Vegyétek magatokra Buddha arcát!

Kerek, magasított párnán ülök, a párna alatt négyszögletes bordó szőnyeg. Előttem oltár, rajta Buddha-szobor, a szobor előtt fémcsészécskék, bennük felajánlások. Háromféle víz, rizs, virág, ilyesmi.A lábam magam alá húzom, egyenes háttal ülök. A terem csöndes, tízen-tizenöten ülünk a párnákon, s várjuk a meditáció kezdetét. Többségben fiatalok; mozdulatlan testtel, rezzenéstelen arccal ülnek, szintén maguk alá húzott lábbal, egyenes háttal.

Hazai életHardi Péter2006. 01. 06. péntek2006. 01. 06.
Vegyétek magatokra Buddha arcát!

Tüskés hajú, szelíd arcú férfi ül oldalt nekünk és a szobornak is: Szabó Attila, szerzetesi nevén Santi. A mai meditációt ő fogja vezetni. Nő lép be, kissé késve, arcán elnézést kérő mosoly. Háromszor leborul a szobor előtt, s helyet foglal ő maga is.
- Tisztító gyakorlattal kezdjük - szólal meg Santi. - Ezáltal férünk hozzá a tudatunkhoz, amely tökéletes és tiszta. Ne gondoljunk semmire, csak figyeljük a lélegzésünket.
Figyeljem a lélegzésemet? Mi sem könnyebb. Figyelem, amint belélegzem, kilélegzem. Belélegzem, kilélegzem. A felsőtestem emelkedik, aztán süllyed. Emelkedik, süllyed. A csönd szinte teljes, csak a hólé csorgása hallik kétoldalról. Belélegzem, kilélegzem. Belélegzem, kilélegzem. A lábam enyhén zsibbadni kezd, meg kellene igazítani, de nem merek mozdulni, ilyen csöndben az is túl hangos volna. Belélegzem, kilélegzem. Már teljesen elzsibbadtam - lesz, ami lesz, óvatosan kiemelem a bal lábam a jobb alól. Körülnézek, mindenki egyenes tartással ül, most veszem észre, hogy az én hátam már rég megroggyant; újból kihúzom magam. Belélegzem, kilélegzem. A szemek csukva, az arcok rezzenéstelenek.
Mellettem Judit ül, középkorú asszony, az egyetlen, akit ismerek a társaságból, ő hozott ide is, a buddhista misszió kamaraerdei imaházába. Előző nap jártam nála, gondolataim a találkozásunk körül forognak.
Csengő hangja ránt vissza a jelenbe, a gyakorlatnak vége, mocorgást hallok, csontok ropogását. Most vág belém, hogy már rég nem a lélegzésemet figyeltem, gondolataim elkalandoztak. Na mindegy, majd a következő gyakorlatnál éberebb leszek...
Santi golyócskákból álló láncot vesz a nyakába, így folytatja a szertartás vezetését.
- A beszéd megáldása következik - hallom szelíd hangját.
Előttünk a padlón imakönyv, benne szöveg, azt olvassuk egyszerre és hangosan, mint ahogy az iskolában szokás olvasásórán:
- A beszédcsakrában lévő RAM szótagból tűz támad, amely elemészti a nyelvemet, s az vörösen fénylő háromágú vajrává változik át. Ennek közepén...
Nem állítom, hogy értem, amit olvasok, pedig Judit elmagyarázta előzőleg, hogy a csakra (ami leírva cakraként szerepel) erőforrás, amelyből hét van az emberben, akárcsak a belső elválasztású mirigyekből. Azért is kell egyenes tartással ülnünk elmélkedés közben, hogy a csakrák energiája szabadon áramolhasson bennünk. Amíg a mondat értelmét igyekszem összerakni magamban, a társaság a szanszkrit ábécét ismételgeti:
- A, Á, I, Í, U, Ú, R - és így tovább, majd egy ősi szöveget ugyancsak szanszkrit nyelven - OM YE DHARMA-HETU-PRABHAVA... - és így tovább.
Fordítása a szöveg alatt zárójelben: minden jelenség okokból fakad...
{p}
S mindezt hétszer ismétlik, majd hirtelen elhallgat mindenki. Óvatosan körülnézek, látom, a szemek csukva, a hátak egyenesek. Az én lábam bezzeg zsibbad, óvatosan feltérdelek, azt sem bánom, ha zajt keltek vele; de úgy még rosszabb - vissza lótuszülésbe.
Az arcok rezzenéstelenek, mindenki elmélkedik. Megpróbálok én is, ám hirtelen nem jut eszembe semmi bölcs, kinyitom a szemem, előttem az imakönyvecske, azt nézegetem. Az OM szón akad meg a szemem, ez legalább ismerős, mindent, mindenséget jelent, legutóbb a Gyémánt Út Buddhista Közösség Huszár utcai imaházában hallottam.
A csengő hosszan zeng, a szemek nyílnak; én meg avval vigasztalom magam újabb meditációs kudarcom után, hogy legalább a buddhizmusról gondolkodtam.
- A lemondás éneke következik - vezet tovább a mester.- Noha ráléptem a dharma útjára, és menedéket vettem, nem hagytam fel teljesen a tévutakkal... - olvassuk közösen.
Ebből legalább értek valamit. A dharma a Buddha tanítása, a menedékvétel pedig a közösséghez való tartozás szándékának kinyilvánítása.
Hosszas önostorozás következik, a végén pedig:
- Oh, guru, szabadíts meg, kérlek, az igaz útról való elbitangolástól!
Ismét csönd. Ole Nydahl jut eszembe, a láma, akinek a tanítását néhány héttel ezelőtt hallgattam.
- Most pedig száznyolcszor borulunk le Buddha előtt - vezeti tovább a meditációt Santi a csengő újabb hosszas búgása után. - Ki szeretne gongatni?
Vállalnom kellene, gondolom magamban, ki tudja, bírom-e; de aztán mégis átengedem a lehetőséget az egyik hölgynek. A gyakorlat egyszerű: egymáshoz illesztett tenyerünket a fejünk fölé emeljük, majd az arcunk elé, végül a mellkasunkhoz, majd letérdelünk, előrehajolunk egészen addig, amíg a homlokunk érinti a padlót.
Kezdetben semmi gond, ám úgy a felénél érzem, igyekeznem kell, hogy tartsam az ütemet. Lassítanék - ám a gong könyörtelen. A ritmust egyre kevesebben tartják, az egyik buddhista kiáll, talán nekem sem volna szégyen. Inkább mégsem, végzem a gyakorlatot a magam ritmusa szerint.
Most bezzeg szó sincs a gondolataim elkalandozásáról...
Újabb meditáló társam állt ki, most már igazán nem volna vállalhatatlan, hogy abbahagyjam, fontolgatom, amikor kétszer egymás után szólal meg a gong.
Kissé kóvályogva ülök vissza a zsámolyra. Fejem tele vérrel, gondolataim a helyén, tudta a liturgia összeállítója, mikor kell megmozgatni a társaságot.- Valamennyi életemben, bárhová is születek, bárcsak rendelkeznék a magasabb világba születés minőségeivel! - mondom a különleges imádságot a többiekkel; majd még némi elmélkedés, s állunk fel.
A meditáció véget ért.
{p}
Vágyak és szenvedés nélkül
A polcon Buddha, körülötte könyvek, indiai szobrocskák - elefántot ábrázoló több is -, a falakon a buddhizmus jelképei. Világosságot a mécsesek fénye szolgáltat, az illatot pedig a füstölők.
A hangulat keleties és meghitt, akár egy szentélyben.
Judittal ülök a padlón, pontosabban párnákon egy budai villában, a hálószobája előtti kis helyiségben, s igyekszem magamba szívni valamit a vallás alapjaiból. Az asszony lelkesen magyaráz, időnként hozzátéve, hogy nem tartozik a megvilágosodottak közé, csak törekszik ezen állapot elérésére.
Buddháról beszél, a 2500 évvel ezelőtt élt királyfiról, aki huszonkilenc éves korára megcsömörlött az élvezetektől. Évekig kereste élete értelmét, míg végül megvilágosodott. Buddha szerint az ember alapvetően jónak születik, ám jósága a vágyai által csorbul, a következmény pedig a szenvedés. A megoldás kézenfekvő: ki kell iktatnunk az életünkből a vágyakat, s elmúlik a szenvedésünk is.
A vallásból az idők során különböző irányzatok ágaztak el: a kis út, amely csak az egyénnek nyújt megoldást, a nagy út, amely a közösségnek, s a gyémántút, amely a nagy út továbbgondolása, s csak tanítók által sajátítható el. Fiatal nő megy keresztül a helyiségen, Judit legidősebb lánya.
- S ő mit szól hozzá, hogy az anyukája a buddhista tanításokat igyekszik követni? - nézek a lány után.
- Elvittem a közösségbe, de nem kötötte le. Mint ahogy a másik két lányomat meg a férjemet sem. Afféle csodabogárnak tartanak a családban. Én azonban így érzem jól magam, ráadásul legnagyobb hibám, a türelmetlenségem is enyhült.
Judit annak idején mindenkinek meg akart felelni, s ez általában sikerült is, egészen addig, amíg anya nem lett. Itt viszont csődöt mondott, legalábbis úgy érezte, mivel a gyerekei nem ettek, főzhetett nekik akármit. Ő pedig csak tömte őket. Vagyis tömte volna, ha hagyják magukat... Mindezt súlyos kudarcként élte meg, s férje, anyósa sem értették viselkedését.
- Egyszer még meg fogod gyilkolni őket - jósolták, mire ő olyannyira pánikba esett, hogy pszichiáternek kellett segíteni rajta.
A fordulatot egy tíz évvel ezelőtti thaiföldi út hozta az életébe.
- Az emberek arcán végtelen nyugalmat és elégedettséget láttam. Ennek okát keresve jutottam a buddhizmushoz, s vettem menedéket benne.
{p}
Ne gyűlölködjetek!
Jóvágású férfi lép a népligeti sportcsarnokban ácsolt emelvényre farmerben, pólóban. Haja fehér, termete szálfaegyenes. A többezres, főként fiatalokból álló tömeg önkéntelenül feláll, mire ő egy mellékes mozdulattal int, hogy üljünk vissza, felesleges az efféle tisztelgés. Aztán helyet foglal a kanapén, lábait természetes mozdulattal maga alá húzza - mellette a tolmács ugyanígy tesz -, majd hosszasan törölgeti a szemüvegét, s beszélni kezd.
Ole Nydahl európai származású, a hatvanas évek lázadó ifjainak egyike. Előbb a kábítószerben keresett menedéket, de csalatkozott benne, s feleségével Tibetbe indult. Néhány év múlva visszatért, immár buddhistaként, azóta terjeszti a vallását Nyugaton, s alapítja a közösségeket.
Keresetlenül beszél, egyszerűen, a be nem avatottak számára is érthetően. Talán innen is a népszerűsége.
- A tibetiek látták, miként rombolja le a Nyugat önmagát - jelenti ki.  - Azért küldtek el, hogy megmutassuk az ő útjukat. A gyémántutat.
A nyugati ember sokáig nem is értette a buddhizmust, hiszen csupán a nemlét iránti vágyat látta benne, az életvezetés viszont, amely a szenvedésmentességhez vezet, elkerülte a figyelmét. S hogy miként is kellene élnünk, hogy ezt elérjük, abból bőven ad ízelítőt Ole Nydahl. Olyan egyszerű tanácsokat például, hogy ne ártsunk másoknak, ha nem akarjuk, hogy nekünk is ártsanak; testünk a szerelem eszköze is, éljünk vele, s ne féljünk boldoggá tenni azt, akit szeretünk; ne bölcselkedjünk túl sokat, mert merevek leszünk, ám a túl sok együttérzéstől is óvakodjunk, mert az szentimentalizmushoz vezet.
- Legfőbb tanácsom a harag kerülése - vezeti a hallgatóságát a buddhista alaptanításba. - Ne gyűlölködjetek, mert benneteket is gyűlölni fognak, s az nektek sem jó. Az állandó harc mérgezi a lelket. Szeressétek inkább egymást, s benneteket is szeretni fognak.
Mintha csak egy keresztény papot hallanék.
{p}
Három fény meditáció
Tömve a hosszúkás terem a Huszár utcában, főleg fiatalokkal, arcukról ítélve egyetemisták lehetnek. Az előtérben cipők garmadája, a kabátok nem férnek fel a fogasra, egymáson tornyosulnak. Hétfő van, ez a legnépszerűbb elmélkedési nap a  közösség számára.
- A tiszta fehér fényt látjuk, amely a homlokunkból árad. Ezáltal tisztul a testünk - hallom a tanítót.
A csönd teljes, ám a társaság itt korántsem olyan fegyelmezett, mint ahogy később Kamaraerdőn tapasztaltam. Némelyek ugyan csukott szemmel elmélkednek, mások maguk elé néznek, de van olyan pár is, amelyik inkább egymással van elfoglalva.
- Om - szakad ki hirtelen a gyülekezetből, szinte egyszerre. A hangot hosszan elnyújtva rezegtetik.- Engedjük a vörös fényt áradni a torkunkból, hogy tisztulhasson a beszédünk - szól most a tanító.
Újabb csönd következik, majd egyszerre:
- Ah - rezeg hosszan.- Most pedig a kék fény árad a mellkasunkból, s tisztul általa a tudatunk. - Hung - rezeg a csöndet követően.
Még némi tanítás a tisztaságról, majd alig félóra elteltével szedelődzködik a társaság.
Fiatal férfit, Robit kérem az értelmezésre. A férfi készséges, leülünk az imaház presszójába egy tea mellé.
- A buddhisták különböző meditációs módszerekkel igyekeznek eljutni tudatuk teljes megtisztulásáig - magyarázza. - Amit láttál, az a három fény meditáció volt. Magyarországon csaknem húsz buddhista közösség létezik, mindegyik más módszert követ.
S amíg a vallás követője meditál, Buddha arcát veszi föl. Minél több időt tölt meditációval, annál tovább van rajta a mester arca. Amíg végül egyszer teljesen rá nem ragad, s a sajátjává nem válik. Vagyis Buddha lesz maga is. Nemcsak a szertartások alkalmával, hanem egész életében. S nemcsak a gondolataiban, a magatartásában is.- Akinek ez sikerül, az megvilágosodott, s megkímélődik az újjászületéstől - hallgatom Robi tanítását.