Harangzúgás a kicsapottakért

Jászapáti, az Alsó-Jászság kisvárosa szépen gyarapodik. Északi peremén méltóságteljesen áll a gimnázium patinás épülete. Nemrég új szakközépiskola épült. Ami ritkaság: itt minden ötödik ember iskolapadban ül.

Hazai életT. Dögei Imre2006. 03. 24. péntek2006. 03. 24.
Harangzúgás a kicsapottakért

- Szerkesztő úr! Arra kérem, intézkedjen, mert csaknem százéves iskolánk felújításának áldozatául eshet az 1912-ben ültetett ezüst rezgőnyárfa is - szólt pár éve a telefonba egy remegő hang.
A Jászapáti Királyi Katholikus Főgimnázium egykori díszterme most régi pompájában tündököl. Az ódon falak között nézelődve megérint a történelmi levegő. Az évtizedes érettségi tablókról tekintélyes tanár urak néznek reám, alattuk az egykori diákok napszítta képmásai. "Vale Interim!" - betűzöm a deák nyelven írott szavakat. Ez valami "találkozunk"-félét jelenthet - találgatom.
- A vale annyit tesz: légy egészséges, az interim szó szerinti jelentése pedig: időközben. Szabad fordításban tehát: "Isten veled a találkozásig" - feleli dilemmámat hallva a gimnáziumban csaknem negyven évig latint meg egyéb stúdiumokat oktató, 85 éves Győri Gyula. A jászapáti születésű, a helyi gimnáziumban maturáló, majd oda visszatérő tanár úr már csak tudja, hiszen ő a szerzője a latin kifejezéseket és elnevezéseket magyarázó, eddig öt kiadást megért, Nota bene! című könyvnek. Három éve neki ítélték oda a Jászságért Díjat, amit büszkén és meghatódva idéz fel.
- A folytonos oktatási reformok miatt a változtatások hatását képtelenség lemérni, máris jön az újabb regula - feleli szakmai közérzetét jellemezve Lénártné Emri Ildikó. - Így aztán akadnak olyan tanulóink, akiknek kezdetben még nálunk is olvasási-szövegértési, valamint számolási gondjaik vannak. Az erkölcsi értékekről meg a magatartásmintákról papolva pedig gyakran úgy érezzük: Don Quijote-i szélmalomharcot vívunk, hiszen a média meg az internet révén egészen más ömlik manapság a fiatalságra - ecseteli helyzetüket az igazgatóhelyettes asszony.
Egykoron ő is a Mészáros Lőrinc szerzetesről elnevezett gimnáziumban tanult, és minden gond és baj ellenére nagyon jól érzi magát az újjávarázsolt épületben. Időközben kicsengetnek, zsibonganak a folyosók.
- A gimi után valószínűleg a műszaki pálya felé veszem az irányt, inkább a reál tárgyakat kedvelem ugyanis - válaszolja kérdésemre a jászkíséri Tajti Ádám, az intézmény nyolcosztályos tagozatának tizedikes tanulója.
Utasi Dominika hatodikos létére három, igaz, egymással rokon pályán is elképzeli majdani önmagát. Tornatanár, úszóedző vagy néptáncoktató egyaránt válhat belőle, minthogy atletizál, úszik és a Jászság Népi Együttes Apátiban működő művészeti csoportjában táncol. Kovács Andrea és Solymosy Gabriella valóságos hölgyek már, mindketten az idén érettségiznek. Ők a bolognai néven futó legújabb oktatási reform kísérleti nyulai. Egyszerre érettségiznek és felvételiznek, teljesítményüket először százalékban kifejezve értékelik, majd az eredményt átszámítják felvételi pontszámokká, illetve érettségi érdemjeggyé. Andrea inkább az előnyeit látja az egyszeri vizsgázásnak, minthogy sem utazásra, sem dupla stresszre nincs szükség. Gabriellának viszont nem tetszik ez a mindent egy lapra feltevő gyakorlat, hiszen ha valakinek épp rossz napja van, az akár egész további pályáját veszélybe sodorhatja.
{p}
Az ablakon kinézve előbb a kollégium, majd a szakközépiskola új épületének látványa tárul elém. A gimnáziummal közösen használják a régi tornatermet - hajdan a legnagyobb volt a történelmi Magyarországon - és a vadonatúj tornacsarnokot. Mint hallom, a jászsági települések általános iskoláit is rendbe tették az utóbbi évtizedben. Ami itt anyagiakban megtestesül, azt már senki nem veheti-viheti el sem Apátiról, sem máshonnan. S noha a Jászság az ország gazdaságilag fejlett régiói közé tartozik, pénzzel aligha győzték volna ezt a tempót.
A térség országgyűlési képviselője, Szekeres Imre maga is jászapáti születésű, s amit tehetett, azt megtette az oktatásért, a jövőbe, a jövőnkbe való befektetésért. Állami pályázatok, valamint parlamenti döntést igénylő címzett támogatások révén összesen 2,4 milliárd forintra rúgnak az iskolai fejlesztések. Ezekhez a helyi pénzösszegek és az emberek szorgalma társult.
- Úgy mondják, hogy a Jászságban a nap korán kel és későn nyugszik - utal a sorsukon mindig saját munkájukkal változtató, jobbító emberek erkölcsi normáira Szekeres Imre. - A Jászság iskolái közül elsőként az apáti gimnáziumban volt internet. A diákok e-mailt váltottak Glatz Ferenccel, az MTA akkori elnökével, így avattuk fel a rendszert - emlékszik vissza.
"Öntötte: Egry Ferencz, Kisgejőczön 1914" - áll a felirat a gimnázium muzeális darabjának számító harangon. A legendárium szerint egykoron, ha valakit kicsaptak az iskolából, távozóban e harang hangja kísérte. Nem zúgott viszont a harang az öreg rezgőnyárért. Öles törzsének tízcentis kérgét leszámítva belül sötétbarnára korhadt a famatuzsálem...

A fiatalság városa
A tízezres lélekszámú Jászapátiban csaknem kétezer az általános iskolai tanulók és a régióból is beiskolázott szak-, illetve középfokú intézményekbe járó diákok száma. Joggal állítható tehát, hogy Apáti a fiatalság városa. Az általános iskolák egyikét Vágó Pálról, a neves helyi festőművészről, a másikat István Királyról, a helyi zeneiskolát pedig Rácz Aladárról nevezték el. A megyei önkormányzat fenntartásában működik az Ipari, Mezőgazdasági és Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a nagy tradíciókkal bíró Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium.