Nyelvtanulás: kellemes vagy hasznos?

Kultúra2007. 04. 06. péntek2007. 04. 06.
Nyelvtanulás: kellemes vagy hasznos?

Országos felmérést végzett az OKLEVEL.HU Országos Jelentkezési Központ, melynek keretében 500 nyelvtanuló felnőtt válaszai kerültek elemzésre. A felmérés kérdőívét a központ az interneten tette közzé; a válaszadók - a nemet, kort, lakhelyet és végzettséget alapul véve - vegyes összetételűnek tekinthetők. A felméréssel a központ a nyelvet tanulók véleményét kívánta megismerni: a nyelvtanulás célját, annak kedvelt és legkevésbé szórakoztató egységeit, illetve jövőjét fürkészték a kérdések.
A válaszok elemzéséből egyértelműen kiderül, hogy a tanulók az angol nyelv további előretörését jósolják: a tanulók kétharmada tette voksát az angol nyelv mellé, 15%-uk az olasz, francia és spanyol nyelvet jelölte meg, néhány százalékuk pedig az egzotikus nyelvek piaci szerepének erősödését jövendöli. Érdekes adat, hogy a német nyelv csupán a tanulók 2%-a szerint nyer teret az elkövetkezendő években.
A központ igyekezett megismerni a tanulók véleményét arról, hogy iskolában, illetve otthon milyen arányban tartják célszerűnek a nyelvtanulást. A válaszadók jelentős része szerint 50-75%-ban érdemes iskolában, és 25-50%-ban párhuzamosan otthon tanulni; a tanulók egy hatoda szerint, azonban a mérlegnek az otthoni tanulás felé érdemes billennie, 75%-25% arányban.
A magyar nyelvoktatási hagyományoknak talán ellentmond az, hogy a kérdőívet kitöltők fele szerint a beszéd és a szövegértés elsajátítása fontosabb, mint az írásé és olvasásé. A válaszadók másik fele szerint azonban e két terület egyformán fontos. Figyelemre méltó azonban, hogy egyetlen olyan válasz sem érkezett, amely szerint az írás és az olvasás szerepe fontosabb lenne, mint a beszédé és a szövegértésé.
Fontos tapasztalat, hogy a tanulók kétharmada szerint idegen anyanyelvű tanártól a legjobb nyelvet tanulni; csupán a tanulók egyharmada véli úgy, hogy az idegen nyelvet magyar anyanyelvű tanártól jobb tanulni.
A felmérés arra is rámutatott, hogy a nyelvtanulók a nyelvtanulás területein belül szövegértést, szöveghallgatást kedvelik leginkább, a nyelvtan írásbeli gyakorlását pedig legkevésbé. A vélemények szerint egy harmadik területtel, a beszéd oktatásával, gyakoroltatásával állnak a magyar iskolák és nyelviskolák leginkább hadilábon.
A válaszadók jelentős hányada - több mint a fele - elsősorban munkájához használja az idegen nyelvet, e mögött sorakozik az utazás és a szórakozás, mint jelölt terület. Az elemzés - az előrejelzésekkel szemben - rámutat, hogy a tanulók szerint a nyelvtanulás éppúgy szándék, mint pénz kérdése. Néhány százalékban az időt és a körülményeket jelölték a tanulók.
A nyelvtanuláson belül a szavak elsajátításának értékelése kifejezetten érdekesen oszlik meg: egyező, 45-45% véli szörnyűséges, őrjítő feladatnak, vagy éppen a nyelvtanulás legszórakoztatóbb részének a szótanulást. A válaszadók egyértelmű többsége nekilátna az interneten keresztül is a nyelvtanulásnak, és még kiemelkedőbb hányada hangsúlyozza a szakmai nyelvek szükségességét.

A felmérés kérdőíve megtalálható: www.elemzes.hu