Alkalom az egyenlítésre

Beépítették az Európai Unió mezőgazdasági miniszterei a magyar javaslatokat az EU közös agrárpolitikáját (KAP) felülvizsgáló dokumentumba, amelyet március 17-i, brüsszeli ülésükön hagytak jóvá – tájékoztatott a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) illetékes szakállamtitkára.

GazdálkodásT. Dögei Imre2008. 03. 28. péntek2008. 03. 28.
Alkalom az egyenlítésre

A mezőgazdasági tanács az előzetes bizottsági elképzelésekhez fűzött észrevételeket, s a KAP „egészségügyi felülvizsgálatának” végére remélhetően még az idén pont kerül.
Bekerült az agrárminiszterek által jóváhagyott szövegbe az a Magyarországnak is fontos követelés, hogy a támogatásoknak a termeléstől való további elválasztása tételes elemzéseken alapuljon. A bizottságnak részletes hatásvizsgálatot kell készítenie például a gabonaágazatról. Fontos kitétel, hogy vizsgálni kell – főként a tavalyi csökkent termés fényében – a közösség ellátásának biztonságát.
Az úgynevezett kölcsönös megfeleltetést (az agrárelőírásokon kívüli, például környezetvédelmi, állat- és növényvédelmi kötelezettségek) az egyszerűsített területalapú támogatásról (SAPS) az összevont területalapú támogatási rendszerre (SPS) menet közben áttérő országokban, így Magyarországon is csak fokozatosan vezetik be – áll javaslatban. Hazánk is csatlakozott ahhoz a nyilatkozathoz, miszerint a felülvizsgálat jó alkalom a régi és az új tagállamok támogatásai közötti eltérések mérséklésére. A támogatások felső határának csökkentéséről sem lehet addig szó, amíg az újak el nem érik a korábbi tagállamok szubvencióinak színvonalát. Utóbbi követeléssel Németország is egyetért – közölte a szakállamtitkár.

Ezek is érdekelhetnek