Elmagyarázó - Így változott az érettségi

A kormány több ponton módosította az érettségi vizsga szabályait tartalmazó kormányrendeletet.

Ország-világMunkatársunktól2015. 03. 24. kedd2015. 03. 24.
Elmagyarázó - Így változott az érettségi

Diákoknak:
- Magyarból mint idegen nyelvből kizárólag középszintű érettségi vizsgát tehetnek az arra jogosultak.

- A vizsgázóknak augusztus 1-jét követően legalább harminc perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelenniük a vizsga helyszínén, s ahogy eddig is, az igazgató a felügyelő tanár jelenlétében ellenőrzi a jelen lévők személyazonosságát.

Tanerőknek:
- A rendeletmódosítás az igazgatók számára lehetőséget teremt arra, hogy a vizsgázóknak engedélyezzék a vizsga közben az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök, például számítógép használatát. Eddig csak a vizsga idejének legfeljebb húsz perccel történő meghosszabbítását, valamint a szóbeli vizsga írásbelire cserélését engedélyezhették.

- A korábban alkalmazott minimálbér helyett vizsgáztatási alapbérhez kötik az érettségi vizsgán dolgozók juttatásait. Az alapdíj összege 2016 elejétől százegyezer- ötszáz forint lesz. A konkrét összeg többek között a vizsgázók és a vizsgatárgyak számától, valamint a ráfordított időtől függ.

Ezek is érdekelhetnek