Ősi székely lófő családból származott Dálnoki Miklós Béla

Az ősi székely lófő családból származó Dálnoki Miklós Béla vezérezredes 1890-ben, június 11-én született Budapesten. 1910-ben avatták hadnaggyá, a világháborúban több fronton is szolgált. Vezérkari akadémiát végzett, 1933–1936 között Berlinben volt katonai attasé.

Ország-világbhj2015. 06. 11. csütörtök2015. 06. 11.
Ősi székely lófő családból származott Dálnoki Miklós Béla

Tábornoki rangban a Gyorshadtest parancsnokaként Jugoszláviában és a Szovjetunióban harcolt. 1942 végétől főhadsegédként a kormányzó katonai irodáját irányította. 1944 nyarán átvette az I. hadsereg vezetését. Az október 15-i sikertelen kiugrás után átment a szovjetekhez.

December 22-én Debrecenben az Ideiglenes Nemzeti Kormány elnökévé választották, mely posztot 1945 novemberéig töltötte be.

1947-ben a Magyar Függetlenségi Párt színeiben mandátumhoz jutott, de ettől a hatalom hamarosan megfosztotta. Minden közszerepléstől visszavonulva hunyt el 1948-ban.