Durván csökkent a reálbér idén!

Nagyjából bő 4 százalékkal csökkentek a – családi kedvezmény nélkül számított – reálbérek az év első négy hónapjában, mivel a nettó keresetek csak 1,1 százalékkal nőttek, míg az infláció alig maradt 6 százalék alatt.

Ország-világO. Horváth György2012. 06. 19. kedd2012. 06. 19.
Durván csökkent a reálbér idén!

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagos bruttó keresete 219 400 Ft, ezen belül a vállal­kozásoknál dolgozóké 230 500 Ft, a költségvetési szervezeteknél alkalmazásban állóké 195 600 Ft volt. Nem­zetgazdasági szinten a bruttó keresetek 3,9%-kal haladták meg az előző év azonos idő­szakit. Az át­lag­­keresetek a versenyszférában 6,4%-kal nőttek, a költségvetés területén 2,3%-kal csökkentek, amit a közfoglalkoztatás súlyának növekedése okozott.

A legjobban fi­zető gaz­da­sági ág továbbra is a pén­zü­gyi, biztosítási tevékenység volt (470 100 Ft), ezt az információ és kommu­ni­ká­ció (420 200 Ft), valamint az energiaipar (villamosenergia-, gáz-, gőz­ellátás, légkondicionálás) követte (383 900 Ft). A leg­keve­sebbet a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás (139 400 Ft), a humán-egészség­ügyi, szociális ellátás (148 000 Ft), illetve a mezőgazdaság, erdő­gaz­dálko­dás, halászat (156 800 Ft) ágakban dolgozók kerestek.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) kereset 2012. január–áprilisban átla­gosan 5,8%-kal – ezen belül a versenyszférában dolgozóké 8,3%-kal – haladta meg az egy évvel korábbit. A költ­ségvetési intézményeknél dolgozók alap­il­let­ménye – a közfoglalkoztatottak bére nélkül számítva – 3,4%-kal emelkedett. A növekedés döntően a humán-egészségügyi, szociális ellátás ágak­ban kö­vetkezett be, a 2012. évi garantált bérminimum változása miatt.

Nemzetgazdasági szinten az átlagos – családi kedvezmény nélkül számított – nettó kereset 141 900 (ezen belül a fizikai foglalkozásúaké 98 900, a szellemi foglalkozásúaké 186 400) Ft volt, 1,1%-kal magasabb az előző évinél.

2012. január–áprilisban a költségvetési szférában a teljes mun­ka­idősök mintegy 57%-a, átlagosan, havi 10 500 Ft – az adó- és járulékváltozások ellen­­tételezésére szolgáló, a keresetbe nem tartozó – kompenzációban részesült. 2012. januártól a nonprofit szervezeteknél a teljes munkaidőben dolgozók mintegy 8,3%-a, 10 300 Ft-ot kapott ezen a cí­men.

Ezek is érdekelhetnek