Grétsy László: Uszkve

A közelmúltban egy magyartanár – egykori tanítványom – hívott fel telefonon, és javasolta, foglalkozzam egyszer a mindennapi beszédben és írásban is meglehetősen gyakori uszkve szóval, mivel jelentését vagy jelentéseit nem mindenki ismeri, értelmező szótárunkban pedig nem található. Tanácsát köszöntem, s íme, megfogadom.

Ország-világGrétsy László2015. 03. 19. csütörtök2015. 03. 19.
Grétsy László: Uszkve

Az interneten böngészve hamar szemünkbe tűnik, hogy az uszkve szó, amelyre a Google program csaknem negyvenezer adatot kínál, bizony, megérett arra, hogy értelmező szótárainkba is bekerüljön, mégpedig nem eredeti, latin usque alakjában, hanem kiejtése szerint. Több írónk, így Németh László (Égető Eszter) vagy Szép Ernő (Lila ákác) már a múlt században is ekképpen élt vele.

Az usque szó jelentése a latinban határozószóként: ’folytonosan, szüntelen’, elöljárószóként pedig ’a helyre vagy időre vonatkoztatott kiinduló-, illetve végpontig’. Alighanem valamelyik latin szólásból vált ki s kelt új életre nyelvünkben. Leginkább talán ebből: ab ovo usque ad mala. Ennek szó szerinti jelentése: ’a tojástól az almáig’, átvitt értelme pedig: ’elejétől a végéig’. Ezt a szólást már Horatius is használja egyik szatírájában. Győri Gyula Nota bene! című, latin elnevezéseket, kifejezéseket magyarázó művében ezt olvashatjuk róla: „Az átvitt jelentés alapja: a régi rómaiak lakomáikat tojással kezdték és gyümölccsel fejezték be.”

Ha az új értelmező szótárban nem is, az idegen szavak szótáraiban megtalálható ez a szó. Tolcsvai Nagy Gábor 2007-ben megjelent szótárában ezt a szócikket olvashatjuk: „uszkve [lat] 1. -tól -ig, vmettől vmeddig; 2. körülbelül”.

Az internetes anyag átnézése arról győzhet meg bennünket, hogy a jelentések megadása megfelel a valóságnak. Ehhez csak azt teszem hozzá, hogy a jelentésfejlődés valószínűleg így zajlott le: ’valameddig’ -> ’legfeljebb eddig’ -> ’körülbelül eddig’ -> ’körülbelül’.

Szemléltetésül idézek is az internetről, valamint a sajtóból néhány példát. Az első jelentésre: „Az idén 1000 uszkve 2000 mázsa méztermésünk lesz”; „Egy uszkve másfél hónap múlva forgalomba állnak a BKV Hollandiából vásárolt buszai”.

A másodikra: „Egy reggel a 103-as busszal úgy uszkve századmagammal cammogok fel a Lágymányosi hídra”; „Pár óra alatt kaptam egy tré kocsit, egy lerobbant házat, egy rosszindulatú főnököt és egy uszkve kétmázsás kolléganőt”. Noha, mint már vázoltam is, nyelvünkben az uszkve szó ’körülbelül, hozzávetőleg’ jelentése a másodlagos, az átvizsgált példák tanúsága szerint ilyen értelemben való alkalmazása a gyakoribb. Uszkve háromszorosa az ’ettől eddig’ jelentésben való használatnak.

Ezek is érdekelhetnek