Amikor csúszik az életjáradék

GazdálkodásT. Dögei Imre2007. 04. 13. péntek2007. 04. 13.
Amikor csúszik az életjáradék

- Hogy meddig maradok ebben a békaperspektívában, az nem tőlem függ - fogad Hatvan környéki tanyáján a 62 esztendős Márton György. Ha a férfit 2005 novemberében kérdezem, akkor a rokkantnyugdíjas státus mellé még odakerülhetett volna a mezőgazdasági vállalkozó megjelölés is. A felesége 2002. évi halála óta egyedül élő ember jelenleg havi nyolcvanezer forint nyugdíjat kap, az özvegyivel együtt. Amikor 2005 decemberében határozott a kormány a termőföldért életjáradékot program következő, negyedik üteméről, ő azonnal osztott-szorzott. Kalkulációja eredményeként úgy gondolkodott, hogy ha felajánlja az államnak több mint héthektárnyi, egy tagban lévő szántóját, azért kaphat még havonta úgy hatvanezer forint életjáradékot. Könnyebben élhet hát idős éveiben - reménykedett.
Ennyi talán elég is egy szuszra. Nézzünk szét az egyholdnyi portán. Ott bizony a négy lovon kívül nem sok mindent látni. Legfeljebb a gazdálkodás korábbi felvonásainak pusztuló maradványait. Márton György tartott itt kéttucatnyi húsmarhát, rájuk a karámban éktelenkedő betonjászol emlékeztet. Volt idő, amikor kocákat fialtatott, erre az elhanyagolt ólakban rozsdásodó kutricákból lehet következtetni. Több száz juh is kérődzött egykor a ma már fedél nélküli hodálymaradványban.
- Hiába, múlik az idő, délután van, alkonyodik - fogalmaz, természetesen nem a napszakra, hanem a korára gondolva. - Ha tudom, hogy ebből az életjáradék-ügyből a döntés után másfél évvel sem lesz még semmi, dehogy is adom én vissza 2005. december 16-án a mezőgazdasági vállalkozói igazolványomat. Hiszen majd' hetven hektárt műveltem azelőtt, zömét bérben. Ha meggondolom, csak a földalapú támogatás elmaradása miatt évi két és fél millió forint bevételtől estem el. Földjeimet eladtam; amit az államnak felajánlottam, azt meg bérlik tőlem. A kombájnon kívül minden gépem megvolt - zsörtölődik. - Érdeklődtem a földalapnál, azt válaszolták, ne aggódjak, elfogadták a pályázatomat, csak pénz nincs a vásárlásra. Az életjáradéknak viszont az egyik feltétele, hogy ne gazdálkodjon az illető.
A Szabad Földben megjelent korábbi írásunkra hivatkozva (2006. január 27.) a pályázás lezárulta után egy évvel tájékoztatást kértünk a Nemzeti Földalaptól. A Termőföldért életjáradékot program negyedik ütemének helyzetéről a SAATCHI & SAATCHI kommunikációs ügynökség közbejöttével kapott választ mellékelten közöljük.

"Termőföldért Életjáradékot"
A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) negyedik, úgynevezett "Termőföldért Életjáradékot" elnevezésű programja 2006. áprilisában zárult le, ekkor kellett a pályázatokat benyújtani. A pályázatot nagy érdeklődés kísérte.
A szerződések megkötésére, a földek megvásárlására a rendelkezésre álló pénzügyi keret függvényében van lehetősége a Nemzeti Földalapnak. A kifizetett életjáradék fedezetéül az árverések és pályázat útján értékesített, valamint a haszonbérbe adott földterületekből befolyó pénzösszeg szolgál. A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet folyamatosan hirdet nyilvános árveréseket és pályázatokat a Magyar Állam tulajdonában lévő és az NFA vagyoni körébe tartozó, meghatározott földterületek értékesítésére az ország egész területén.
A földvásárlási sorrend meghatározása során a földterületek mérete, minősége a döntő szempont.
"Az életjáradék a szerződés megkötését követő hónap első napjától esedékes. Az életjáradék mértékének megállapítása során továbbra is a földterület értéke, mérete, minősége, illetve a felajánló életkora, neme az irányadó" - nyilatkozta Tömör László, az NFA elnöke.

Ezek is érdekelhetnek