Magyarország és Európa

A Magyar Nemzeti Múzeum új időszaki kiállítása arra vállalkozik, hogy átfogó és árnyalt képet adjon Magyarország és Európa viszonyáról, történelmünk és kultúránk sok évszázados kapcsolódási pontjairól.

Kultúra2004. 09. 24. péntek2004. 09. 24.
Magyarország és Európa


Az Európai Uniónak csak néhány hónapos tagjai vagyunk, Európának azonban több mint ezer esztendeje része. A tárlat bemutatja azokat az elképzeléseket, amelyeket hazánk és Európa kapcsolódásáról a különböző korokban alkottak, mindezt grafikák, festmények, rézkarcok segítségével.
Amint az az Európát jelképező nőalakot ábrázoló - 1577-ben készült, színezett - fametszeten is látható, országunk valóban Európa közepén található, a XVI. századi szimbolikus ábrázolások tanúsága szerint úgyszintén.
A kontinens és az ország allegóriák és jelképes ábrázolások témája lett már évszázadokkal ezelőtt. Találkozhatunk olyan, mára már közismertté vált eszmék képi megfogalmazásaival, mint a Magyarország a kereszténység védőbástyája-gondolat vagy Szent István országfelajánlása, de kirajzolódik a magyarokról Európában kialakult kép is. Két évszázad törökellenes küzdelmei során alakult ki a megkínzott, leláncolt nőalak, Hungária jelképes alakja. A törökellenes harcok sikerét dicsőítő allegóriák már az európai nagyhatalmak összefogásának eredményességét hirdetik.
A XIX. század nagy európai forradalmi hullámának főszereplője lett a magyar forradalom és szabadságharc. Hatása óriási volt, szinte minden nép megalkotta a maga Kossuth-képét Angliától Portugáliáig. A "boldog békeidők" és az első világháború közötti végletet illusztrálják a korszakban keletkezett ábrázolások, melyek közül számos mára egyfajta képi mítoszként él tovább.
Az utolsó egység a Mit adunk Európának? címet viseli, és a világörökség részeként, illetve várományosaként ismert műemlékeket, tájakat, természeti kincseket tárja a közönség elé.

Ezek is érdekelhetnek