Szédülés ellen babilóniai recept

Az Eufrátesz és a Tigris között, a két folyó középső szakaszánál elterülő Mezopotámiát, a mai Irak területét a kultúra bölcsőjeként tartják számon. Mintegy két és fél ezer évvel ezelőtt egy óriási település alakult ki a térség szívében: Babilon.

Egyéb2004. 04. 22. csütörtök2004. 04. 22.
Szédülés ellen babilóniai recept

Az ókori világ legnagyobb városa ezer hektáron feküdt, egymillióan lakták. A fővárost a világ egyik csodájává tette a birodalom uralkodója: Nabukodonozor. (II. Nabú-kudurri-uszur nevét többfajta átírásban őrizték meg, mi a legismertebb, Nabukodonozor változatot használjuk.)Az Eufrátesz királya által emelt építmények köré legendák fonódtak, gondoljunk csak a világ hét csodája egyikeként emlegetett babiloni függőkertekre vagy Bábel tornyára, amely megmozgatta az eljövendő generációk képzeletét is.
{p} A régi megalopolis az enyészeté, de a mai kor régészei a romjaiból képet tudnak alkotni a letűnt világról, s Babilon, az elveszett város megelevenedik előttünk.A sumérok Krisztus előtt háromezer évvel felfedezték az ékírást. Az írás nyomában megindult kulturális fellendülés Nabukodonozorral, a hatalmas Babilóniai Birodalom idején ért delelőjére. Nabukodonozor fennhatóságát kiterjesztette egész Egyiptomra és Jeruzsálemre. Dániel próféta könyvében az áll, Isten úgy megharagudott Babilonra, hogy Nabukodonozort vadállattá változtatta. "Haja olyan volt, akárcsak a sas tollai, körmei pedig akár egy madár karmai." {p} {p} Jeruzsálemnek, Dávid városának az elpusztítása miatt az Ótestamentum haragja zúdult Nabukodonozorra, aki áttörte a városfalat és lerombolta a Szent Várost. A babiloniak a városfalat megerősített tornyok segítségével mászták meg. A védők nem tudtak fölébe kerekedni a fejlettebb katonai technológiát: vasfegyverzetet, katapultokat, átgondolt stratégiát, nagy létszámú íjász seregtesteket alkalmazó ostromlóknak. A diadalmaskodók sokakat leöltek, a túlélőket hadifogolyként magukkal vitték. A zsidókra lesújtott "Isten haragja" a babiloni fogsággal, melynek tartamát a történetírás 48, az Ótestamentum, Jeremiás könyve 70 évre teszi.Az egykori Babilon építményei közül számosat rekonstruáltak Irakban.
{p} Láttukon elképzelhető az ősi várost övező fény és pompa, életre kel a mítoszok és a legendák világa.Nem tudni, mennyi a történelmi igazság a várost övező legendákban. Szemiramisz hercegnő a feljegyzések szerint Nabukodonozor kedvese volt. Függőkertjei, a világ hét csodájának egyike, bizonyosan nem "függtek", csak a magasban létesültek: a tetőkertek lépcsős teraszsorra épültek, az Eufráteszből szivattyúzott vízzel öntözték őket. Babilon igazsága az ezeregyéjszaka meséi mögé rejtőzik. Még Hérodotosz görög történész - akiről azt tartják, hogy Nabukodonozor halála után száz évvel fordult meg Babilonban - sem tudott különbséget tenni mese és valóság közt.

{p} Úgy ír a babiloniak fővárosáról, mint valami csodáról. Hérodotosz megemlíti a bábeli tornyot is, bár funkcióját illetően csupán sejtései lehettek. (Bábel tornya, vagyis a négyszög alapú zikkurat egy-egy oldala 90 méter volt. Az ugyancsak kilencven méter magas építmény hét szintből állt, a legfelsőn egy kékes színű templommal.) Hérodotosz olykor túlzásokra ragadtatja magát. Leírása szerint az utcák 16 méter, a falak 25 méter szélesek voltak, a babiloni fal 12 méter magas, és állítólag olyan széles, mint egy főútvonal, a külváros pedig egy 96 kilométeres gyűrűt alkotott. Az Eufrátesz menti városról csak az ókori legendák tanúskodtak, mígnem a múlt század elején Robert Koldewey német régész nyomába nem eredt az igazságnak.
{p} Babilon ősi városának feltételezett helyén nem talált mást, mint sivatagi homokkal borított törmelékhalmokat. Mégis biztos volt benne, hogy a legenda alapjára bukkant. A kitartó ásatások feltárták a hatalmas városfal maradványait, ami beigazolta Koldewey sejtését: csakis Babilon fővárosának lehetett ilyen erős védelmi rendszere. A fal maradványai kézzelfogható bizonyítékát szolgáltatták Hérodotosz elragadtatott elbeszéléseinek: a babiloniak már tudták, hogyan szigeteljék bitumennel a nedvességtől zománcozott téglafalaikat, ami elképesztő technológiai újítás volt.Lapátjaikkal és ásóikkal a régészek máig dolgoznak Babilonban.
{p} Feltárták Sippart, ahol újabb régészeti szenzációra leltek: egy könyvtárra Nabukodonozor korából. A régészek mintegy háromszáz, értékes szöveggel teleírt agyagtáblát találtak, amelyek különféle rítusokat, szokásokat, mítoszokat és politikai értesüléseket örökítenek meg.Olvashatunk például egy olyan eseményről, amely 2500 évvel ezelőtt rettegésbe taszította a babilóniaiakat: a holdfogyatkozásról. "Amikor eltűnik a Hold, a város minden papjának tüzet kell gyújtania" - üzenik az agyagtáblák. Az emberek összegyűlnek az utcákon, és eltakarják az arcukat. Könyörgések és himnuszok hangja hallatszik városszerte. A király katonái sötét színűre mázolják az arcukat.
{p} Csakis így lehet lecsillapítani a babiloniak által Sin istenségként tisztelt Holdat...A szövegek megfejtése valóságos versenyfutás az idővel. Az agyagtáblák ugyanis ellenállóbbak a pergamennél, ám ha egyszer felszínre kerülnek, a hőmérséklet és a páratartalom ingadozása következtében egyhamar elporladnak, s a babiloni élet emlékei porrá válnak.Szerencsére a sumérok, a babiloniak és az asszírok megszállott írnokok voltak. Mindent feljegyeztek, amit csak írásban rögzíteni lehet: az akkori tudomány teljes ismeretanyagát megörökítették. Irodalom, mitológia, asztrológia - sok-sok mai ismeretünk előképe megjelent az agyagtáblákon.

{p} Eleddig körülbelül egymillió ilyen táblát találtak, úgy becsülik, hogy Irakban és a Közel-Keleten még mintegy százmillió hasonló leletet rejthet a föld. A feltárt táblák szövegeinek ezidáig csak töredékét, mintegy negyedrészét sikerült megfejteni.Feliratok sokasága vár még feltárásra. Aligha meglepő, hogy a régészek a legkorszerűbb eljárásokat is bevetik a nabukodonozori örökség jobb megismerésére. A holografikus felvételeken az agyagtábla a fotólemezen három dimenzióban jelenik meg. A szakemberek ekképpen az ékírásos feliratokat térben vizsgálhatják, ami nemcsak sokban könnyíti a szöveg értelmezését, de általa még az egyéni vonalvezetés is vizsgálható anélkül, hogy kárt tennének az eredeti leletben.
{p} A képek interneten is elérhetők, így a szövegek megfejtésén több csapat is egyszerre munkálkodhat a világ más-más részében.Az ékírásos agyagtáblák régi történeteket mesélnek. Az áldozati rituálénak például minden kis részletére megfelelő szabály volt érvényben. Előírták, hogy a papnak milyen olajat kell használnia a kézmosáshoz, s azt is, hogy milyen testtartásban kell szemügyre vennie az áldozati állat karmait vagy fogait. A főpap bordó pamutból készült, színes kövekkel díszített láncot akasztott a nyakába, amikor felkelt a hold, csak ezután lehetett felnyitni az állatot és eltávolítani a máját, amelyből kiolvasható, hogy rossz, avagy jó időknek néz elébe a birodalom és a király.

{p} A ma orvostudósai nem győznek álmélkodni a leleteken, amelyek a magasan fejlett babiloni orvostudomány ismereteiről tanúskodnak. Praktikus elsősegély-tanácsok is találhatók a táblákon. Íme egy: "Szédülés esetén helyezzük az illetőt fejjel lefelé, lábbal felfelé. Ütögessük az arcát, és ismételgessük: 'Minden rendben lesz'." Ma is kifogástalan eljárás ilyen esetre...Számos szövegben a kezelés lélektani mozzanatai a legfontosabbak, mint ahogy a pap által alkalmazott "varázslásból" gyakran kihámozható.
{p} Ugyanakkor a kétezer évvel ezelőtti babiloni orvosok számottevő orvosi ismerettel és természetes gyógyírrel rendelkeztek. A gyomorfekély egyik fajtájára gyógynövényes beöntést javasoltak, s részletesen leírták a gyomormetszés módozatait.Száz évvel ezelőttig ez az ősi kultúra mindenestül "mozgó homoklepel" alatt rejtőzött. A mai kor szakértői szerint még ma is szövegek ezreit takarja Babilon földje, s Nabukodonozor ma is éppoly rejtélyes, mint Kol dewey korában volt. Az asszírok öröksége. A film április 16-án 12, 17-én 8 és 14 órakor látható. Munkatársunktól

Ezek is érdekelhetnek