Röviden

Gazdálkodás2009. 06. 11. csütörtök2009. 06. 11.
Röviden

KÁRENYHÍTÉS. Az aszályról szóló közleményében a földművelésügyi miniszter június 5-én hivatalosan is kihirdette a száraz időjárás miatti vis maior (elháríthatatlan akadály) helyzetet. Az aszálykárt szenvedett mezőgazdasági termelők kárenyhítő juttatás iránti igényüket 2009. október 20-ig nyújthatják be a területileg illetékes Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz. A hozamérték-csökkenést és az igényelt kárenyhítő juttatás összegét egy miniszteri rendeletben foglaltak alapján kell kiszámolni. [A közlemény, valamint a 32/2009. (III. 31.) FVM-rendelet az agrárkár-enyhítési eljárásról a minisztérium www.fvm.hu honlapján megtalálható.] Emlékeztetőül: kárenyhítésre csak azok a gazdálkodók számíthatnak, akik csatlakoztak a nemzeti kárenyhítési alaphoz, vagyis május 15-ig befizették a szántókra meghatározott hektáronkénti 800, ültetvényeknél pedig a 2000 forintot. A legalább 30 százalékos éves hozamkiesés számításánál mind a kalászosok, mind pedig a kukorica és a napraforgó termését figyelembe kell venni.

Globális kihívások. Első alkalommal rendezik meg hazánkban az IAMA Élelmiszer- és Agrárgazdasági Világfórumát június 20–23. között. Az IAMA a Nemzetközi Élelmiszer- és Agrárgazdasági Szövetség, amely az ágazat magas szintű vezetőit, tudósait és kormányzati döntéshozóit tömöríti. A Budapesten megrendezendő tudományos tanácskozás címe: Globális kihívások – lokális válaszok. Remélhetőleg választ kapunk majd a kérdésre: milyen lehetőségeink vannak a válságból történő kilábalásra?

KÖRNYEZETTUDATOSAN. Június végéig igényelhetik a gazdálkodók az agrár-környezetgazdálkodási támogatást. A most induló programot az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) finanszírozzák. Aki úgy dönt, hogy vállalja az újonnan kiírt feltételeket, annak elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül (www.e-kerelem.mvh.gov.hu)kell a támogatási kérelmet benyújtania az MVH-hoz. Akiknek ez még önállóan nem megy, azoknak a falugazdászok és az agrárkamarai tanácsadók segítenek. A támogatás akkor jár, ha a földhasználók a rendeletben előírt, önként vállalt kötelezettségeket a használatukban lévő földterületeken az öt (bizonyos célprogramok esetén tíz) év teljes időtartama alatt betartják. [A támogatási kérelem benyújtása előtt érdemes elolvasni a 61/2009. (V. 14.) FVM-rendeletet, akinek pedig kérdése van, felteheti a www.e-kerelem.mvh.gov.hu portálon.]

CSAK TERMÉSZETESEN. Nem termelő mezőgazdasági beruházásokra is lehet támogatást igényelni. Erre az EMVA az idén először teremt lehetőséget. A kérelmeket elektronikus úton június végéig lehet beadni az MVH-hoz. A támogatás célja, hogy mind az agrár-környezetgazdálkodási programban részt vevők, mind pedig a NATURA 2000 területeken gazdálkodók olyan beruházásokat hozzanak létre, amelyek elősegítik a vidéki táj megtartását és biológiai sokféleségét, az érintett területek természeti értékeinek megőrzését. Az alábbi beruházások jöhetnek szóba: sövénytelepítés, mezővédő erdősáv telepítése, füves mezsgye létesítése, ültetvények sorközgyepesítése, környezetvédelmi és természetvédelmi gyeptelepítés, rovarteleltető bakhát létrehozása, természetes alapanyagból kerítés kialakítása, madárvédelmi berendezés létrehozása.
 

Ezek is érdekelhetnek