyvezető igazgatót, majd pár hónapra rá lemondott ő is. Mindhiába. A legutóbbi számítások szerint a szövetkezet adóssága meghaladja a négyszázmillió forintot, a SZEMA saját vagyona kevesebb, mint a banki követelés. Tehát a felszámolás során a tagság csaknem százötvenmillió forintja is odaveszhet.
Ez is nagyon nagy baj. De a csődnek minden bizonnyal más következményei is lesznek. Egy biztos: Szabolcsban belátható időn belül aligha alapítanak a gazdák szövetkezetet.