Rombusz helyett körte: ez nagyon rossz tendencia

Osztályhelyzet. - Rombusz helyett körte alakú a magyar társadalom szerkezete. Az alsó rétegekben találjuk a lakosság jelentős hányadát, míg az elit a körte tetején, vékony, szűk rétegben trónol.

Ország-világhj2014. 06. 22. vasárnap2014. 06. 22.
Rombusz helyett körte: ez nagyon rossz tendencia

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontja és a GfK piackutató intézet közös kutatást végzett. A magyar társadalmi osztályok elhelyezkedését vizsgálták, három különböző tőketípus alapján: gazdasági (jövedelem, vagyon), kulturális (magaskultúra- fogyasztás, szabadidős tevékenység, internethasználat) és kapcsolati tőke (ismerősök száma, társadalmi helyzete, segítőkészsége).

A kapott kép rendkívül lehangoló.

A magyar társadalom legnagyobb rétege (23 százalék) a leszakadtak köre. Adósságuk sok, kapcsolataik és kultúrafogyasztásuk szegényes. Hozzájuk képest jobb helyzetben vannak a munkások (16,5 százalék), ők legalább saját jövedelemmel bírnak. Nem úgy, mint a sodródók (18 százalék), azok a fiatalok, akik szüleikkel élnek, munkájuk, képzettségük nincs.

A kádári kisembereknek (17 százalék) ugyan van bevételük, azonban abból megélni alig tudnak. A körte csúcsán találjuk az elitet (2 százalék), ők a gazdagok, ide bekerülni csak kevesek kiváltsága. Alattuk találjuk a felső középosztályt (10,5 százalék), a feltörekvő fiatalokat (6 százalék) és a vidéki értelmiséget (7 százalék).

Ezek is érdekelhetnek