A siker a kezünkben van!

Mindannyian szebb, gazdagabb életről álmodozunk, ám kevesen hisszük el, hogy ennek kulcsa valóban a mi kezünkben van. Elménk hatalmának és képességeinek kihasználásával bármit képesek vagyunk megtenni, elérni és létrehozni, amire életünkben szükségünk van. De hogyan?

ÉletstílusLengyel Gabriella2009. 08. 26. szerda2009. 08. 26.
A siker a kezünkben van!

Mindig érdemes a sikerszerzők sikerkalauzaival megismerkedni, hiszen ki ne szeretné tudni, hogyan nyerheti el az érzelmi és pénzügyi szabadságot, miként tehet szert önbizalomra, mi módon érhet el csúcsteljesítményeket? Anthony Robbins egyértelműen fogalmaz: a sikeres emberek eredményeket érnek el.

Sokszor esünk abba a szellemi csapdába, hogy ha rendkívül sikeres embereket látunk, azt gondoljuk, hogy mindazt, amit elértek, csak azért érték el, mert valamilyen különleges adottság birtokában vannak. Aztán, ha közelebbről megvizsgáljuk a képet, kiderül, hogy a rendkívül sikeres embereket csak egyetlen dolog különbözteti meg az átlagembertől - az a képességük, hogy cselekvésre bírják magukat. Márpedig ez egy olyan adottság, amelyet bármelyikünk képes kifejleszteni magában.

A kiválóságot elért emberek kiegyensúlyozott úton haladnak a siker felé. Ez a siker alapvető receptje. A recept megvalósításának első lépése, hogy tisztában legyünk a célunkkal, azaz pontosan határozzuk meg, mi az, amit el akarunk érni. A második lépés a cselekvés, mert enélkül a vágyaink csak örökre álmok maradnának. Olyan lépéseket kell tennünk, melyek meggyőződésünk szerint a legnagyobb valószínűséggel vezetnek a kívánt eredmény eléréséhez. A megtett lépések azonban nem mindig váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, így a harmadik lépés az, hogy kifejlesszük magunkban az éleslátás képességét. Ez segít, hogy felismerjük a lépéseink nyomán kapott visszajelzések és eredmények jellegét. Így a lehető leggyorsabban ellenőrizhetjük, hogy a megtett lépések révén közelebb kerülünk-e céljainkhoz vagy még inkább távolodunk tőle. Mindig tudatában kell lennünk, hogy milyen eredményei vannak cselekvéseinknek, legyen szó akár egy beszélgetésről, akár valamilyen mindennapos szokásunkról. Ha nem értük el azt az eredményt, amit szeretnénk, meg kell jegyeznünk, hogy mely lépés milyen eredményt hozott, hogy ily módon folyamatosan tanulhassunk minden tapasztalatunkból. Ezt követően meg kell tennünk a negyedik lépést, amely egyfajta rugalmasság kifejlesztésére irányul, amelynek segítségével magatartásunkat mindaddig változtatni tudjuk, amíg a kívánt eredményeket el nem érjük. Ha megnézzük a sikeres embereket, látni fogjuk, ők is ezeket a lépéseket követték.

Anthony Robbins szerint van hét olyan alapvető tulajdonság, amely táplálja bennünk a lángot, hogy mindent megtegyünk a kitűzött cél elérése érdeké¬ben. Ez a hét alapvető mozgatórugó, indítóimpulzus, az amely a mi sikerünket is garantálja.

A szenvedély
Ez adja a hajtóerőt a sikereink eléréséhez, és ez késztet valódi képességeink kiaknázására. Ez az, ami erőt és energiát, értelmet ad az életnek. Nincs nagyszerűség, ha nincs meg a szenvedélyes vágy a nagyszerűségre, legyen szó sportolóról, művészről, tudósról, szülőről vagy akár üzletemberről.

A meggyőződés, a hit

Az a meggyőződésünk, hogy kik vagyunk valójában, és mire vagyunk képesek, egyértel¬műen meghatározza, hogy milyen emberré válunk a jövőben. Ha hiszünk a csodákban, akkor egy csodálatos élet elé nézünk. Ha úgy gondoljuk, hogy életünket szűk korlátok határolják be, akkor az nagyon hamar valóságossá is fog válni.

Stratégia

A stratégia az erőforrások szervezésére irányuló módszer. Az erőforrásokat a leghatékonyabban kell használni. A stratégia annak a felismerését jelzi, hogy a legnagyobb tehetséget és a legszebb ambíciókat is mederbe kell terelni.

Világos értékek
Olyan értékek, amelyeket azért hozunk létre, hogy el tudjuk dönteni, mi a fontos és mi nem. Az értékek olyan konkrét meggyőződési rendszerek, amelyek azt tükrözik, hogy életünk szempontjából mi helyes és mi helytelen. Sok embernek nincs elképzelése arról, mi is fontos a számára.

Az energia
A tehetséges emberek megragadják a lehetőségeket, és formálják azokat. Úgy élnek, mintha megszállottjai lennének a nap mint nap felkínálkozó csodálatos lehetőségeknek és annak a felismerésnek, hogy az idő az egyetlen olyan dolog, amelyből senkinek sincs elég. A siker nem választható el attól a fizikai, intellektuális és spirituá¬lis energiától, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozzuk ki mindabból, ami a rendelkezésünkre áll.

A kötődési képesség
Szinte minden sikeres emberre jellemző a kivételesen jó kapcsolatteremtő képesség, amely által a legkülönbözőbb hátterű és meggyőződésű emberekkel tudnak közös hangot találni és szoros kapcsolatot kialakítani. Az életben azok bizonyulnak sikeresnek, akik megtanulják, hogy miképpen kezeljék az élet kihívásait, és milyen formában kommunikálják a kihívások tapasztalatait önmaguknak ahhoz, hogy azok a dolgok sikeres megváltoztatására sarkallják őket.

Mesteri kommunikáció

Az a mód, ahogyan másokkal és önmagunkkal kommunikálunk, meghatározza életünk minőségét. A sikertelen emberek az élet megpróbáltatásait korlátoknak tekintik, és akként fogadják el azokat. Azok az emberek, akik formálják a világunkat, mesterien tudnak kommunikálni. Az a közös bennük, hogy képesek egy jövőképet, egy víziót, egy feladatot, egy küldetést vagy örömet közölni mások felé.

Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást!
Ha bármikor őszintén szeretnénk egy bizonyos változás elérni, akkor az első dolog, amit meg kell tennünk: az önmagunkkal szembeni igényszint növelése. Ha megemeljük a követelményszintet önmagunk számára, de nem igazán hiszünk benne, máris szabotáljuk saját magunkat. Ezt még csak meg se kíséreljük. Hiedelmeink olyanok, mint a megkérdőjelezhetetlen parancsok, amelyek megmondják nekünk, hogyan állnak a dolgok, mi lehetséges és mi lehetetlen, mit tudunk megtenni és mit nem. Ezek alakítják minden cselekedetünket, minden gondolatunkat, minden érzésünket. Mindezek tudatában a hiedelemrendszereink megváltoztatása központi helyet foglal el abban, hogy valódi és tartós változást hozzunk létre életünkben. Mit ért volna el Gandhi, ha nem hitt volna minden idegszálával az erőszak nélküli ellenállásban? Következetes meggyőződése engedte meg a belső erőforrásaihoz való hozzáférést, és tette őt képessé olyan kihívások teljesítésére, amelyek kevésbé elkötelezett embert eltérítettek volna szándékától.

Mindannyiunkban rejlik valamiféle képesség, egy adomány, saját géniuszunk, amely csak hasznosításra vár. Anthony Robbins könyvének célja, hogy ébresztő és kihívást jelentő felszólítás legyen azok számára, akik elkötelezik magukat egy jobb minőségű élet mellett. A könyvben ötleteket, stratégiákat mutat, melyek révén konkrét és mérhető, tartós változásokat hozhatunk létre önmagunkban és másokban.

Forrás: Diéta és Fitnesz

Ezek is érdekelhetnek