Reformra váró közszolgák

A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) állásfoglalásban fogalmazta meg, mit vár a 2006. évi parlamenti választások után megalakuló új kormány programjától, illetve hogyan ítéli meg az államháztartás és a közszolgálati intézményrendszer elkerülhetetlen reformjának közszférát érintő ügyeit. Mivel a reformlépések nemcsak a munkavállalókra, hanem a társadalom egészére hatnak majd, a SZEF megkerülhetetlennek tartja, hogy a közvélemény a pártok álláspontja mellett megismerhesse az érdekképviseletek véleményét is. Az együttműködési fórum egyetlen párttal sem írt alá választási együttműködési megállapodást.

Hazai életPintér Csilla2006. 03. 24. péntek2006. 03. 24.
Reformra váró közszolgák

Az állásfoglalás végleges szövegén a SZEF tagszervezetei is alakítottak. Megfogalmazták például, hogy a több parlamenti ciklus óta halogatott átfogó reform érdemi társadalmi vita nélkül nem valósítható meg. A jövő kihívásaira készülve elengedhetetlennek tartják annak vizsgálatát, hogy milyen következményekkel jár az euró bevezetése a munkavállalókra. Mivel szükségét érzik az iskolák, a nevelés felértékelésének, azt hangoztatják, hogy az intézkedések nem járhatnak az oktatásra fordítandó pénzek lefaragásával. A tagszervezetek hangsúlyozzák, hogy a várható reformokkal kapcsolatos igényeik megfogalmazásakor nem pusztán a közszolgálat egy adott ágában dolgozókról, hanem a lakosságot törvényesen megillető szolgáltatásokról, azok elvárható minőségéről is szó van.
A SZEF elnöke, Szabó Endre szerint bonyolult feladat lesz összhangba hozni az állampolgári és a munkavállalói érdekeket. Egyfelől védeni kell a közszolgálati jogviszony fenntartását, másfelől nem kerülhetnek ki a szakszervezeti érdekkörből azok, akik a reformintézkedések következtében nem közszolgálati jogviszonyban látják majd el feladataikat. A közszolgálati szakszervezeteknek e dolgozók érdekképviseletét is változatlanul fel kell vállalniuk. A várható változások után még fontosabbá válik a közszolgálati szakszervezetek egymás iránti szolidaritása.
A SZEF állásfoglalását elküldték a pártok miniszterelnök-jelöltjeinek.

Ezek is érdekelhetnek