Grétsy László: Kitakar

Noha évekkel ezelőtt már írtam rovatunkban a kitakar szó korábban ismeretlen, "elfed, eltakar" jelentésben való használatáról, kénytelen vagyok visszatérni rá. A Kúria az elmúlt napokban pontosított egy határozatot, amelyben ez a szó is szerepel, s a sajtó és a média révén ismét reflektorfénybe került, sokak számára kérdőjeleket hagyva maga után.

Ország-világGrétsy László2015. 03. 05. csütörtök2015. 03. 05.
Grétsy László: Kitakar

Ezen persze nincs is okunk csodálkozni, mivel a kitakar szónak értelmező szótáraink csupán ezt a jelentését adják meg: ’valakiről, valamiről a takarót, borító anyagot leveszi vagy véletlenül eltávolítja’; ugyanakkor azonban az említett hírközegekben éppen a fentebb már említett, ezzel ellentétes, ’elfed, eltakar’ jelentésű adatokkal találkozunk.

A számtalan idézhető példa közül szemléltetésül legyen elég egyik napilapunkból csupán egy, de olyan, amely a téma újból való megtárgyalásának hátterére is némi fényt derít: „Az egyenruhásoknak alkalmanként akár százezer forintos összegeket is megítélt a bíróság, ezért a sajtó kénytelen volt kitakarni (azaz ’elfedni’, nem pedig ’felismerhetővé tenni’; G. L.) a rendőrök arcát a felvételeken.”

Mint az idézett példából látható, anyagi oldala, oka is van az ide vonatkozó korábbi ún. jogegységi határozat megsemmisítésének s helyette egy újabb határozat elfogadásának.

Az ügynek ez a tartalmi része bennünket a továbbiakban nem érdekel, de a kitakar említett újmódi használata annál inkább.

A kitakar szó jelentésbővülésének jelzése a 2003-ban megjelent Magyar értelmező kéziszótárban még nem szerepel. A tárgyilagosság és a korrektség azonban azt is megkívánja, hogy jelezzük: utalás erre a jelentésbővülésre 2003 óta már több is volt a nyelvészeti szakirodalomban.

A teljesség igénye nélkül: olvasható erről egy rövid szócikk a 2005-ben napvilágot látott Nyelvművelő kéziszótárban; ezzel foglalkozott az én már említett cikkem is néhány évvel az előbbi munka megjelenése után; tavaly pedig Minya Károly „Új szavak II.” című munkájában is találhatunk néhány soros szócikket, melyben a szerző rögzíti a jelentésbővülés tényét.

Van egy tájnyelvi szólásunk: kitakar, betakar, fene tudja, mit akar. Jelentése: ’határozatlanul viselkedik. Javaslom, hogy mindezeket figyelembe véve már ne habozzunk, mint az olyan ember, amilyenre a szólás utal, hanem a korábbi – ha nem is elutasító, de legalábbis tartózkodó – vélekedéseket némileg felülbírálva mondjuk ki: a kitakar szónak a szótárakban már most is szereplő jelentése mellett van egy ’elfed, eltakar, felismerhetetlenné tesz’ értelme is, aminek az értelmező szótárakban szintén helye van.

Ezek is érdekelhetnek