Anyanyelvi őrjárat

Mi fán terem? 2.

KultúraGrétsy László2008. 06. 06. péntek2008. 06. 06.
Anyanyelvi őrjárat

Három héttel ezelőtt ugyanezzel a címmel, de a 2. szám nélkül már jelent meg cikkem a rovatban. Akkor megígértük, hogy a témára még visszatérünk. Máris élek a lehetőséggel. További néhány olyan szólást mutatok be, amelyet egy-egy benne levő, kevésbé ismert szó miatt föltehetőleg nem minden olvasónk ért meg. Nézzük tehát: mi fán terem.
Érti a csíziót
A jól tájékozott, ügyes, ravasz embert jellemzik így. De miért?  Mi a csízió? Egy régi naptárfajtának a neve. A XVI–XVII. században divatosak voltak az olyan verses naptárak, amelyekben álomfejtések, jóslatok stb. mellett minden hónapra olvasható volt egy kétsoros latin vers, egy úgynevezett disztichon. Azért lett ezeknek a naptáraknak a neve csízió, mert az év első napját, azaz újév napját régen Jézus körülmetélése napjának nevezték. Így a naptár elején a Circumcisio Domini ’az Úr körülmetélése’ kifejezés állt, márpedig egyházi szövegekben gyakori a kezdő szóval való megnevezés. Ahogy a miatyánk és a hiszekegy is a kezdő szavai által vált a szóban forgó imádság nevévé, úgy lett a circumcisio szóból rövidült, elején megkurtított, majd a c-t a lágyabb cs-re váltó csízió is e naptárak neve. Aki pedig kiigazodott ezekben a naptárakban, már csupán azzal is, hogy tudott olvasni, arra mondták, hogy érti a csíziót.
Illa berek, nádak, erek
E tréfás ízű formula valójában felszólítás a menekülésre: ’Gyerünk! Futás!’ Benne az illa az ’elszalad, eltűnik’ jelentésű, mára már elavult illik ige alapszavának melléknévi igenévi származéka. A szócsalád ma is élő tagja a ’könynyű, gyors léptekkel elszökik’ jelentésű illan ige, valamint a ’könnyen, gyorsan párolgó’ jelentésű illó melléknév: illó zsírsavak, illóolaj.
Nem káptalan a feje
De mi a káptalan? A szó a latin capitulumból fejlődött, az pedig a ’fej’ jelentésű caput származéka. A capitulum jelentésfejlődése: ’fejezet’ › ’egy rövid részlet felolvasása a Bibliából’ › ’szerzetesek és kanonokok tanácsadó testülete, amelynek ülése mindig egy bibliai fejezet felolvasásával kezdődött’. Ez a tanácsadó testület nálunk régen okleveleket kiadó – vagy megőrző – hiteles hely volt. Ezt nevezték káptalannak, s erre a tudós gyülekezetre utal a szólásbeli káptalan szó is.
Még több ilyen, első hallásra rejtélyes szót mutathatnék be olvasóinknak, de most csak ennyire futotta. Az összeset pedig úgysem tudnám elmondani, hiszen nekem sem káptalan a fejem!

Ezek is érdekelhetnek