Főút mellett nem jó lakni...

Felújítják, szélesítik és főútvonallá nyilvánítják a 4405-ös és 4406-os jelű, Szentes–Derekegyház–Nagymágocs–Orosháza településeket érintő utakat, ami egyúttal azt is jelenti, hogy visszatérhetnek az onnan korábban kitiltott kamionok. Ettől joggal rettegnek a lakott területeken élők, ám a nagymágocsiak azt sem veszik jó néven, hogy a házuk előtti parkosított területtől el kell búcsúzniuk.

LakóhelyemBorzák Tibor2021. 07. 24. szombat2021. 07. 24.

Kép: Nagymágocs, 2021. június 12. Kerékpár út építés, tervezés nagymágocson. Fotó: Ujvári Sándor

Főút mellett nem jó lakni...
Nagymágocs, 2021. június 12. Kerékpár út építés, tervezés nagymágocson. Fotó: Ujvári Sándor

Pár évvel ezelőtt, amikor betiltották a szentes–orosházi úton áthaladó kamionforgalmat, az út mellett lakó nagymágocsiak fellélegezhettek. Előtte ugyanis nemcsak a megnövekedett zajt kellett eltűrniük, hanem azt is, hogy néhányuk megrepedezett házai értéküket vesztették. Úgy tűnik, vége a nyugalmuknak, újra visszatérnek a 7,5 tonna feletti járművek, mivel főúttá alakítják át az egyébként igencsak megviselt állapotban lévő mellék­utat, és kerékpársávot is építenek mellé.

Ez az elképzelés nem új keletű, kistérségi projektként már 2008-ban is felmerült, csakhogy pénz hiányában mégsem valósult meg. Időnként felröppent a hír a folytatásról, nemrég azonban látható jelei lettek a beruházás elindításának, kövekkel megrakott teherautók tűnnek fel arrafelé és készül az aszfaltozóüzem is.

Csakhogy a nagyszabású építkezésről az érintettek azt mondják, nem kaptak tájékoztatást, és a tervezést megelőzően nem egyeztettek velük.

Nagymágocs szélén, a Szántó Kovács János utcában csak az egyik oldalon épültek lakóházak, az előttük húzódó földsávban futnak a közművezetékek, a túloldalon pedig már szántóföldek vannak. A porták előtti részekre port felfogó fákat, dísznövényeket ültettek az ott élők, virágoskerteket, pázsitot gondoznak. De már nem sokáig!

Az útpálya szélesítésével és a kerékpárút kialakításával ennek búcsút kell inteniük. A mintegy harminc családi ház előtti zöldterületet beépítik, majdhogynem az ingatlanok kerítéséig húzódik a tervezett bővítés. Értesüléseink szerint ezek a parcellák évtizedekkel ezelőtt – amikor először vetődött fel az útszélesítés gondolata – kivett közterületként önkormányzati tulajdonba kerültek, amelyeket átadtak az államnak. Ebből az átminősítésből az utca elején lévő öt ingatlan valamiért kimaradt, esetükben most kisajátítás és kártalanítás történik.

A lakossági panaszok miatt helyszíni szemlét ígértek, de az nem valósult meg. Fotó: Ujvári Sándor

– Másfél évvel ezelőtt egyik nap jöttem haza, és két férfit találtam a házunk előtti virágoskertünkben, éppen a terület felmérésével foglalatoskodtak – meséli Mucsi László, aki többek nevében fordult hozzánk panaszával.

– Hiába kérdeztem őket, konkrét tájékoztatást nem tudtak adni, mit és miért csinálnak. Idén februárban aztán minden világossá vált, amikor a szomszédainkkal együtt megkaptuk a házunk előtti terület kisajátításáról szóló ügyvédi értesítést, ám a levélhez csatolt hevenyészett rajzot nem lehetett értelmezni. Felháborítónak tartjuk, hogy senkit nem tájékoztattak az illetékesek arról, mire készülnek. Legalább egy utcafórumot tartottak volna, vagy személyesen járták volna be a területet!

Mucsi László nemrég alakította ki a kapuja előtti kocsibejárót és a vízelvezető árok támfalait, mindezt a munkálatok során várhatóan megsemmisítik. Felvette a kapcsolatot a fővállalkozó, a Magyar Közút Nonprofit Kft. megyei illetékesével, aki kilátásba helyezett egy helyszíni szemlét a polgármesterrel együtt, de ez azóta sem történt meg.

A szomszédokkal egyetértésben nem a beruházást kifogásolja, hanem azt szeretné elérni, hogy a kerékpárút, a kocsibeálló, az árok az élethelyzetnek megfelelő kivitelezése minél kevesebb rombolással járjon. A kívülálló számára pedig az is felmerül: miért nem lehet az útpálya szélesítését és a kerékpárút kialakítását a túloldalon megvalósítani, ahol nincsenek lakóházak?

Harminc családi ház előtt tervezik a zöldfelület beépítését. Fotó: Ujvári Sándor

A szentes–orosházi és a székkutasi utak kereszteződésében áll Magyar Zsolt vállalkozó háza, akinek egyébként több ingatlanát is érintik a munkálatok. Ezek kártalanítására szerinte méltatlanul alacsony összeget ajánlottak fel, amit nem is fogadott el.

Érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a lakóingatlana mentén hosszan elnyúló, mintegy 300 méternyi kerítését a nyomvonal-szélesítés miatt le kellene bontani és arrébb helyezni, illetve a gázvezetéket, a belvíztározót, az udvart is meg kellene bolygatni. Körülbelül 800 négyzetméterrel lesz kevesebb a jelenlegi területe. Arról pedig senkitől nem kap választ, ki fogja megtéríteni neki például a kerítésbontással járó költségeket, amelyek egy előzetes árajánlat szerint akár 20 millió forintra is rúghatnak.

– Mindenben partner lennék, hiszen a beruházás közügy. Azt viszont elvárnám, hogy valakivel meg lehessen állapodni a normalitás határain belüli feltételekben – teszi hozzá.

Nagymágocs-Ótompahát lakott területe kéttucatnyi házból áll. Itt is nagy változások várhatók. Az út szélére kitelepült zöldségárusnak biztosan költöznie kell, szomszédja pedig még el sem tudta kezdeni a vállalkozását. Takaros kis portáját félig eltakarja az útszéli buszváró, amit hamarosan áthelyeznek innen. Az udvaron büfékocsit látni, s ahogy köszönünk, máris jön elénk az ingatlan tulajdonosa, Szabó Zoltán.

A kamionforgalom miatt nehezebb lesz az úton az átkelés. Fotó: Ujvári Sándor

Márciusban szerette volna párjával megnyitni a lángossütőjét, de miután tudomást szerzett az útfelújításról, a mágocsi polgármesterhez fordult, akitől kapott egy számára értelmezhetetlen tervrajzot. Végül kiderítette, hogy éppen az otthona előtt húzódna a forgalomlassító sziget, ami lehetetlenné tenné saját házának elérését, ráadásul itt alakítanák ki a gyalogátkelőhelyet is, és hogy még bonyolultabb legyen az amúgy is bonyolult csomópont, a porta kapubejárójának irányában „jön át” a túloldalról a kerékpárút nyomvonala, ja, és még szikkasztót is terveznek a ház közelébe. Ha Orosházára szeretne menni, csak Szentes felé tudna kikanyarodni, és valahol meg kellene fordulnia, hogy a kívánt irányba haladhasson.

– Sajnos még mindig nem tudtam elindítani a vállalkozásomat, hiszen a jelenlegi tervek alapján megközelíthetetlenné válik az ingatlanom – jegyzi meg a férfi. – Azt mondták a polgármesteri hivatalban, alakítsak ki az udvaromban parkolóhelyeket a vendégeknek. És ők hogy fognak ide bejönni? Nem vagyok a felújítás ellen, de az a benyomásom, a tervek készítésekor az itt élő emberekről megfeledkeztek. Csak abban bízhatok, hogy a Magyar Közút Nonprofit Kft. talál megoldást a problémámra.

Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere elismeri, hogy a beruházás átadása után jelentősen megváltozik az ottaniak élete, azaz közlekedési szempontból sokkal terheltebb lesz, noha már eddig is szenvedő alanyai voltak a megnövekedett forgalomnak, mindazonáltal különféle óvintézkedéseket vezetnek majd be a lassítás érdekében. A kialakuló új helyzet – szerinte – nem vonja maga után az ingatlanok értékcsökkenését. Hallott a panaszokról is.

– Meg kellene érteni, hogy önerőből soha nem tudnánk ilyen léptékű fejlesztésbe kezdeni – érvel a község első embere. – Már önmagában egy kerékpárút is az álomkategóriába tartozik, itt pedig a bennünket érintő szentes–orosházi szakaszon kívül a szentesi belterületi utat is felújítják a településtábláig. Ennek a lakosság 99 százaléka örül.

– Annak viszont néhányan nem, hogy nem kaptak előzetes tájékoztatást…

– Aki ezt kifogásolja, jogorvoslatot kérhet. Nem gondolnám, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. mint építtető jogsértőn járt volna el a felújításban érintett ingatlantulajdonosokkal szemben. Aki segítségért fordul a hivatalunkhoz, azzal együttműködünk, attól függetlenül, hogy nem önkormányzati a beruházás. Aki miatt viszont csúszik vagy veszélybe kerül az építkezés, annak számolnia kell a felelősséggel. Tudomásom szerint egy-két tulajdonosról van szó, akik „nagy boltot” látnak a kisajátításban vagy a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben. Az egyéni problémákat orvosolni kell, amennyiben jogos a felvetés.

Nem mindenki örül annak, ha egy utat magasabb szintűvé alakítanak, ugyanis megnő a forgalom. Fotó: Ujvári Sándor

A témával kapcsolatosan megkerestük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. Pécsi Norbert Sándor kommunikációs osztályvezető egyik riportalanyunk megjegyzésére, miszerint nem kaptak előzetes tájékoztatást, írásban a következőket válaszolta:

„Az Orosháza és Szentes közötti út terveztetése 2019 nyarán kezdődött, közel egy évig zajlott. A tervezés során többszöri egyeztetés történt a tervező, az érintett önkormányzatok és társaságunk részvételével. Az önkormányzatokkal közösen határoztuk meg a tervezett kerékpárút nyomvonalát, így történt Nagymágocs esetében is. Az önkormányzatok tehát rendelkeztek információval a településüket érintő útszélesítésről és kerékpáros-nyomvonalról. Az építési engedélyezés során a jogszabályoknak megfelelően a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal értesítette az összes érintett ingatlantulajdonost az engedélyezés megindításáról, mely tartalmazta, hogy az engedélyezési tervdokumentáció hivatali időben a hatóságnál megtekinthető. Az eljárás végén szintén minden érintettnek megküldték a határozatot.”

A válaszból tehát kiderül, hogy a lakókkal valóban nem, csak az önkormányzatokkal történt egyeztetés, a leendő kerékpárút nyomvonalát is velük véglegesítették. Ez rendben is volna, viszont a panaszosok éppen azt kifogásolják, hogy egyikük véleményére sem voltak kíváncsiak, pedig az ő életkörülményeik változnak meg!

Állításuk szerint a kormányhivataltól nem kaptak értesítést az engedélyezés megindításáról, és határozatot sem, csak a területszerzési munkákat végző ügyvédi iroda által küldött „rálépési engedély iránti kérelemből” jutott tudomásukra, mi történik.

„Nagymágocs belterületén, a Szántó Kovács János utcán a kerékpárút a járda mellett és a meglévő árok közé lett tervezve – olvasható a Magyar Közút Nonprofit Zrt. válaszában.

– Ennek nyomvonala önkormányzati területen épül meg, kivéve az utca elején lévő 5 ingatlan előtt, melynek területszerzése jelenleg zajlik. Ezen ingatlanok kerítésétől 3 méterre fog húzódni a tervezett kerékpárút, nem érintve a gépkocsibejárókat. A területszerzés a jogszabályoknak megfelelően zajlik, minden tulajdonos kártalanításával. A jogos lakossági igényeket igyekszünk orvosolni, így például a cikkben is említett, egyik ingatlan elé tervezett középsziget lerövidül a könnyebb megközelíthetőség érdekében.”

Pécsi Norbert Sándor arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a tervező megvizsgálta a teljes Csongrád-Csanád megyei szakaszon a közlekedési útvonal fejlesztése kapcsán várható zajterhelést is. Azokon a helyeken, ahol a várható zajterhelés elérte vagy megközelítette a vonatkozó zajvédelmi határértéket, ott zajvédelmi intézkedést irányzott elő zajcsillapító kopóréteg építésével, sebességkorlátozással, illetve zajvédő fal létesítésével.

Ami pedig a virágoskertekkel megtűzdelt zöldterület megbolygatását illeti: a projekt keretében növénytelepítés is történik, 11 200 cserjét és 1940 fát telepítenek a szakemberek. Arra a kérdésre azonban továbbra sincs válasz, hogy miért nem lehet a nagymágocsi lakott területet átszelő út nyomvonalának szélesítését, illetve a kerékpárút létesítését a szemközti oldalon elvégezni – ott ugyanis nincsenek lakóházak.

Ezek is érdekelhetnek