Eleven népművészet

Országos pályázaton megmérettetett népi iparművészeti alkotásokból rendeztek kiállítást Kecskeméten. Bámulatos az a műfaji gazdagság és sokszínűség, ami a közszemlére tett alkotásokat jellemzi.

KultúraBorzák Tibor2009. 06. 20. szombat2009. 06. 20.

Kép: Kecskemét, 2009. június 11. Kismesterségek bemutatkozás a Népi Iparmûvészeti Múzeumban Kecskeméten. Fotó: Ujvári Sándor

Eleven népművészet
Kecskemét, 2009. június 11. Kismesterségek bemutatkozás a Népi Iparmûvészeti Múzeumban Kecskeméten. Fotó: Ujvári Sándor

Kilencedik alkalommal sereglettek össze az elődöktől örökölt és féltve őrzött mesterségek jelenlegi képviselői, hogy bemutassák tudományukat, s közben versenyre keljenek egymással. A Hagyományok Háza és a Kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény háromévenként hirdeti meg az Országos Népi Mesterségek Művészete elnevezésű pályázatot, melyen mindig szép számmal vesznek részt alkotók az ország minden részéből. De nemcsak a táji változatosság jellemzi az anyagot, hanem a műfajok sokszínűsége is. Főképp a kevéssé elterjedt kézműves- és háziipari tevékenység jelenkori éltetői mutatkoznak be. Így bútorműves, vaskovács, kékfestő, bőrös, késes, mézeskalácsos, bocskoros, gyékényfonó, gyöngyfűző, paszományos, papucskészítő, tojásfestő, szalmafonó – és még sorolhatnánk, mennyiféle tehetséget igénylő, mesterségként is alkalmazott foglalatosság fedezhető fel a remekművek mögött. Nemcsak hagyományokat lemásoló, hanem azok technológiáját megmentő, megújító és továbbfejlesztő produktumokat látni a kiállításon.

Népi hangszereket készíteni nem lehet rutinmunka. A tiszaalpári Repáruk Dezső tekerőlantjai igényességről és mérhetetlen türelemről tanúskodnak. Hasonlókat mondhatunk a decsi Oláh Márta szépséges gyöngysorairól, melyeket bizonyára a mai fiatalok is szívesen hordanak. A budapesti Nagyné Kolumbán Zsuzsanna népviseletbe öltöztetett babákból formált életképet, Schneider Péterné és Schneider Péter pedig a messze földön híres hartai festett bútorokkal berendezett parasztház miniatűr változatát készítette el. Prókai György busómaszkjai, Csáki Ildikó szalmafonatai, Gaál János festett templomkazettái, Balázs Róbert gyermekjátékai, Bene Ágostonné fonott üvegei mind-mind mesterművek, de felsorolhatnánk az összes kiállítót, hiszen valamennyien megérdemelnék.

Az országos pályázat bizonyítékul szolgál arra, hogy mindmáig sokan vannak, akik fontosnak tartják a népi mesterségek folytatását, és vállalkoznak arra, hogy saját fantáziájukkal és képességeikkel átszőve másoknak is megmutassák legszebb műveiket. S ezen a színvonalon érdemes folytatni!

Ezek is érdekelhetnek