Leveleink kezdettől napjainkig

KultúraValló László2007. 05. 25. péntek2007. 05. 25.
Leveleink kezdettől napjainkig

Az első fennmaradt magánlevél (tehát nem közügyekben rendelkező okirat, hanem személyes vonatkozású ismereteket közlő írásos följegyzés) több mint száz évvel azután keletkezett, mint ahogy III. Béla rendelete napvilágot látott. Az éppen 775 éve, 1232. május 16-án keltelezett levél papírra vetője egy ismeretlen udvari ember volt, aki írását Jolánta királynénak, II. Endre második feleségének címezte. Arról számolt be, hogy Csanád vármegyében megtalálta azt a gyógyfürdőt, amelynek vizében megfürödve a királynő kigyógyulhat betegségéből. (Mint a történetírás följegyezte, hiába volt a híradás e fölfedezésről, a királynő egy év múltán meghalt.)
A következő századok a levélírás egyre növekvő népszerűségének jegyében teltek. Nemcsak a királyi udvarban, a közigazgatásban, az egyházban vált általánossá, és nemcsak a főurak és nemesek körében, hanem a polgárság életének is nélkülözhetetlen tartozékává vált. Közöttük jó néhány - például II. Rákóczi Ferenc fejedelem bujdosótársa, Mikes Kelemen törökországi levelei vagy a nyelvújító Kazinczy Ferenc kiterjedt levelezése - maradandó irodalmi értéket is képvisel. Születtek híres levelek a közélet, a politika tárgykörében is. Itt említjük Kossuth Lajos és Deák Ferenc nevezetes levélpárbaját. Kossuth olaszországi emigrációjából intézte nyílt levelét (a Cassandra-levelet) Deákhoz, amelyben a kiegyezést ellenezve óva intette a nemzetet, hogy osztozzon a Habsburg-hatalommal az elnyomott népek fölötti uralomban. A válasz a Pesti Napló 1867. május 31­i számában jelent meg. Deák kifejtette, nincs mit mondania Kossuth vádaskodásaira, hozzátéve: "A kiegyezésnek az a módja, amit én javaslok, alkotmányos szabadságunkat nem veszélyezteti, és hazánkra nézve sok tekintetben előnyös."
Míg a korábbi évszázadokban futárok, postagalambok és kutyák, majd pedig a postaszolgálat továbbította a leveleket, melyek sokszor heteken, sőt hónapokon át utaztak a feladótól a címzettig, addig napjaink internetes levelezője villámpostával juttatja el személyes üzeneteit. Tér és idő nem akadály többé: leveleink egy szempillantás alatt eljuttathatók a világ legtávolabbi zugába is.

Ezek is érdekelhetnek