Már csak egy hét maradt a határidőig!

Egy hetük maradt azoknak, akiknek tavaly november 1. és a 2012. március 10. közötti időszakban káreseménye következett be, hogy azt bejelentsék. 2012-től az agrárkárenyhítési hozzájárulásként megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó határidő a tárgyév szeptember 15. napja.

GazdanetO. Horváth György2012. 03. 19. hétfő2012. 03. 19.
Már csak egy hét maradt a határidőig!

2012. március 10-ével lépett hatályba az új agrárkárenyhítési rendszer. Ennek fontos része, hogy kire is vonatkozik ez az új jogszabály? Minden olyan mezőgazdasági termelő kötelezően tagja lesz az új rendszernek, aki/ami legalább 10 hektár szántóföldi kultúra, vagy legalább 5 hektár szántóföldi zöldség, vagy legalább 1 hektár ültetvény, vagy együttesen legalább 10 hektár szántóföldi kultúra (zöldség / egyéb) és ültetvény, vagy együttesen legalább 5 hektár szántóföldi zöldség és ültetvény. A fentieknél kisebb termőterülettel rendelkezők az önkéntes csatlakozási szándékról az egységes kérelemben tehetnek nyilatkozatot. A csatlakozást önként választók hároméves időtartalomra vállalnak tagságot.

Változott a kárenyhítési hozzájárulás mértéke is, aminek következtében az állami támogatás összege is emelkedik. Az új kárenyhítési hozzájárulási egységösszegek az alábbiak: ültetvény esetében 3000 Ft/ha; szántóföldi zöldség esetében 3000 Ft/ha; egyéb szántóföldi kultúrák esetében 1000 Ft/ha. Az MVH minden évben július 15-éig határozatban értesíti az érintett termelőket a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségről. 2012-től a kárenyhítési hozzájárulásként megfizetett összeg beérkezésére vonatkozó határidő a tárgyév szeptember 15. napja, de ez a határidő a pénz beérkezésének végső ideje!

Az egyik legfontosabb változás, hogy bővül a figyelembe vehető káresemények köre. Az aszálykár, belvízkár, jégesőkár, tavaszi- és téli fagykár mellett, ezentúl viharkár, felhőszakadáskár, illetve az Európai Unió Bizottságának egyedi jóváhagyása esetében árvízkár alapján is lehet majd kárenyhítő juttatást igényelni. Fontos változás, hogy belvízkár alapján öt egymást követő évben legfeljebb három alkalommal vehető igénybe kárenyhítő juttatás.

A jövőben kiemelkedő fontossággal bír a piaci biztosítási jogviszony megléte! Azok a termelők, akik az üzemszintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, csak az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatás felére lesznek jogosultak.

A kárbejelentést legkésőbb a káresemény bekövetkeztét követő tizenötödik napon meg kell tenni, de most kivételesen 2012. március 26. határidő. A bejelentéshez a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, azt követően Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal néven működő intézmény honlapján közzétett bejelentőlapot kell használni, amit a kárt szenvedett terület fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságához kell benyújtani!

Ezek is érdekelhetnek