Ha hiányos a jogszabály

A sok tulajdonossal rendelkező termőföld nagyjából egynegyedét próbálta dobra verni az eladó. Talált is rá vevőt, az adásvételt kifüggesztették a városházán.

Ország-világDr. Tanács Gábor2019. 04. 04. csütörtök2019. 04. 04.
Ha hiányos a jogszabály

Jelentkezett egy elővásárlási jogosult, hogy ő családi gazdálkodó, földműves társtulajdonosként elfogadja a kifüggesztett szerződésben szereplő feltételeket, és vevőként belép az adásvételbe. Az elfogadó nyilatkozathoz csak azt a dokumentumot csatolta, amely családi gazdálkodó voltát igazolta. Az eladó arra hivatkozással, hogy az elővásárlási jogosultságot igazoló dokumentumokat nem kapta meg, nem fogadta el az elfogadó nyilatkozatot, és az eredeti vevővel szerződött.

Az elővásárlási jogosult megtámadta az adásvételi szerződést, hogy az vele szemben hatálytalan, mivel az eladó jogellenesen nem fogadta el azt a nyilatkozatát, amivel élni kívánt elővásárlási jogával.

A termőföldforgalmi törvény azt írja: „Az elfogadó jognyilatkozathoz – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – csatolni kell az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is”. Csakhogy a törvényhozó nem írta meg ezt a végrehajtási rendeletet. Az adásvételre jogosult szerint, mivel a törvény nem írja le, hogy pontosan milyen dokumentumokat milyen formában kell csatolni, ezért neki nem kellett csatolnia semmit. A családi gazdálkodói papírját ennek ellenére csatolta, az ingatlan tulajdoni lapja igazolja, hogy tulajdonostárs, a földműves voltát pedig ellenőrizhette volna az eladó a földműves-nyilvántartásban, ha kételkedett benne.

Ebben a perben az volt a vita tárgya, hogy milyen mélységig kell igazolni az elővásárlási jogot. Van egy hézagos jogszabály: a felperes szerint ezt nem lehet kiterjesztően értelmezni, nem lehet feltételezésekkel élni, hogy mi lenne a végrehajtási rendeletben, ha megírták volna, és azt számon kérni valakin. Az eladó viszont úgy értelmezte a szöveget, hogy az egyértelműen tartalmazza azt a kötelezettséget, hogy az elővásárlási jogosultságot igazoló dokumentumokat csatolni kell, a hiányzó rendeletnek a hogyant kellene meghatározni.

A bíróság végül az eladónak adott igazat. A törvényt úgy értelmezte, hogy az adásvételi jog érvényesítésének feltétele a jogosultságot igazoló dokumentumok csatolása. Nem érdekes, hogy a jogosultságot az eladó ellenőrizhetné, mert ennek igazolása a törvény szerint az elővásárlásra jogosult kötelessége. A hiányzó rendelet pedig a bíróság szerint is csak az igazolás csatolásának módját határozná meg közelebbről.

Ezek is érdekelhetnek