Magyar birtok kétes kézben

Nem zsebszerződés, ismétli búcsúzóul az osztrák. Magyar szókincse körülbelül ennyiben ki is merül. Ám félek, nem csupán ezért nem értem, miképpen lehetséges, hogy vagy húsz ingatlant használ Zalaegerszeg határában a Köberl család. A dilemma feloldását az ügyészség kezdeményezheti.

Ország-világHardi Péter2012. 10. 31. szerda2012. 10. 31.

Kép: Petőhenye Zalaegerszeg jogi vita elcsatolásról és zsebszerződésgyanús területekről népszavazás falu város Deak István polgármester 2012 10 16 Fotó: Kállai Márton

Magyar birtok kétes kézben
Petőhenye Zalaegerszeg jogi vita elcsatolásról és zsebszerződésgyanús területekről népszavazás falu város Deak István polgármester 2012 10 16 Fotó: Kállai Márton

– Aztán mondja már meg nekem, miért annyira érdekes, hogy utat építettünk a hegyen? Az ilyesminek örülni kellene, nemde?

Hosszú, őszes szakállú férfi ágál az érdeklődésemre. Találomra álltam meg a háza előtt, amikor megpillantottam a kapujára tűzött papírt, rajta a feliratot: „Útépítésre befizetés itt”.

Pethőhenye, pontosabban most már Zalaegerszeg határában állok, a Hosszú-hegy nevezetű külterületi részen. Ami persze csak domb, elvégre Zalában vagyunk – ellenben csodaszép. A kilométereken át nyúló keskeny gerincen éppen csak az útnak van helye meg a két oldalán kicsiny házaknak. A belőlük nőtt hosszú parcellák a domb két oldalán csorognak le a hirtelen mélyülő völgyekbe. Távolabb erdők, legelők, horhosok. Hamisítatlan pannon táj.

– Az út miatt jött ide Pestről? Hihetetlen – hallgatom tovább a férfi méltatlankodását.
– Ön magyar, ugye? – igyekszem kizökkenteni a monológjából.

A férfi rám néz, aztán elneveti magát.
– Nem, amerikai vagyok.
Bemutatkozásra azonban már nem tudom rávenni, később is csupán mástól hallom, hogy a környéken Vilinek becézik.

– Persze, hogy magyar vagyok – legyint megadóan.
– Az útépítésért önmagában valóban nem jöttem volna idáig – válaszolok a kérdésére. – De azért a hirdetményért már igen – mutatok a villanyoszlopra.
Vili – nevezzük tehát mi is imigyen – a kezem vonalát követve a papírra mered.
A kifüggesztett papíron a következő szöveg olvasható:

– Még mindig nem értem, miért annyira érdekes ez a papír – méreget Vili egyre gyanakvóbban.
– Mert pincetulajdonosokról van benne szó. Márpedig itt külföldi állampolgárnak nem lehet tulajdona, mivel ez külterület – magyarázom.

Vili eddig sem volt túl kommunikatív, ám beszélgetésünk fonala itt végképp megszakad. Mit tehetek, indulok tovább az egyre borúsabb őszi időben, hátha találok közlékenyebb beszélgetőtársat, aki fel tudná számomra oldani a dilemmát: miképpen lehetségesek külföldi tulajdonosok ott, ahol a hatályos magyarországi törvény szerint nem lehetnek külföldi tulajdonosok?
Egyik-másik házon német felirat, például Marios-Ruh. Máshol Zu Verkaufen felirat hirdeti szintén németül, hogy az ingatlan eladó. A legnagyobb befizetőt, Müller Marikát keresem. Az épületben, ahová irányítanak, vékony férfi nyit ajtót:
– Marika nincs itt – magyarázza erős akcentussal. – Marika van zöld házban. Ötszáz méter – fordítja ki nyitott tenyerét, miközben kikísér és mutatja az irányt. – Miért keres Marika?

Hiába magyarázom neki, magyar szókincse az említett útbaigazításban nagyjából ki is merül.
– Újságíró vagyok – mondom neki, hátha a tőmondattal boldogul.
– Újságíró? Aha, érteni – hümmög, és gyors iramban visszatér az épületbe.
Hosszan csengetek, mire az említett hölgy kidugja a fejét az ajtón.
– Nem kívánok nyilatkozni – mondja, még mielőtt elmondhatnám, mi járatban vagyok.

Hiába magyarázom az asszonynak, hogy azt a bizonyos kifüggesztett papírt szeretném értelmezni, rajta a külföldi tulajdonosokkal, akik valójában nem létezhetnek – és mégis. Müller Mária hajthatatlan.
– Na, jól van, lehetséges, ám egyedül nem vagyok hajlandó beszélni. Fel kell hívnom valakit, csak az ő jelenlétében lehet riport. Holnap hívom – veszi át a névjegykártyámat, rajta a telefonszámommal.

Ameddig Müller Mária dönt, hajlandó-e szóba állni velem, addig se töltsük hiába az időnket, nézzük át a birtokunkba jutott iratokat, hátha közelebb jutunk a megoldáshoz. Az első éppen egy Müller Herbert Ernstné – ő Müller Mária – által szignált beadvány a pethőhenyei önkormányzatnak. Ebben teljes jogú meghatalmazottként azzal a kérelemmel fordul a képviselő-testülethez, hogy Hosszú-hegyen építtesse ki a közutat és a közvilágítást. A 2005 júliusában kelt beadvány mellékleteként a meghatalmazottak között már akkor több német nevet találunk: Pollhammert, valamint három Köberlt is, Geraldot, Veronikát, Karlheinzt.

Még érdekesebb az az aláírási ív, amelyen Hosszú-hegy Zalaegerszeghez való csatolását indítványozzák. Maga az elcsatolás zegzugos története külön riportot érdemelne; most csupán annyit, hogy az íven 27 külföldi nevét olvasom. Mellette ott áll az illetőségi helyük, többnyire Németország és Ausztria, de érkeztek Belgiumból is.

Ez a dokumentum azért különösen érdekes, mert – ahogy említettem – annak érdekében íródott, hogy Hosszú-hegy és két másik pethőhenyei településrész szakadjon el a falutól és csatolják azt Zalaegerszeghez. Igaz, hogy a népszavazáson már csak magyarok szavaztak, ám a kezdeményezésben a külföldiek is részt vettek.
Az pedig már a dokumentum pikantériája, hogy a külföldiek neve, lakcíme mellett magyar vezetéknevek is olvashatóak. Túlok, Dvornyik és a legtöbbször egy bizonyos Szekeres.

Ki lehet ő?
A megfejtés a harmadik dokumentumon található. Ez egy lajstrom, amelyen Szekeres Éva pethőhenyei lakos szerepel 42 helyen. Valamennyi hely egy-egy ingatlant jelöl.
Müller Mária tartotta az ígéretét, másnap visszahívott: nem nyilatkozik.

Mit tehet ilyenkor az újságíró? Néhány nap elteltével fotós kollégámmal ismét Hosszú-hegy felé vettük az irányt.
A külterület a korábbihoz hasonlóan kihalt, ám ezúttal mégis nagyobb szerencsével jártam. Az egyik háznál egy hetvenes éveiben járó, amúgy jó karban lévőnek tűnő férfi méricskéli az egyik ház ablakát.

– Karl Köberl – nyújtja a kezét.
Magyarul ugyan ő is gyatrán, írhatom, szinte egyáltalán nem beszél, ám amikor megérti, hogy újságíró vagyok, leteszi a zollstockot, és szó nélkül mutatja az utat a házába.
Németül magyaráz, közte egy magyar szót vélek felfedezni: zsebszerződés. És ingatja hozzá a fejét:
– Nem zsebszerződés – mondja anélkül, hogy kérdeztem volna.

Bizonyságul iratcsomót tesz elénk, benne vagy húsz lefűzhető tasak, telve iratokkal. Az első még 2000-ben kelt. Az idős férfi kiveszi az okmányokat és a kezembe nyomja. Az eladó az önkormányzat, olvasom – még az előző, azóta meghalt polgármester, Bencze Zoltán aláírásával, a vásárló Szekeres Éva, a haszonélvező Gerald Köberl, Karl fia, grazi tanár. Rajta helyrajzi számok 1024, 1081, 1084, 1085. Visszaadom, de látom, hogy a többi átlátszó, lefűzhető irattartó hasonló okmányokkal van telve.

Herr Köberl pedig közben rendületlenül magyaráz németül. Ha jól értem a szavait, egy-egy parcellához olyan háromszázezer forint körüli összegért jutott.
– Nem zsebszerződés – ismétli a fejét ingatva búcsúzóul.
Arról nem szól, van-e más szerződés is – aminek a tartalmát nem kötötte az orromra.

Bevallom, Müller Mária elutasítása ellenére nem csupán az újabb Hosszú-hegyi anyaggyűjtés miatt érkeztem ismét Zalába. Kérésemre Deák István polgármester felkereste pethőhenyei lakásán Szekeres Évát és kérte, beszélgessen velem. Hamarosan hívott is a faluvezető:
– Szekeres Éva néhány nap múlva várja.

Nem várt. A megadott címen hiába csengetek, az asszony helyett egy fiatalember kerül elő, aki a fiaként mutatkozik be – és készséggel megadja édesanyja telefonszámát.
– Ne haragudjon, de én nem mondtam a polgármesternek, hogy beszélgetni fogok önnel – hallgatom az asszonyt. A háttérben gyermekzsivaj. Az asszonyt éppen a szünetben érem el. Némettanár egy zalaegerszegi iskolában. Most már értem, miképpen ért szót a németekkel…

Mit tehetek, megpróbálok érvelni amellett, hogy a beszélgetés az ő érdeke is. Hiszen mi történhet az ügy nyilvánosságra kerülése esetén? Bűncselekményt nem követett el, a történet vége csupán annyi lehet, hogy a bíróság kimondhatja: a felek között színlelt szerződés köttetett, ami ezért semmisnek tekintendő. Következésképpen a külföldiek szépen hazamennek, az ingatlanok pedig visszaszállnak az eredeti tulajdonosra, akik a vásárlónak, ez esetben Szekeres Évának kifizetik a vételárat – legalábbis a most még érvényben lévő jogszabály szerint. Ha viszont egyik fél sem tárja fel a történteket, akkor jövő júniust, vagyis az új büntető törvénykönyv hatályba lépését követően egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre számíthat, s nem csupán ő és a külföldiek, de a közreműködő közjegyzők és ügyvédek is.

– Most legalább három éjszaka nem fogok tudni aludni – hallom a vonal túlsó végéről Szekeres Éva hangját.
Nem volt szándékomban elvinni az asszony álmát. Meggyőződésem, hogy valóban az volna az érdeke, ha feltárná a történteket.

Érvelésemet egyébként László Zoltán Zala megyei ügyvédtől kölcsönöztem. Színlelt szerződésnek ugyanis az tekinthető, amikor azzal az ügyfelek a valódi célt leplezik. A valódi szándék egy másik szerződésben található, az ügyfelek „zsebében”. Ezt pedig akkor húzzák elő, amikor az érdekük kívánja. Például, amikor majd a külföldiek is korlátozás nélkül szerezhetnek földtulajdont Magyarországon, jelesül az egységes európai szabályozás életbelépését, 2014. június 15-ét követően. Addig azonban mindegyik fél mélyen eldugja a zsebébe.

– Mivel lehet bizonyítani, hogy valaki ilyen szerződést kötött? – kérdeztem az ügyvédet telefonon.
– A tények összerakásából. Nem életszerű az, hogy valaki tucatjával vásárol ingatlanokat, ám azokat külföldiek használják. Feltehető az a kérdés is, hogy miből vásárolta. Ha pedig az ügyészségnek efféle eset tudomására jut, akkor jogosultsága van megindítani a pert.

– Ahogy hallom, a külföldiek az elmúlt két évtizedben 17-féle módon szerezhettek földhasználati jogot. Ezek közé tartozhat a haszonélvezeti szerződés is?
– Nem ismerem a 17-féle módszert, de ez minden bizonnyal egy közülük.

Amit akartam, lényegében Szekeres Éva nélkül is megtudtam. Amikor visszatértünk a Hosszú-hegyre, a nap már lebukóban volt Ausztria felé. Néztem a villanyoszlopot, ahol a hirdetményt felfedeztem, azonban már csak a hűlt helyét találtam. Ahogy az egyik helybélitől hallottam, még aznap leszedték, amikor először arra jártunk.

Ezek is érdekelhetnek