Telt-múlt az idő

A Nemzeti Földalap (NFA) 2007-ben kiírt egy pályázatot, több földterületet akartak eladni egy csomagban. A későbbi felperes lett a nyertes. Csakhogy időközben az önkormányzatnak az a gondolata támadt, hogy elővásárlási joga van a területre.

Ország-világDr. Tanács Gábor2019. 01. 18. péntek2019. 01. 18.
Telt-múlt az idő

Az NFA ezzel nem értett egyet, mire az önkormányzat pert indított. A per alatt az NFA természetesen nem adhatta el a területet. Az ítélet 2013 novemberében született meg: jogerősen kimondta, hogy az önkormányzatnak nem volt elővásárlási joga. A vevőjelöltnek erről nem szólt az NFA, ő azonban megtudta valahonnan, és januárban felhívta a földalapot, hogy ugye, akkor most már semmi akadálya, hogy a 2007- ben meghatározott feltételek szerint nyélbe üssék az adásvételt. A földalap erre sem válaszolt. A kárvallott erre pert indított az NFA ellen azzal, hogy a bíróság állapítsa meg: a szerződés a pályázat szerinti feltételekkel létrejött, és a vételár átutalása után írják a nevére a földterületeket.

Hogy megértsük az ügyet, tudnunk kell, létezik a jogban egy olyan intézmény, hogy ajánlati kötöttség. Vagyis, ha valaki a lényegi feltételek meghatározása mellett tesz szerződési ajánlatot, akkor ahhoz kötve van addig, amíg azt el nem utasítják. Erre hivatkozott a felperes: a földalap tett egy ajánlatot, amit ő elfogadott, majd egy per akadályozta az üzlet megkötését, de az akadály elhárult, így az NFA köteles megkötni a szerződést.

A földalap azzal védekezett, hogy a pályázat nem ajánlat, hanem felhívás ajánlattételre. Vagyis aki kötöttséggel járó ajánlatot tett, az a reménybeli vevő, ezt az ajánlatot ők azonban öt év elteltével nem kötelesek elfogadni. A pályázati szabályzatban is szerepel, hogy az NFA az adásvételi szerződés megkötéséig bármikor érvénytelennek nyilváníthatja a pályázatot.

A bíróság leszögezte, hogy a szerződést nem kötötték meg, sőt az összes lényegi feltételt sem tartalmazta a pályázat – innentől kezdve az adásvételi szerződést csupán a bíróság hozhatná létre, de csak akkor, ha az NFA-t erre jogszabály vagy szerződés kötelezi. A pályázat, illetve annak elbírálása viszont nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget. Mivel a késedelmet nem az NFA okozta, ezért nem lehet a szerződés meghiúsulásáért felelőssé tenni, ahogy nem lehet arra kényszeríteni sem, hogy 2014-ben a 2007-es árakon értékesítse a termőföldet.