Jogi esetek: Visszaperelt bérlet

Egy mezőgazdasági vállalkozó több száz hektár földet bérelt az állami földalaptól, az utolsó ilyen szerződést 2005-ben kötötte újra. Ebben szerepelt egy hivatkozás az előző szerződésre, amely számára elő-haszonbérleti jogot biztosított. A földpályázatok kapcsán az ő földjeit is meghirdették azzal, hogy a meghirdetett földeken az elő-haszonbérleti jog nem alkalmazható a nemrég megváltoztatott Nemzeti Földalap- (NFA) törvény értelmében. Ezután a vállalkozó földjeinek kétharmadát másnak adták haszonbérbe, ellehetetlenítve számára az állattartást.

Ország-világDr. Tanács Gábor2017. 01. 26. csütörtök2017. 01. 26.
Jogi esetek: Visszaperelt bérlet

Erre sietve írt egy-egy levelet az NFA-nak és a nyolc új földbérlőnek, hogy élni kíván a szerződésen alapuló elő-haszonbérleti jogával, majd amikor válaszra sem méltatták, pert indított, hogy e jogával élve ő bérelhesse tovább a földeket.

Arra hivatkozott, hogy az NFA-törvény csak a törvényen alapuló elő-haszonbérleti jog alkalmazását tiltotta meg, az övé azonban az NFA-val kötött szerződésein alapul. Ezt az NFA egyoldalúan nem szüntetheti meg.

A földalap-kezelő először azzal érvelt, hogy a mezőgazdasági vállalkozó elő-haszonbérleti joga törvényen alapult, a szerződésben csak hivatkoztak rá. Ezt viszonylag gyorsan sikerült cáfolni, mert előkerültek az eredeti, 1998-as szerződések. Ekkor azt mondták, hogy az elő-haszonbérleti jog a jóhiszeműen szerző új bérlőkkel szemben nem hatályos. Mivel az elő-haszonbérletre vonatkozóan nagyon kevés a szabály, erre úgy jutottak, hogy vették a régi Ptk. elővásárlási szabályait – ezek között van egy, amely azt írja, hogy az ingatlan- nyilvántartásba bejegyzett elővásárlási jog mindenkivel szemben hatályos –, s ebből kisütötték, hogy akkor az ingatlan-nyilvántartásba be nem jegyzett elővásárlási jog nem hatályos mindenkivel szemben.

És akivel szemben különösen nem hatályos, az az ellenérték fejében jóhiszeműen szerző. Ezt az elővásárlási szabályt gondolták alkalmazni az elő-haszonbérletre: mivel az elő-haszonbérleti jog nem volt bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, ezért a jóhiszemű új bérlőkkel szemben hatálytalan.

A bíróság viszont azt mondta, hogy ilyen analógiát nem lehet alkalmazni azért, mert az elő-haszonbérlet nem olyan fontos jog, mint az elővásárlás, s azt egyébként be sem lehet jegyezni az ingatlan-nyilvántartásba.

A jóhiszemű vevőt megillető jogok a hibásan, de jóhiszeműen haszonbérleti jogot szerzőt nem illetik meg. Ezért a földeket az eredeti bérlőnek kell haszonbérbe adni.

Ezek is érdekelhetnek