Rövid a határidő: 1,5 milliárd forint kiadó!

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyílt pályázatot írt ki, melyben a magán-erdőgazdálkodók nyerhetnek el összesen 1,5 milliárd forintot közfoglalkoztatás során teremtett munkalehetőségek költségeinek csökkentésére. A pályázatot igen gyorsan kell elkészíteni, mert beadási határideje március 11-én délben lejár! – olvasható a Magyar Agrárkamara friss közleményében.

GazdanetO. Horváth György2011. 03. 03. csütörtök2011. 03. 03.
Rövid a határidő: 1,5 milliárd forint kiadó!

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyílt pályázatot írt ki az országos közfoglalkoztatási programon belül. Cél a regisztrált álláskeresők és bérpótló juttatásra jogosultak részére átmeneti munkalehetőség megteremtése, erdőművelő célprogram segítségével. A foglalkoztatás csak a megyei/fővárosi kormányhivatal munkaügyi központja kirendeltségének munkaközvetítésével jöhet létre.

Részt vehetnek benne a magán-erdőgazdálkodók, illetve gesztorként azok együttműködésre, szakmai irányításra létrehozott társulása, konzorciuma a tulajdonos(ok) megbízásából és felhatalmazásával. Foglalkoztathatók a regisztrált álláskeresők, köztük bérpótló juttatásra jogosultak. A Munkaerő-piaci Alap „Közfoglalkoztatás kiadásai”előirányzatából összesen 1,5 milliárd forintot szánnak a programra, melyre 2011. március 11-én 12 óráig lehet jelentkezni. A pályázatot személyesen a pályázó székhelye szerint illetékes megyei/fővárosi kormányhivatal kiemelt munkaügyi központhoz kell eljuttatni.

A programban kizárólag az alábbi közfeladatokat lehet megvalósítani:
- erdészeti feltáró utak, sétautak, turistautak és tanösvények karbantartását,
- az ország erdősültségének növelése céljából az erdőtelepítések területének gyommentesítését,
- az erdőfelújítások területén végzett közérdekű munkálatokat, így különösen az inváziós növényfajok visszaszorítását,
- tűzpászták készítését, tűzmegelőzést szolgáló feladatokat,
- vágástakarítást, ha annak dokumentált célja a helyi tűzifa igények szociális, kedvezményes kielégítése,
- szemétgyűjtést, az elszállítás segítését,
- közjóléti eszközök kihelyezését, felújítását, karbantartását,
- erdőfelújítással összefüggő művelési munkák végzését,
- az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott területeken a parlagfű és más gyomnövények irtását.

A közfoglalkoztatási program kezdetének legkorábbi időpontja 2011. április hó 1. nap. A program megvalósításának időtartama legfeljebb 9 hónap. A befejezés végső határideje 2011. december 31. A programot egybefüggően, folyamatosan kell tervezni és megvalósítani. (folytatás!)

 

A pályázónak legalább tíz fővel kell növelnie foglalkoztatottainak számát. Az igényelt támogatás legalább 80 százalékát a munkabérre, valamint annak járulékára fordíthatják. Legfeljebb 20 százalék közvetett költségekre - a munkába-járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költségek, munkaruha és egyéni védőeszközök költsége, munkásszállítási költségek, kis értékű tárgyi eszközök beszerzésének költsége – használható fel, azzal a kikötéssel, hogy a tárgyi eszközökre nem fordítható több, mint a munkabér és járulékok összegének 10 százaléka.

Emellett feltétel, hogy a támogatás igényléséhez legalább 10 százalékot kitevő saját forrás szükséges, a pályázatba vont egyéb költségek a támogatást egészítik ki. Fontos feltétel – hangsúlyozza a Magyar Agrárkamara -, hogy az egy közfoglalkoztatottra jutó havi támogatási összeg nem haladhatja meg a 120.000 Ft-ot.

A pályázat elkészítéséhez szükséges teljes pályázati dokumentáció (felhívás, adatlap útmutató bírálati szempontrendszer) letölthető a www.afsz.hu honlapról. A határidőben benyújtott, formailag megfelelő pályázatok támogatásáról vagy a támogatási igény elutasításáról a pályázati eljárás eredménye alapján – a munkaügyi központ vezetőjének javaslata alapján – a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter mérlegelési jogkörében dönt 2011. március hó 22. napjáig. A döntésről és a hatósági szerződés megkötésének lehetőségéről a befogadó munkaügyi központ tájékoztatja a pályázót.

Ezek is érdekelhetnek