Összesen 262 milliárd forint jut 2013-ig a magyar vidékfejlesztési célok megvalósulására. Ennek részletes tervét az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) foglalja össze. Az ehhez hasonló korábbi elképzelésekhez képest a mostaniak abban térnek el leginkább, hogy a források felhasználásának részleteit a központi irányelvekkel szemben a helyi közösségek dolgozzák ki, illetve a pénzek felhasználásáról is ők döntenek. Ezt nevezik LEADER-megközelítésnek.

262 milliárd a vidék fejlesztéséhez

A fejlesztési elképzelések kivitelezése során alapvető fontossággal bír a LEADER-megközelítés. A kifejezéstől nem kell megijedni, lényegében a települési önkormányzatok, vállalkozások és civil szervezetek együttműködését, a részvételükkel megalakult helyi közösségek által stratégiába foglalt, alulról jövő kezdeményezések megvalósítását jelenti.
A LEADER program regisztrációs időszaka 2007. október 10-én zárult le, az ÚMVP Irányító Hatósága (IH) 96 helyi közösség előzetes elismerési kérelmét hagyta jóvá. Sikerült az ország teljes vidéki területét lefedni, ezáltal nem kevesebb, mint 3021 települést és több mint 12 ezer szervezetet közvetlenül bevonni a vidék megújításába.
A támogatott fejlesztések megvalósításának sorvezetőjeként szolgál a helyi közösségek által négy hónap alatt, a térségek egyedi adottságai alapján összeállított helyi vidékfejlesztési stratégia (HVS), de a megfogalmazott stratégiák végrehajtásában is döntő szerepük lesz a közösségeknek, főként a támogatandó projektek kiválasztásában, értékelésében. A közösségek számára az IH – az elérhető források felosztásával – jogszabályban határozta meg, mekkora támogatási keretre tervezhetnek, melyet térségük legfontosabb fejlesztési céljainak ismeretében kellett felosztaniuk.
A helyi közösségeknek időközben hivatalosan bejegyzett jogi személyiséggé kellett válniuk, mert az IH a program végrehajtása érdekében számos feladatot közvetlenül hatáskörükbe utal, melyek közül a legfontosabb az általuk kialakított HVS megvalósítása: a közösség a támogatást igénylőket az előkészítés során információkkal segíti, majd a HVS-be illeszkedő támogatási kérelmeket értékeli. Ezt követően a projekt gazdája nyújtja be támogatási kérelmét az illetékes Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (MVH). A kérelmező újabb támogatási kérelem benyújtására kizárólag a korábbi fejlesztés utolsó kifizetési kérelmének beadását követően válik jogosulttá.
Az ÚMVP III. tengelyének intézkedései keretében 2008. november 30. között lehet benyújtani az MVH illetékes kirendeltségeihez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában, vagy az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV.4.) Korm. Rendeletben meghatározottak szerint az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül.

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.