Hímesek bűvöletében

Régi szokás, hogy húsvétkor tojást festünk. A hímes már a VI–VIII. században is spirituális jelentéstartalmat hordozott, így díszített tojástöredéket találtak a Móra Ferenc Múzeum történészei által feltárt avar kori sírleletben is. Az egykori motívumok benne élnek a köztudatban, s ha nem is tudatosan, ma is használjuk őket.

LakóhelyemB.Pintér Dalma2022. 04. 18. hétfő2022. 04. 18.

Kép: Ormánság Fekete Ildikó tojásfestő Alcsútdoboz 2022.03.28 fotó: Németh András Péter / Szabad Föld, Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Hímesek bűvöletében
Ormánság Fekete Ildikó tojásfestő Alcsútdoboz 2022.03.28 fotó: Németh András Péter / Szabad Föld
Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Fekete Ildikó Junior Prima díjas hímestojás-festő művész, a Népművészet Ifjú Mestere gyűjti, készíti, újraalkotja a hímes motívumokat. Az első jól sikerült hímes tojást tizenhat évesen adta ki a kezéből, majd felbuzgott benne a lelkesedés, s rövid időn belül már nemcsak húsvétkor, hanem egész évben díszítette a tojásokat.

A gyimesivel kezdte, de ma már sokfélét ír: muravidékit, háromszékit, baranyait. Mivel minden mintát csupán egyszer ír meg, hamar eljutott oda, hogy a könyveiben lévő valamennyit megcsinálta. Ekkor elkezdte kutatni és egybeválogatni a keményfedeles gyűjteményekben nem fellelhetőeket.

Fekete Ildikó nemcsak készíti, kutatja és gyűjti a hímes tojásokat, hanem oktatja is a tojásdíszítés fortélyait. Fotó: Németh András Péter

Írott, karcolt, patkolt

A magyarlakta területeken számos tojásfestési technika ismert. A legrégebbi és legelterjedtebb az írott és a karcolt díszítési módozat. Az első esetben viasszal készítik a mintát, majd befestik a tojást, míg az utóbbi ennek az ellentéte, amikor a megszínezett tojásba karcolnak bele. Elterjedt a patkolás – a kovácsok –, illetve a drótozás – a drótostótok – technikája is.

A sárközi hímes tojások motívumaiból mind ez idáig nem jelent meg összefoglaló mű. Többek között ezeket is tartalmazza a Viasszal írt üzenet címen – magyar és angol nyelven is – megjelent saját gyűjteménye. A szerző sárközi kutatómunkájában javarészt a Bátai Tájház hímestojás-tárára támaszkodott. Másik részüket képeslapokon vagy régi újságcikkekben találta meg. Így állt össze évek alatt a gazdag anyag. S tovább, tovább gyarapodik, hiszen aki valamit keres, nem várt dolgokba is belebotlik.

Kecskeköröm és kakastaréj

Állatalakos díszítés. Fotó: Németh András Péter

Az adott tájegység motívumkészletének feldolgozása során megalkotja magának a repertoárba vett mintákat. Szülőfalujában, Alcsútdobozon mintegy négyezer hímesből álló, maga készítette gyűjteménye sorakozik a polcokon. Ez méretében vetekszik európai mú­zeumok, így a Néprajzi Múzeum 3500-3700 darabot számláló hí­mestárával. Ildikó munkájának híre és megtestesülése is eljutott a tengerentúlra, 2017-ben hétszázötven darabot állítottak ki a New York-i Magyar Házban.

Vétett út

Egyik legősibb tojásdíszünk mean­derszerű (kígyószerű) vonalként jelenik meg. A mintához többféle hie­delem kapcsolódik. Az egyik szerint a tojásírást minden évben ezzel kell kezdeni, mert rajta keresztül tud beköszönteni a tavasz. De azt is gondolják, hogy kapcsolatot teremt a földi és a másvilág között, így ezen a szellemek szabadon átjárhatnak, ezért csínján kell bánni e motívummal. Másutt úgy hiszik, hogy az úton eltévedéstől védi meg a tulajdonosát, ami miatt gyakran kereskedőknek és utazóknak ajándékozták. Átvitt értelemben pedig lehet olyan jelentése is, hogy aki erkölcsileg megbotlik, ezen az úton tud visszatalálni. E mintához több hiedelem is fűződik. Fotó: Németh András Péter

– Mindenkivel szeretném megismertetni a mintákat, azokkal is, akik maguk is rácsodálkoznak, hogy ezek bizony az övéik – mondja Fekete Ildikó, aki kihalófélben lévő díszítési szimbólumokat is felkutat és visszahoz az emlékezetbe. Oktatja is a hímeskészítés forté­lyait, sokan szívesen, nagy lelkesedéssel készítik a díszes tojásokat a maguk örömére.

Ősi minták jelentése

A húsvéti tojásírás napja nagypéntek, a legtöbb kemény héjú azért piros, mert Krisztus kiontott vérét szimbolizálja. Viszont, ha fellapozzuk a tojásdíszítős könyveket és utánanézünk a tradicionális motívumoknak, kevés olyan található közöttük, amelyik valóban a keresztény ünnephez köthető. Maga a kereszt számos tájegység mintakészletében megjelenik, illetve, ha felirat készül a tojásra, az általában vallási témájú, mint például „Krisztus feltámad” vagy „Halleluja”. A tojáshímek között a keresztény szimbólumokon túl jellemzőek a szerszámábrázolások. Főként a földművelésnél használt eszközök láthatók, mint az ekevas és a gereblye, az anyaföld megtermékenyítésének jelképei. Nap, Hold és csillag, ember és állat, növények ábrázolásai is fellelhetők. Az utóbbiak valószínűleg csak később jöttek divatba, amikor már kezdett feledésbe merülni az ősi minták valódi jelentése. Az Ormánságban és a Gyimesekben a sámánkultuszhoz kapcsolódó mintákat is találunk, ilyen például a dobkötelesnek nevezett motívum, az összekötött sámándobok jelképe. Nap­jainkban a modern művészeti és kreatív ágak (például a manikűrözés) is becsatlakoznak a díszítésbe, és meglepő módon ezekkel többnyire a hagyományos mintákat készítik.

 

Ezek is érdekelhetnek