Névtelenül

Az elmúlt hetekben két névtelen levélíró is arról panaszkodott, hogy alig-alig szólok az idegen szavak nyelvünkbe való bejutásának kártékony hatásáról. Úgy vélik, cikkeimben nem annyira a nyelv finomságait kellene ecsetelnem, hanem inkább az olyan idegen szavak ellen harcolnom, mint adapter, blog, casting, celeb, designer és társaik.

Ország-világGrétsy László2011. 09. 16. péntek2011. 09. 16.
Névtelenül

Kétségtelen, hogy az idegen szavakról csak ritkán esik szó e rovatban. Ám lapunknak s rovatunknak nem is ez az egyik legfontosabb teendője. Nem a mi olvasóink élnek minduntalan idegen szavakkal, hanem a szaktudományok művelői s a reklámszakemberek. Azt a megfelelő helyen bezzeg vallom is, hirdetem is, hogy bár a közbeszédben nincs szükség új nyelvújításra, a szaktudományokban bizony van, ugyanis napjainkra is érvényesek a felvilágosodás jeles alakjának, Bessenyei Györgynek szavai: „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem”. Ha ezt a szaktudományok művelői nem tartják szem előtt, fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos tudományokat egy idő múlva már csak idegen nyelven lehet művelni.

Csakhogy a szaktudományok iszonyú sebességgel fejlődnek, s e sebességgel szakembereink nemigen tudnak lépést tartani. Tizenöt évvel ezelőtt még megjelent egy hasznos kis könyvecske ilyen címmel: „Mi micsoda magyarul a számítástechnikában?” Mára ez az útmutató lényegében elavult, a fejlődés túlnőtt rajta. De a munka nem szünetel. 2010-ben a Tinta Könyvkiadónál napvilágot látott egy új, korszerű kézikönyv is, Bódi Zoltán „Infoszótár – Informatikai fogalmak eredete, magyarázata és használata” című kötete. A hasznos kötet szerezője a közérthetőséget tartja a legfontosabbnak, s ebben bátran egyetérthetünk vele. Ahol mód van rá, magyarít vagy legalábbis ajánl magyar szót az idegen – főleg az angol – helyett: szkenner > lapolvasó, toolbar > eszköztár, topic map > tématérkép stb.. Ahol ez már szinte lehetetlen, ott a kiejtés megadásával (online > [onlájn], update > [ápdét]), az íráskép magyarosabbá tételével (cursor >kurzor, domain > domén), illetve a szó jelentésének közérthető magyarázatával siet az olvasók segítségére: adapter, blog, hardver stb.

Azt pedig figyelmébe ajánlom minden olvasónknak, hogy a „mindent csak magyarul” elve ma, globalizációs világunkban már nem tartható elv. Anyanyelvünket persze továbbra is ápolnunk kell, hiszen legfőbb nemzeti kincsünkről van szó, de ezzel párhuzamosan az idegen nyelvek, legfőképpen az angol nyelv ismerete is nélkülözhetetlen számunkra is, s még inkább utódaink számára. Ha fiaink-lányaink boldogulása is szemünk előtt lebeg, akkor erről sem feledkezhetünk meg.
 

Ezek is érdekelhetnek