Anyanyelvi őrjárat

Eltökít

KultúraGrétsy László2006. 09. 22. péntek2006. 09. 22.
Anyanyelvi őrjárat

Egy darabig töprengtem azon, hogy itt, az Anyanyelvi őrjárat rovatban válaszoljak­e Tóth Mihály telekgerendási levélírónknak az eltökít szóval kapcsolatos kérdésére, vagy csak magánlevélben fejtsem ki, amit a következőkben előadok. De azután rájöttem: e téma igenis ide való. Mert az igaz ugyan, hogy az eltökít ige nem köznyelvi, hanem csupán nyelvjárási szó, de meggyőződésem, hogy a Szabad Föld olvasóinak többsége - nagy részük vidéken élő ember - ismeri, legalábbis már hallott róla.
Ennyi bevezető után máris a lényegre térek. Tóth Mihálytól egy újságkivágatot kaptam megyéjük lapjából, s a kivágaton A Szent Anna-tó legendája című cikket. Csak a számunkra legfontosabb néhány sort idézem belőle: "Legendáját a part menti katolikus kápolnában ismertük meg. Történt, hogy a léha és gyakran vigadozó-táncoló tündéreket zavarta a kápolna harangja. Ezért rávettek egy parasztlegényt, jutalom ellenében tökítse el."
Levélírónk az idézett részhez a következőket fűzi: "Véleményem szerint a megjelölt szóból ( = tökítse el) eltökintettek egy n betűt. Várom szíves válaszát."
 Hát lehet egy ilyen kérésnek ellenállni? Ugye, nem? Akkor jöjjön a válasz! Az eltökít szó nem elírás vagy sajtóhiba következtében került a cikkbe. Van ilyen szavunk, s bár újabb értelmező szótáraink nem közlik, a XIX. századiakban még ott szerepel. Jelentései: 'elrejt', 'ellop', 'elveszt', 'elpazarol','elpusztít'. Előtagja az el- igekötő, amely a cselekvés befejezettségének jelölésére szolgál, az utótag pedig minden valószínűség szerint a tesz igének te- vagy tö- tövével függ össze, annak -ít képzős származéka. Hogy a k hogyan került bele, azt többféleképp is lehet magyarázni, de valószínű, hogy a köznyelvben is meglevő s jól ismert eltökél, továbbá a tökéletes, tökéletlen, tökély stb. szavak mintájára, amely szavak egytől egyig ugyancsak az ősi, finnugor örökségnek számító tesz ige rokonságába, családjába tartoznak.
Eltökél - idéztem az imént ezt az eltökít-tel közös eredetű szót. Annak vajon mi a jelentése? Értelmező szótárunk szerint: 'valaminek a végrehajtását szilárdan elhatározza'. A köznyelvben valóban csupán ebben az értelemben ismerjük és használjuk az eltökél szót, de egyik-másik nyelvjárásunkban, például a szlovákiai Ipolyszalkán él 'elpazarol' és 'ellop, elsikkaszt' jelentésekben is. Nem nehéz észrevenni, hogy ugyanezek a jelentések megtalálhatók az eltökít jelentései között is.
Úgy vélem, eltökít szavunkról a lényeget ezzel már el is mondtam. Az újságcikkből idézett mondatban a tökítse el minden bizonnyal azt jelenti: 'csenje el, tüntesse el'. A számos helyen, de főleg az ország középső és keleti részében meglevő eltökít ismerői alighanem egyetértenek az előadottakkal. De még tartozom levélírónknak valamivel, amivel akár igazságot is szolgáltathatok neki. Mint írta, az újságírók "eltökintettek egy n betűt" a szóból. Ha ezzel az eltökint szóval a köznyelvi eltekint-re utalt (azaz eltekintettek egy n betűtől, figyelmen kívül hagyták ezt a betűt), akkor téved, mivel a szintén igen régi, már az Ómagyar Mária-siralomban is szereplő tekint szónak ehhez semmi köze. Nincs is sem zárt ë-ző, sem ö-ző változata. De ha a hasonlóképpen csupán nyelvjárási szinten élő, egy-két faluban följegyzett, 'elrejt, eltüntet' jelentésű eltökint tájszóra gondolt, akkor neki is igaza van. Ez az eltökint ugyanis szintén létező változata az általa bírált - bár kifogástalan - eltökít-nek.

Ezek is érdekelhetnek