Márciusig megjönnek a pénzek

Ez évben 338 milliárd forintot, márciusig 120 milliárdot kapnak meg támogatásként a gazdálkodók. Csak győzzék kivárni.

GazdálkodásT. Dögei Imre2005. 01. 21. péntek2005. 01. 21.
Márciusig megjönnek a pénzek


A mezőgazdászok az Európai Unióhoz való csatlakozásunk előtt folyton azt hallották, hogy ott bárki hét évre előre kikalkulálhatja, miből mennyi bevételre számíthat. A közösség ennyi időre előretekintve határozza meg saját költségvetését, benne a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre fordítható összegeket is. Utóbbiakat nemcsak nagy, összegző számokban, hanem a támogatásokat és az intervenciós árakat például hektárra, állatra, tonnára lebontva.
A múlt év májusában Magyarország az unió 2000-2006 közötti költségvetési ciklusának derekán csatlakozott a közösséghez. Oda, ahol az utófinanszírozás dívik, tehát az agrártámogatásokat - az intervenció, tehát piaci beavatkozás keretében felvásárolt termények ellenértékét is - utólag fizetik ki a jogosultaknak. A szakértők időben, még 2003-2004 fordulóján feltették a kérdést: vajon miként finanszírozzák majd tevékenységüket a magyar gazdálkodók az átmenet idején?
Nos, most az átmenet kellős közepén vagyunk, s a magyar agrárgazdaság föld közeli szereplőit mintha változatlanul a bizonytalanság uralná. Csakhogy ez immáron uniós bizonytalanság. Hiszen az Európai Unió által megkövetelt intézményrendszer mindegyikével az utolsó utáni pillanatra lettünk készen. Nem volt idő kipróbálni, begyakorolni például a föld alapú támogatások igénylésének, ellenőrzésének, a hibák kijavításának, majd kifizethetőségének a módszerét. Mindjárt élesben kellett hát belevágni. Az igénylés új mind a gazdálkodó, mind a támogatásokat kifizető ügynökség, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) számára. Jelenleg nemcsak utóbbi ellenőrzi a gazdálkodók igényeit, hanem őt is ellenőrzi az EU brüsszeli bürokráciája, s ha hibát talál, akkor kevesebb pénz átutalásával bünteti hazánkat.
Rendkívüli tehát az óvatosság, következésképp nagy a késedelem.
Az FVM tájékoztatása szerint január első hetében 110 ezer termelőnek - a jogosultak felének - utalták át az uniós terület alapú támogatás 80 százalékos előlegét. A nagyobb területen gazdálkodó magán- és társasági vállalkozások azonban még nem láttak pénzt. Pedig hiteleik törlesztéséhez és az új gazdasági év indításához nagy szükségük lenne rá. (A fennmaradó részt majd az esetleges  túligénylések miatti arányosítás után kapják kézhez.) A nemzeti kiegészítéshez sem jutottak hozzá egyelőre, az ígéret azonban úgy szól: az ellenőrzések után, legkésőbb a 2005. április 30-i végső határidővel a jogosult gazdák megkapják a 2004-re esedékes, hektáronkénti 35 ezer forintos támogatást. Az agrártárca vezetője, Németh Imre lapunknak elmondta, március végéig összesen 120 milliárd forint kerül a tervek szerint a jogos igénylőkhöz.
{p}
Az FVM szerint az idén több mint 328 milliárd forint szolgálja az agrár- és vidékfejlesztést, s ennek több mint fele az uniós költségvetésből származik. Az egységes terület alapú támogatás a 2004. évi hektáronkénti 17 ezerről az idén 20 ezer forintra emelkedik. De ez egyelőre nem vigasztalja például Madarász Károly túrkevei családi gazdálkodót, akivel január elején közölte az MVH megyei kirendeltsége: 2004-re igényelt támogatási kérelme 11,54 hektárról szól, ám a blokktérkép szerint ebből csak 11,52 hektár a jogos. A valahogyan eltérő blokkba sorolt 0,018 hektárról pedig hat másik tulajdonossal kellene egyezkednie.
- Az idén a törvényhozás számos, az agrárgazdaságot érintő jogszabályt módosít. A földtörvényben a kormány olyan változtatásokat tervez - válaszolta a Szabad Föld kérdésére Pásztohy András, az FVM politikai államtitkára -, amelyek elősegítik a földbirtok-koncentrációt és erősítik a haszonbérelt területeken gazdálkodók biztonságát. A nemzeti vidékfejlesztési terv részeként 2005-ben előkészítik a korai nyugdíjazás feltételrendszerét. Úgy módosítják a szabályozást, hogy az idősebb gazdák a fiataloknak adhassák át gazdaságukat. A programot 2006-tól indítják. Az EU korábbi tagállamaiban általában 55 év a korai nyugdíjazás korhatára. A tavalyi rekordtermésnek köszönhetően várhatóan 0,2 százalékkal növekszik a mezőgazdaság alig négyszázalékos hozzájárulása a bruttó hazai termékhez (GDP). Elegendő raktár híján akadozik az intervenciós felvásárlás. A Mezőcsát határában gazdálkodó Bertók János ősszel tonnánként 18 ezer forintért adta el kukoricáját. Nem a bonyolult intervenciós eljárást választották, noha négymillió forintot buktak az üzleten. Sovány vigasz számukra, hogy az idén ösztönzik a magtárak építését és korszerűsítését. Ennek forrása az a 40 milliárd forintos hitelcsomag lesz, melyet a Magyar Fejlesztési Bank Rt. finanszíroz.
Nagy változások lesznek ebben az évben az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai szakigazgatásban is. Eddig az FVM illetékes főosztálya látta el a hatósági munkát, a jövőben erre a célra létrehoznak egy, az állat-egészségügyi hálózat megyei szervezeteit és a határállomásokat felügyelő országos középirányító szervezetet.
A falugazdász-hálózat minden használható emberére szükség van - cáfolta a létszámcsökkentésről szóló híreszteléseket Németh Imre. A földművelésügyi miniszter szerint azonban az uniós gyakorlat már nem engedi meg, hogy a tanácsadást, az ügyintézést és az ellenőrzést ugyanaz a személy végezze. Így csupán a feladat szerinti munkáltató változik: vagyis a megyei földművelésügyi hivatalok gazdaszolgálatától számosan átkerülnek az ellenőrzést végző MVH-hoz.

Ezek is érdekelhetnek