Ingyenes tejkvóta

Az Európai Unióban a tejtermelőket érintő legfontosabb elem a kvótarendszer, ami megszabja az értékesíthető tej mennyiségét. A kvóta kétféle: a beszállítási kvóta a tejüzemeknek értékesítő tehenészeteké, míg a fogyasztóknak közvetlenül eladó termelőké az úgynevezett közvetlen értékesítési kvóta. Az országos kvótatartalékból most 19 millió kilogramm beszállítási és 35 millió kiló közvetlen értékesítési kvótát hirdetnek meg.

Gazdálkodás2008. 03. 14. péntek2008. 03. 14.
Ingyenes tejkvóta

A kvótaigényléseket március elejétől a keret kimerüléséig, de legkésőbb március 31-éig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. címére: 2101 Gödöllő, Pf. 258. Ezúttal a tavalyi kvótájuk 95 százaléka, valamint a tényleges termelésük közötti különbséget igényelhetik a termelők. Azok a gazdák, akiknek korábban nem volt tejkvótájuk, kétévesnél idősebb tehenenként legfeljebb hatezer kiló közvetlen értékesítési tejkvótát kaphatnak ingyenesen.
A beszállítási tejkvóta igénylésének egyik feltétele, hogy a kérelmező ténylegesen is tejet termeljen, és azt az MVH által jóváhagyott felvásárlónak értékesítse. Azoknak a termelőknek, akik közvetlen értékesítési tejkvótát igényelnek, vállalniuk kell, hogy a tejet közvetlenül értékesítik.
Lényeges, hogy az ingyen kapott kvóta nem növeli az úgynevezett történelmi bázis jogosultságot. A gazdálkodók a rendelkezésükre álló tejkvótát 2009. március 31-éig nem ruházhatják át, nem adhatják bérbe, illetve nem csoportosíthatják át – kivéve, ha felhagynak a tejtermeléssel és eladják gazdaságukat. Bővebb információt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján (www.mvh.gov.hu) olvashatnak.

Ezek is érdekelhetnek