Mangalicától a füves mezsgyéig

A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben 2004 és 2006 között, több mint 40 jogcím alapján - csaknem 80 milliárd forintnyi összeggel - hirdettek meg agrár-környezetgazdálkodást támogató célprogramokat. Ezeket az alábbiakban összefoglaltuk és a támogatási intézkedések típusa szerint csoportosítva közreadjuk.

Gazdálkodás2006. 10. 06. péntek2006. 10. 06.
Mangalicától a füves mezsgyéig

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatást az a földhasználó veheti igénybe, aki mezőgazdasági tevékenységből származó bevétellel rendelkezik, van regisztrációs száma, az érintett földterület az igénylő tulajdona vagy arra vonatkozóan a megfelelő földhasználati bérleti szerződéssel rendelkezik. A gazdálkodó a támogatási időszak alatt betartja a helyes gazdálkodási gyakorlat előírásait.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás valamely állatszám alapú célprogramjára vonatkozó támogatást az az állattartó veheti igénybe, aki mezőgazdasági bevétellel rendelkezik. Továbbá van regisztrációs száma, a szarvasmarha-, a juh- és a kecskeállomány esetében teljesíti az e tevékenységet szabályozó FVM rendelet előírásait. Egyéb állatfajok esetében pedig megfelel a vonatkozó célprogramban külön megszabott feltételeknek és betartja az előírásokat. Az állatok tartója - ló esetén az állat tulajdonosa - a teljes támogatási időszak alatt gazdaságának teljes területén köteles betartani a helyes gazdálkodási gyakorlat előírásait.

A támogatás mértéke a gazdálkodó vállalásától, a felmerülő bevételkiesés és többletköltség mértékétől is függ. Az agrár-környezetgazdálkodási támogatás mellett ugyanazon területre egyidejűleg területalapú támogatások is igényelhetők, amennyiben a kérelmező a jogosultsági feltételeknek megfelel: az egységes területalapú támogatás (SAPS), az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás, valamint a kedvezőtlen adottságú területek támogatása.

Ezek is érdekelhetnek