Jogi esetek: Tény vagy vélemény?

Vörös mészkövet rendelt egy vállalkozástól a házfelújításhoz egy asszony, amiért kifizetett 200 ezer forint előleget. A teljesítés során vita keletkezett, az asszony visszaküldte az építőanyagot és visszakérte az előleget. A szállító azonban azt mondta, hogy az előlegből le kell vonni a szállítások közben bekövetkezett anyagveszteségek értékét, ezért mindössze 60 ezer forintot hajlandó visszafizetni. Mire az asszony a vállalkozás Facebook-oldalára, a vélemény rovatba kiírta, hogy „Senkinek sem ajánlom! A megrendelést nem teljesítette, az előleggel lelépett! Megtettük a megfelelő lépéseket, többek között a számviteli törvény megszegéséért is!”.

Ország-világDr. Tanács Gábor2017. 08. 06. vasárnap2017. 08. 06.
Jogi esetek: Tény vagy vélemény?

Erre az eladó a jó hírnév sérelmére hivatkozva beperelte őt, kérve a bíróságtól, hogy kötelezze a jogsértő bejegyzés eltávolítására, elégtétel adására, valamint egymillió forint sérelemdíj megfizetésére. Nem sokkal később egyébként a felek megegyeztek az előlegről – a vásárló elfogadta, hogy az előlegből 60 ezer forintot kap vissza, és a vitatott bejegyzést is eltávolította. A perben arra is hivatkozott, hogy a kereset elkésett, hiszen a vitás ügyben már peren kívüli megegyezés született.

A felperes azt mondta, hogy a kereset nem késett el, mert a beadása időpontjában még nem volt megegyezés, ráadásul a sérelemdíj kérdését még mindig el kell bírálni. A vevő azzal védekezett, hogy a Facebookon a vélemények rovatba egy véleményt írt a felperesről, ami megfogalmazásában nem volt túlzottan bántó vagy sértő, így nem sérthette a felperes jó hírnevét. Az eladó viszont azzal érvelt, hogy a bejegyzés tartalma nem vélemény, hanem tényállítás, abból is a valótlan fajta.

A bíróság a felperessel értett egyet abban, hogy a kereset nem késett el, mivel annak beadásáig a jogvita teljes mértékben nem rendeződött. A tényállítás vagy vélemény kérdésében pedig úgy foglalt állást, hogy a kettő akképpen határolható el egymástól, hogy tényállítás az, aminek a valóságtartalmát lehetséges bizonyítani.

Ez alapján a vitatott bejegyzés első mondata – „Senkinek sem ajánlom!” – vélemény, viszont a többi, mely szerint az eladó lelépett az előleggel, tényállítás, ami ráadásul objektíve valótlan. Így az eladó jó hírnevén csorba esett, ennek következtében sérelemdíj is jár neki – aminek az összegét viszont a bíróság a kért egymillió helyett mindössze 100 ezer forintban állapította meg.

Ezek is érdekelhetnek