Négyszáz iskolának nincs tornaterme

Noha a szakminisztériumok költségvetésből pályázható pénzek szétosztásával igyekeznek korszerűsíteni a hazai oktatási intézményeket, számottevő változás továbbra sincsen. A több mint négyezer intézményből a legfrissebb adatok szerint 146 oktatási intézmény igényelt kölcsönt fenntartóján keresztül, eddig 63 fenntartóval kötöttek hitelszerződést, 5,1 milliárd forint értékben.

EgyébSzijjártó Gabriella2004. 08. 13. péntek2004. 08. 13.
Négyszáz iskolának nincs tornaterme

Néhány éve szinte sokkolta a közvéleményt az a felmérés, amely az oktatási intézmények műszaki állapotáról számolt be. Eszerint az iskoláink negyven százaléka a második világháború előtt épült (egytizedük még 1900-at megelőzően!). Közel száz tanintézményben nincs angol WC, illetve háromszáz és ötszáz között van azoknak a száma, amelyekben az illemhelyek ártalmasak az egészségre."Ha a költségvetésből évente 15-20 milliárdot fordítunk iskolafelújításokra, akkor is 15-20 esztendő múlva érünk a végére" - nyilatkozta lapunknak egy évvel ezelőtt Magyar Bálint oktatási miniszter. A folyamat felgyorsítására indították el a Beruházás a XXI. századi iskolába elnevezésű programot: az Oktatási, valamint a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Fejlesztési Bank közösen írnak ki pályázatot az intézményfenntartók számára. A hosszú lejáratú, kedvezményes hitelt többek között iskolaépületek műszaki felújítására, a fűtés- és világításrendszer korszerűsítésére, tornaterem, sportuszoda kialakítására, valamint akadálymentesítésre lehet felhasználni. A pályázat folyamatos, eredményhirdetés negyedévente.A júliusi adatok alapján 111 fenntartó 146 oktatási intézményére igényelt kölcsönt - a bank eddig 63 fenntartóval kötött hitelszerződést összesen 5,1 milliárd forint értékben. A legtöbb pályázat az Észak-Alföldről érkezett, főként községekből.

{p} Az igénylők négyötöde műszaki felújításhoz kér segítséget.Ha vizsgálódásunkat leszűkítjük a sport területére, még siralmasabb képpel szembesülünk. A hazánkban lévő 5350 általános és középiskola húsz százalékában nincs tornaterem vagy tornaszoba - tudtuk meg a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium munkatársától. Ma Magyarországon körülbelül 250 tornaszoba és 400 tornaterem hiányzik. Emellett a meglévő 4400 tornaterem, 3100 tornauszoda és a több mint 4600 iskolai-óvodai sportlétesítmény is felettébb rossz állapotban van. A tornatermek 29 százalékában például nincs zuhanyozó, mosdó.A 2500 fő alatti kistelepüléseken még rosszabb a helyzet: a helyi sportpályák és kiszolgáló létesítményeik (öltözők, zuhanyzók, raktárak) egyre lelakottabbak, sok helyen nincsenek is. Százötvenkét kistérségből mindössze hatban megfelelő az uszodaellátottság, 91-ben egyáltalán nincs fedett létesítmény. Ez azt jelenti, hogy 1,8 millió gyermek számára csak álom az egészséges és változatos testmozgás...A kormány az Európa terv részeként dolgozta ki és fogadta el a Sport XXI létesítményfejlesztési programot. Így mintegy ötvenmilliárdos beruházás kezdődik el országszerte, és tart 2006-ig. A tornaterem-építési alprogram szerint a hiányzó négyszáz tornateremből száz épül meg az elkövetkező két év alatt. A tanuszoda-építési alprogram azt vállalja, hogy 2004 és 2006 között ötven tanuszodát adnak át, 2010-ig pedig minden kistérségben működik majd tanuszoda.

Sportpályából is kevés van

A tornatermek és sportpályák hiánya megmutatkozik a fiatalok sportolási kedvében és szokásaiban is. Az Országos Egészségfejlesztési Központ azt vizsgálta, a gyermekek naponta mennyi időt fordítanak mozgásra a testnevelésórákon kívül. A 10-14 évesek csupán fele sportol rendszeresen a kötelező penzumon túl napi egy óránál többet. Egyesületbe - ami versenyszerű sportolást feltételez - ötödrészük jár. A szokások, valamint a családi háttér és a szociális helyzet között szoros az összefüggés: azok a fiatalok, akiknek jobb az anyagi helyzete és akik szüleinek magasabb az iskolai végzettsége, többet sportolnak, mint a rosszabb körülmények között élők. Az aktív diákok puhány társaiknál jobban teljesítenek az iskolában. A felmérés szerint a 20-24 év közöttiek harmada, a 25-29 közöttieknek pedig csak a negyede folytat sportos életmódot.

Ezek is érdekelhetnek