Hová tűntek Bach kottái?

Elkészült minden idők egyik legnagyobb hatású zeneszerzője, Johann Sebastian Bach számítógépes arcmása.

KaleidoszkópValló László2008. 03. 14. péntek2008. 03. 14.
Hová tűntek Bach kottái?A digitális arcrekonstrukciót egy skót antropológus végezte el az eisenachi Bach Múzeum megbízásából, aki az arckép megalkotásához többek között fölhasználta a zeneszerzőről készült festményeket, valamint azt a bronzöntvényt, amelyet 1894-ben mintáztak egy koponyacsontról, amit Bachnak tulajdonítanak. Ez azonban csak föltételezés, mivel sírkő vagy más jel nem őrizte meg az 1750-ben elhunyt zenész sírjának pontos helyét, és csak a szájhagyomány tartotta azt egy sírról, hogy az övé. Ennek alapján exhumáltak 1894-ben egy sírt, s a maradványokat a lipcsei Szent János-templomban temették el újra. Ahonnan aztán 1950-ben vitték át Bach föltételezett földi maradványait a Tamás-templomba.
Életútját ismerve kiderül, hogy Bach még idős korában is dinamikus, mozgékony, pihenést nem ismerő ember volt, aki szeretett táncolni, énekelni – ez az energikusság látszik a digitális arcmáson is. Ez jellemezte életét és munkásságát, amiben egymást követték a megpróbáltatások, a művészi kihívások és a mindennapi megélhetésért folyó küzdelmek.
A barokk zene és az egyetemes zenetörténet egyik legnagyobb óriása 1685. március 21-én született a németországi Eisenachban, szüleinek nyolcadik gyermekeként. Kezdetben apja tanította zenére (aki városi zenész volt). A fiú korán, tízévesen teljes árvaságra jutott. Ekkor a nála 14 évvel idősebb bátyja (Johann Cristoph) vette magához, ő folytatta öccse taníttatását, képzését. 1700-ban egy iskolatársával Lüneburgba került. Itt, valamint hamburgi kirándulásai alkalmával került szoros kapcsolatba az orgonával, amelynek csakhamar virtuóz ismerőjévé vált. Zenészként legelőször a weimari zenekarban mutatkozott be, majd az arnstadti Új templom orgonistája lett. 1707-ben megnősült: másod-unokatestvérét vette feleségül. Sorra születtek gyermekeik, szám szerint hét, akik közül csak négy élte meg a felnőttkort. Ezekben az években udvari orgonistaként és kamaramuzsikusként dolgozik a weimari udvarban. 1717-ben elhagyta Weimart és a kötheni herceg szolgálatába szegődött; itt született meg kamara- és versenyműveinek jelentős része. (Jellemző a korabeli viszonyokra, hogy mivel nem kérte elbocsátását előző munkaadójától, közel egy hónapi börtönbüntetést volt kénytelen elviselni.) Ebben az időszakban nagy változás állt be családi életében is: első felesége meghalt, ő pedig egy év múltán újra megnősült. Egy udvari trombitás legfiatalabb lányát vette nőül, akitől szintén sorra születtek gyermekei. Összesen tizenhárom gyermeknek adtak életet, akik közül hat élte meg a felnőttkort. 1723-ban Bach újból – és immár utoljára – állást változtatott: a lipcsei Tamás-templom kántora lett. Élete végéig fáradhatatlanul dolgozott: zenélt, komponált, rendezvényeket szervezett. Munkájában csak rohamosan gyöngülő látása akadályozta. Halála előtt nem sokkal megműtötték a szemét, a beavatkozás azonban nem sikerült, megvakult. Halála után műveinek nagy része elveszett (amiben része van fia hanyagságának is), a megmaradtak is jó időre a feledés homályába merültek. Csak a XIX. század fedezte föl újra a zenetörténet egyik legnagyobb zsenijének igazi remekműveit.
Ezekben a napokban Eisenach, a szülővárosa Johann Sebastian Bach születésének 423. évfordulójára készül; március 21-ével kezdődően kiállítás nyílik a Bach Múzeumban, ahol bemutatják azt a mellszobrot is, amit éppen a digitális arcmás alapján formált meg a szobrász.

Ezek is érdekelhetnek