Ingyensajt az egérfogóban

Hazai életHardi Péter2007. 04. 06. péntek2007. 04. 06.
Ingyensajt az egérfogóban- Van két ikrem, most töltötték be a harmadik évüket. Fel tudja venni őket ősszel az óvodába?
- Testvérük van?
- Májusra várjuk.
- Akkor az anyuka bizonyára otthon marad vele egy ideig.
- Igen, úgy tervezzük, hogy hároméves koráig mindenképpen.
Mayer Györgyné óvodavezető aggodalmasan néz rám.
- Jól van, adja be a felvételi kérelmüket. De... de lehetek őszinte?
- Feltétlenül.
- Semmi esélyük a gyerekeknek. Huszonöt férőhely szabadul fel a kimenő csoporttal, s a felméréseink szerint hatvan-hetven jelentkező várható. Beláthatja, hogy akinek az anyukája otthon van, az a sor végére kerül.

- Van három iskolás korú gyerekem, a legkisebb elsős, a középső negyedikes, a legnagyobb hetedikes. Ha ideköltöznénk, fel tudná venni őket?
- Természetesen, ez a törvény által előírt kötelességünk - válaszolja Haasné Varga Erzsébet, az általános iskola igazgató-helyettese. - De azt meg kell mondanom, hogy elég szűkösen vagyunk.
- Mennyire?
- Az iskola kétszázötven diák számára épült, és háromszázötvenen tanulnak benne.
- Mikorra bővítik?
- Évek óta tervezik. De a tornaterem talán őszre elkészül.
- Amíg elkészül, hol tornáznak a gyerekek?
- A szabadban, amikor csak lehet.
- És amikor nem lehet?
- Az aulában, a könyvtárszobában, a klubhelyiségben. Mindig találunk helyet, tornaóra el nem maradhat.

- Egy kiló húst kérek. Soványat, ha lehet.
- Nem tartunk tőkehúst, se soványat, se kövéret - válaszolja a pult mögül az asszony.
- Miért nem?
- Nem éri meg.
- Nem éri meg?! - kérdezek vissza.
- Nem, hiszen mindenki megveszi a húst Pesten.
- Mindenki csak nem...
- Ötvenkilósnál kisebb tételben a szállító nem hozza ki a húst, annyi meg biztosan nem fogyna el még most, az ünnepek előtt sem.
- Akkor most mit csináljak?
- Tessék bemenni Pestre!
A buszjegy ára oda-vissza hatszáz forint.

Milyen hát Telki? Különös település, ezt bárki tanúsíthatja, aki éppen csak keresztülhajt rajta, mondjuk, Budakesziről Perbálra tartva. Az erdő, ami határolja, csodaszép, a hegyek ontják az illatokat, mintha a túloldalukon nem is a zsúfolt főváros feküdne.
A kanyargós, emelkedő út egyik oldalán szokványos falusi kép, tornácos parasztházakkal, templommal, a másikon méretes polgári otthonok. Aztán sok semmi, majd megint hasonló építmények, néhol csoportosan, máshol magányosan.
Mintha egy félkész településre érkeztem volna.
A legkülönösebb azonban az Akácos utca hegybe nyúló felső része, amelyen túl már az erdő vadkerítéssel elválasztott része kezdődik. Az építményekre a palota kifejezés illik leginkább, a legméretesebb akár az Andrássy útnak is díszére válna.
A köznyelv Telki e részét csak bankárnegyednek hívja. Nem csoda, hiszen valóban bankárok, nagyvállalkozók lakják. Ugyanúgy Telki lakója ma Kovács Gábor, a Bankár csoport első embere, mint Kenyeres Sándor, akinek a fejéből a Mammut üzletházak ötlete kipattant, vagy Réthy Imre, az Alcatel vezére.
Az utca túloldalán húzódik Kerese Jánosnak a szomszédaihoz méltó méretű laka. Akinek esetleg nem ugrik be, ki is ő, ne tartsa magát tájékozatlannak. A 77 éves férfi 1990-től 2002-ig a falu polgármestere. Vagyis abban az időszakban, amikor Telki lakossága megötszöröződött.
Ha már erre járunk, kopogjunk be hozzá, hátha közelebb kerülünk a rejtély nyitjához: miként lehetséges, hogy az ország leggazdagabb faluja többszörösen is hátrányos helyzetű. Mert azt még nem is említettem, hogy a költségvetés a tavalyi évet kilencvenmillió forintos hiánnyal zárta.
Telki egykori első embere készült az érkezésemre. A méretes nappali asztalán iratok garmadája.
- Villamosmérnökként számos találmányom van - ad egy papírt a kezembe, amiből ugyan találmányainak számossága nem derül ki, viszont kétségtelen, hogy diplomáját ötven éve szerezte. - Jól menő cégem volt, már a nyolcvanas években több milliót kerestem.
De vajon miért mondja el mindezt nekem? A talány hamar oldódik.
- Hadd tiszteljem meg evvel a kimutatással!
A papíron összesítés, a tiszteletdíjáé, amit polgármesterként felvett. Tizenkét év alatt tizennyolcmillió forint, amiből tisztán alig valamivel több mint tízmilliót tarthatott meg.
- Ha ilyen jól ment a bolt, akkor miért vállalta a polgármesterséget?
Kerese János kész a válasszal:
- Mert hülye vagyok.
Szeretném megvédeni az egykori polgármestert saját magától, erre azonban egyelőre nem ad módot. Hosszan meséli, miként szakadt el a kilencvenes évek elején Telki Budajenőtől, a szomszéd településtől. A válás után üres volt a tarisznya, ő azonban a képviselő-testület élén kiglancolta a falut - értsd: pótolta a hiányzó közműveket -, sőt vagyont is hagyott maga után. Módszere kézenfekvő: földet vásárolt a községnek, felparcellázta, belterületbe vonta, majd akár a húszszorosáért is továbbadta.
- Ha annyi volt a pénz, miből adódnak most a hiányosságok? - kérdezem Kerese Jánost.
- Az utolsó ciklusban már igen nehéz volt a helyzetem, az ellenzékem a testületen belül akadályozott. Az iskola mellett szerettem volna egészségházat és polgármesteri hivatalt is építeni, de erre már nem volt módom - ad kezembe újabb papírt, rajta az említett épületek látványtervével.
Hogy ezek közül miért csak egy iskolára futotta a telkek eladásának árából, amelynek tornaterem nem is jutott, arra nem tér ki.
Máshonnan indítok hát:
- A következőt beszélik Telkiben: a telkek eladásából nemcsak, sőt nem is elsősorban a falu gyarapodott, hanem a képviselő-testületi tagok egy része, élén önnel.
Kerese Jánosnak a szeme sem rebben.
- Kárpótlás és részaránytulajdon-osztás során vagyonhoz jutott helybeliektől földet vásároltak - folytatom -, majd határozatot hoztak a belterületbe vonásáról, ezután pedig felparcellázták, s jó pénzért eladták.
- Előfordult ilyen is, nem mondhatom, hogy nem. Ám nemcsak testületi tagoké volt belterületbe vont terület, hanem eredeti tulajdonosoké is.
- Akik nyilván kérték is a belterületbe vonást, hogy a terület értéke növekedjék. Ám mielőtt ezt a testület jóváhagyta volna, nem egy tag vásárolt belőle... Az Ön véleménye szerint mennyire etikus az, ha a testület tagjai a saját vagyonuk gyarapodását szolgáló határozatot hoznak?
A férfi mosolyog.
- Etikailag talán nem teljesen tökéletes - válaszolja némi hallgatás után.

A gyarapodási lendület 1998-ban tört meg, egy népszavazás által. A telkiek ugyanis nemet mondtak a nyakló nélküli belterületbe vonásra. Mindennek előzménye pedig egy különös telekügylet. Különös, írom, mert potom tizenötmillió forintért, vagyis szinte ingyen jutott volna Telki nyolcvanhektárnyi állami területhez - bár ingyen csak a sajt van az egérfogóban, ahogy mondani szokták. A terület egy részén azonnal túl kívánt adni a testület, szintén áron alul... a többin pedig diplomatanegyedet akart felhúzni.
Az azonban bizonyos, hogy a voksolás eredménye nemcsak a szárnyaló teleküzletet szegte, hanem megingatta Kerese János állásait is. A '98-as választást még néhány szavazattal megnyerte, ám 2002-ben már új világ kezdődött a faluban.

Fura tájon járok, domboldalban, lábam alatt aszfalt, az út mentén kandeláberek. Egyébként csak a virágos mező.
A helyiek űrbázisnak hívják azt a huszonnégy hektáros területet, amelyet a Kerese utáni faluvezetés vásárolt, majd százmilliókért közművesített. A terület értéke milliárdosra növekedett.
- Azt gondoltuk, ami jó pénzt hozott egyeseknek, az jó pénzt fog hozni a falunak is - avat be a testület vagyonszerzési elgondolásba a polgármesteri székben Kerese Jánost váltó Varga Mihály.
Az ötlet magától adódik, ám azt már a régi görögök is tudták, hogy kétszer ugyanabba a folyóba lépni... - legalábbis nem egyszerű feladvány. A kiköltözési hullám a fővárosból lelassult, az ingatlanpiac pangásnak indult, vevőjelöltek pedig egyre ritkábban kopogtatnak be az önkormányzathoz, mondván, telket akarnak vásárolni.
Pénzre ugyanakkor egyre nagyobb szüksége lett volna az önkormányzatnak:
- Jöttek a hivatalba az újonnan beköltözöttek - emlékezik Varga Mihály -, lobogtatva a szerződést, kérték az ígéretek beváltását. A közműveket, az aszfaltozott utat, a közvilágítást.
A pénz elfogyott, tavaly már pótköltségvetésre volt szükség. Varga Mihály már nem is indult az őszi önkormányzati választáson.
Egy fiatal, sikeres vállalkozót, Danóczy Balázst választották meg Telki első emberévé.

- A leggazdagabb falu vagyunk? Így igaz. S mit jelent ez a gyakorlatban? - kérdezi magától a polgármester. - Az itt élők fizetik a legtöbb személyi jövedelemadót az államkincstárba. Ebből aztán visszaosztanak nekünk nyolc százalékot.
Az iparűzési adó is vékonyan csordogál, a magánkórházon kívül szinte nincs is cég, amely fizesse. De hogy is lenne, amikor az egykori testület rendeletben mondta ki, hogy ipar pedig nem települhet a faluba! Máskülönben oda a legfőbb értéke, a táj, a híresen jó levegő, a csend és nyugalom. Akkor pedig nem kelendők a telkek, akár magánkézben vannak, akár önkormányzatiban...
Mindenekelőtt a hiányt kell eltüntetnie a legújabb testületnek. Ha már egyesek élelmesek voltak, s felvásárolták az ingatlanokat, élelmes az önkormányzat is. Üres telkek után akár több százezer forintra is rúg az adója annak, aki 10, 15, 20 ingatlant is bespájzolt a nagy felvásárlások idején, s még nem sikerült túladnia mindegyiken.
Az építményadót pedig négyzetméterenként 435 forintra emelték. Az újonnan jöttek többségének persze nem gond kifizetni, ám az ófaluban hallani olyan hangokat, miért ők fizessék a "gyüttmentek" gyerekei iskolájának a bővítését.Asszony álldogál a tornácon az Akácos utca aljában, Knezli Istvánné. A házat 50-60 négyzetméteresnek nézem, udvara rendezett.
- A gyerekeimet várom az ünnepekre - válaszolja megszólításomra. - Lesz majd egy kis hamis gulyás meg palacsinta. Vettem egy karfiolt, három sárgarépát meg egy gyökeret, és tudja, mennyit fizettem? Kilencszázkilencven forintot! Őrült nagy a drágaság - ömlik belőle a szó. - Nem fogja elhinni, egy köbméter víz a csatornadíjjal együtt hétszáz forint. Mit szól hozzá?
- Hallott a helyi építményadóról? - szakítom meg.
- Hallottam valamit - bizonytalanodik el. - Lesz az is vagy huszonötezer forint egy évre. - De ha kapok vevőt, eladom - mutat az ablakba tett táblára. - Máshol talán könnyebb.
A házat még a nyolcvanas évek elején vették, ötszázezer forintért. Akkoriban költözött ide a családjával Debrecenből, de ma már egyedül él.
- Tisztviselőként mentem nyugdíjba, kapok 64 ezer forintot. Még szerencse, hogy van egy kis mellékes... Múltkor mentem az utcán, egy fiatalasszony tolta a babakocsiját, beszélgettünk, egyből látta, hogy megbízható vagyok, kérdezte, nem volna­e kedvem vigyázni a gyerekre. Amíg az asszonyka készül az államvizsgára, addig elvagyok a kicsivel. Nagyon rendes ház, onnan fentről - mutat a bankárnegyed felé.
- Mennyit kap érte?
Elhallgat egy pillanatra, de aztán csak folytatja.
- Azt inkább nem mondanám meg, csak annyit, hogy én diktálom az árát. Egyébként... egyébként ismerek valakit, aki ezer forintot is elkér egy órára.

Bohanek Miklós és Kállai Márton felvételei

Ezek is érdekelhetnek