Akár 50 millió forint is nyerhető a vidéki településeken, illetve környékükön megtalálható kulturális és természeti értékeink megvédésére, felújítására, bemutathatóvá tételére.

Láthatóvá válik a vidéki örökség?

A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség, valamint a helyi identitás megőrzése, megújítása, ezáltal a települések vonzerejének növelése.
Támogatásra jogosultak az ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező, vagy 100 fő/km2 alatti népsűrűségű települések, továbbá azon települések külterülete, ahol a lakosság minimum 2 %-a él (kivételt képeznek a budapesti agglomeráció települései, a kistérségi központok, valamint a városi
rangú települések). Ezen belül települési önkormányzatok, települési kisebbségi önkormányzatok, jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, melynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek.
Ügyfelenként legfeljebb három támogatási kérelem részesíthető támogatásban a 2007-2013 közötti időszakban. Egy ügyfél támogatási időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely azonban több támogatási célterületre is irányulhat és különböző helyrajzi számú ingatlanon megvalósuló fejlesztést is tartalmazhat.
A támogatás igénybe vehető helyi vagy országos védelem alatt álló építmények külső és belső helyreállítására és korszerűsítésére, különösen épület külső felújítására, vagy építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén (legalább heti két nap) az érintett épület, épületrész belső felújítására, korszerűsítésére. Továbbá a fejlesztéssel érintett épülethez szervesen kapcsolódó zöld felületek (a fejlesztéssel érintett épülettel egy helyrajzi számon belüli területek /kertek/) létrehozására, felújítására. Ezen kívül az építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak, illetve parkoló kialakítására.
Támogatás igényelhető a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására, különösen természeti és történelmi látnivalók bemutatását elsegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására, vagy természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára (például földvárak felújítása, keresztek rekonstrukciója, kunhalmok környezetének rendbetétele). Sőt tanösvény, tematikus út, túraútvonalak kialakítására, nyomtatott és egyéb tájékoztató kiadványok készítésére és terjesztésére a helyi természeti és történelmi értékekről, a környezet védelméről, helyi természeti, történelmi és kulturális értékekről, környezet védelméről táblák készítésére és elhelyezésére egyaránt.
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a. Amennyiben az épület tulajdonosa természetes személy, akkor az épületet érintő fejlesztésre vonatkozóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 70%-a.
A támogatás összege ügyfelenként legfeljebb 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg.

Kövess minket a legfrissebb sportos trendekért és inspirációkért a Facebookon is.