Miért nem jó a Mari?

Augusztus harmadika: tömött művelődési ház Forráskúton, közmeghallgatást tart a képviselő-testület. Tíz év után nem választották újra a kétezer lelkes település általános iskolájának igazgatónőjét, annak ellenére, hogy egyértelműen mellette állt ki a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és nyolcvannégy százalékos többséggel a tantestület is.

EgyébTanács Gábor2004. 08. 13. péntek2004. 08. 13.
Miért nem jó a Mari?

Új igazgatót viszont nem választottak, mert egyetlen jelöltre sem adtak le elég szavazatot, így az önkormányzat egy évre megbízott igazgatót nevezhet ki. Bár itt egy másik jelöltet preferálnak, a falu a jelenlegi közmeghallgatáson elérhetné, hogy maradjon mégis a helyén a régi iskola-igazgatónő. Kocsis Máriának a legnagyobb bűne - a jelenlevők szerint -, hogy a 2002-ig tizennégy éven keresztül a falu élén álló Kocsis Ferenc húga.Kulturált hangnemben kezdődik az este, Fodor Imre polgármester ismerteti a helyzetet, a helybeliek pedig előállnak a kérdéssel: miért nem jó a Mari? Mivel nem érkezik válasz, csak valamiféle hímezés-hámozás, a kérdést egyre nyomatékosabban sikerül feltenni, amíg Fodor Imre ki nem áll a tisztásra: lehet ugyan, hogy Kocsis Máriát szeretik a gyerekek, a szülők és a tantestület, de igazgatóként neki a fenntartóval is jó kapcsolatokat kellene ápolnia, ez itt a hiba.

{p} - Konkrét választ, Imre, konkrét választ! - szól a nép, de megint eredménytelenül. Kezdetét veszi az est második része, amikor a helybeliek megpróbálnak a képviselők józan eszére, illetve szívére apellálni. Összefoglaltatnak Kocsis Mária minden jellembeli előnyei: hogy mennyi munkát áldozott az iskolára, milyen aktív kulturális életet szervezett a faluban, és milyen sokat jelentett az, hogy helybeliként mindig a szülők és a gyerekek rendelkezésére állt. Többen felhívják a figyelmet arra a veszélyre, hogy nem helyes minden szakembert elmarni Forráskútról, mert Sápi Zoltán, akit jelenleg iskolaigazgatónak kívánnak megtenni, szegedi - ez pedig azt is jelenti, hogy délután négy órakor veszi majd a kalapját, és hazamegy. Egy helybeli vállalkozó a széthúzás veszélyeire hívja fel a figyelmet:- Nekem az lenne a véleményem, hagyjuk ezt az acsarkodást. Lassan már egy családon belül is "csikágó van" a politika miatt. Mindjárt itt van a falunap: győzzön egyszer a demokrácia!Az egy szem ellenvéleményes szót kér. Ő úgy véli, hogy a demokráciában a többségnek van igaza, itt meg csak kétszázan vannak. Akik otthon ülnek, azok természetesen mind a polgármester mellett állnak. A jelenlévő kétszáz fő a demokrácia nevében egy emberként mondja meg neki, hogy "Pfuj, Lajos, üljél le!"A polgármestert leszámítva gyakorlatilag néma csendben, magába süllyedve üldögélő képviselő-testület nem tűnik különösebben meghatottnak, a tudvalevőleg Kocsis Mária pártján álló három faluatya kivételével. A szép szó nem használ, a jónép a nyomásgyakorlás egyéb válfajaival kísérletezik.- Nem veled van bajunk, Imre. Ne te mondjad, hanem álljon fel az, aki nem a Marira szavazott! Vállalja föl! - forrósodik a hangulat.

{p} Egyelőre nem áll fel senki, bár fölösleges is volna: mindenki tudja, ki kire adta a voksát. - Az válaszoljon, aki háttérből irányítja a falut! - fordul a népharag Vereckei Csaba körzeti orvos ellen, aki a cécó kezdete óta merev tekintettel vizsgálgatja az asztal lapját. Megteheti, mert a nevét nem mondja ki senki, ő pedig a háttérből való irányítást nem veszi magára. Az igazgatónő mellett álló képviselők sietnek jelezni, hogy a jó oldalon állnak. A "gonoszok" lapítanak, az egy szem Dudásné Halász Olga kivételével, aki bevallja, hogy Kocsis Mária ellen szavazott; meg is kapja a magáét, mielőtt még elkezdődne a nyilvános képviselő-testületi ülés.Innen már minden gyorsan megy: jelölik Kocsis Máriát Sápi Zoltán mellett megbízott igazgatónak, aztán kettejük közül választanak. Hét háromra Sápi tanár úr nyer; a procedúrában a legnehezebb talán az, hogy a képviselők egy része jó darabig nem érti, miről is szavaznak pontosan. Utána egy kis demokratikus vita zajlik arról, hogy meg lehet-e változtatni az eredményt. A közönségből többen felvetik, hogy azok a képviselők, akik az igazgatónő ellen szavaztak, indokolják meg döntésüket. Másfél perc néma csend után nyilvánvalóvá válik, hogy ezt inkább nem szeretnék. A Kocsis Mária-párti képviselők bocsánatot kérnek a demokrácia sárba tiprásáért, a közönség olyan értelmű javaslatot tesz, hogy aki az igazgatónő ellen szavazott, mondjon le, ami nem talál egyértelmű helyeslésre az érintettek részéről. Végül Kocsis Mária emelkedik szólásra.- Igazgatóságom első öt éve alatt megváltozott a struktúra. A rá következő öt évben javult az oktatás színvonala.

{p} Most az érzelmek öt éve jött volna el: sajnálom, hogy erre már nem lesz módom. Köszönöm mindannyiuknak, a gyerekeknek legfőképpen. Csak azt sajnálom, hogy a képviselő-testület nem hozta meg korábban ezt a döntést, hiszen akkor az évzárón elbúcsúzhattam volna tőlük. Köszönöm!Végszóra felzúg a vastaps, bár az igazgatónő még tart egy másik kis elköszönő beszédet is. A távozó falubeliek lesben állva várják képviselőiket, és amelyikkel nem értenek egyet, azt mondják rá, hogy giliszta. - Jegyezd meg fiam, a giliszta soha nem áll föl - kap életre szóló tanulságot egy húsz év körüli faluatya. Húga, a művelődési ház igazgatónője bátyja védelmére kel, mire egy rekedt hangon ordibáló, feldúlt szülőanya majdnem elfenekeli. Forráskúton fékek és ellensúlyok nélkül tombol a demokrácia.Mi történt tulajdonképpen? Kocsis Ferenc először tanácselnökként, majd polgármesterként vezette Forráskutat, összesen tizennégy éven keresztül. Ebből nyolc éven át a húga vezette az általános iskolát, aki egyedülállóként sokat áldozott munkájára a szabad idejéből is, bevonta a szülőket, és - legalábbis így mondják a faluban - hatékony csapatot formált a tantestületből. A körzeti orvos, Vereckei doktor támogatásával 2002-ben a falugazdász Fodor Imre nagy többséggel nyerte a helyhatósági választásokat, és ez feszült helyzetet teremtett az igazgatónő és közte. Kocsis Mária szerint ő semmilyen figyelmeztetésben nem részesült, hogy mit csináljon másképp, az ellenoldal szerint viszont az iskola-igazgatónő a kezdetektől ellenségesen viselkedett velük szemben.

{p} Hogy az ellenségeskedést ki kezdte, kívülálló számára nem deríthető ki. Valószínű, hogy a volt polgármester húgával szemben fennálló gyanakvás vezetett oda, hogy az iskola-igazgatónő kezdetektől úgy érezte: bármit is csinál, mindenképpen el fogják küldeni, amikor a mandátuma letelik. A fenntartó és az iskola között így mérgesedett el a viszony, hiszen a vezető úgy gondolta, ha úgysem tud az önkormányzat kedvére tenni, akkor legalább nem csinál úgy, mintha szeretné őket. A Kocsis Mária mellett állóknak valószínűleg igazuk van abban, hogy nem véletlenül nem sikerült öt évre új igazgatót választani, hiszen ha egy másik jelöltet hoznak ki győztesnek a képviselők, magyarázatot kell adniuk arra, miért döntöttek az összes érintett véleménye ellenében. Egy évre megbízott igazgató jelölése esetén nem kell a fentieket megkérdezni. Sápi Zoltán pedig azért tűnt jó választásnak, mert Kocsis Mária pályázatában igazgatóhelyettesként szerepelt.- A szerencsétlen helyzetet az okozta, hogy Kocsis Mária a bátyja polgármestersége alatt lett iskolaigazgató. Ebből nem lehetett jól kijönni - mondja Fodor Imre polgármester.- Sápi Zoltán szakmailag alkalmas arra, hogy vezesse az iskolát - véli békülékenyen Kocsis Mária -, és úgy gondolom, hogy a szerencsét és a balszerencsét is méltósággal kell fogadni. Remélem, hogy a változás jó irányban fog hatni a falura.A művelődési ház előtt a derékhadak még ordibálnak.

Ezek is érdekelhetnek