Hitel az uniós pénzekhez

Amennyiben Magyarországnak 2007 és 2013 között sikerül hozzájutni minden uniós támogatáshoz, hazánk az Európai Unió ötödik legtámogatottabb országa lesz. Ez a saját erőt pótló hitelek és jó tervek nélkül elképzelhetetlen.

Hazai életKeresztény Gabriella2005. 06. 17. péntek2005. 06. 17.
Hitel az uniós pénzekhez

A területfejlesztésben érintettek és a magyar banki szektor együttműködése alapfeltétele, hogy a 2007-13 között elnyerhető 24-30 milliárd eurónyi uniós forrást fel tudja használni Magyarország. E támogatásokhoz ugyanis bizonyos arányú saját erő is szükséges. Ezt a kormányzati támogatások mellett főként pénzintézetek biztosíthatják, hitelekkel. A kölcsönöket önkormányzatok, kis- és középvállalkozások vennék fel.
Észak-Magyarország különösen tőkeszegény régió. Nem véletlen, hogy nemrég Miskolcon, a lillafüredi Palota Szállóban indult útjára a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB) és a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal (MTRFH) összesen hét állomásból álló (Miskolc, Győr, Szeged, Székesfehérvár, Debrecen, Pécs és Budapest) road-show-ja, amelyen szakemberek beszéltek a különböző támogatási, fejlesztési lehetőségekről, egy-egy térség kitörési pontjairól.
- Akkor leszünk versenyképesek, ha világos fejlesztési stratégiákat készítünk - mondta Szabó György, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke. - A halmozottan hátrányos helyzetű északi régióban, ahol a vállalkozások tőkeellátottsága csekély, a munkanélküliség, az önkormányzatok igencsak forráshiányosak, egyértelmű, hogy a versenyképes iparágak infrastrukturális hátterét és "tudásközpontokat" kell kialakítani, illetve a kis- és középvállalkozásokat kell megerősíteni. Ugyanakkor fontos a természeti környezet lehetőségeinek turizmus általi kihasználása.
- Elvileg akár napi négymilliárd forint uniós forrásra számíthatunk 2007-13 között. Igénybevétele legtöbbször csak banki közreműködéssel képzelhető el, bár akad olyan támogatás, melyhez nem kell saját erő - hangsúlyozta Erős János, az MFB vezérigazgatója. - A bank szerepe ebben egyrészt a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása, másrészt az önerőhöz szükséges hitelkonstrukciók biztosítása lesz. Ha azok megfelelők, befogadhatók a projektek. A pályázati lehetőségekről az érintettek a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról értesülhetnek.
- Azok kapnak labdát, akik mozognak a pályán, de önmagában véve még ez is kevés, mert az unió csak oda juttat pénzt, ahol megtoldják a saját forrásaikkal - kezdte egy aforizmával Miskolc polgármestere, Káli Sándor. - Nemzeti érdek, hogy ne hagyjuk veszni ezt a lehetőséget, de ehhez a banki és kormányzati támogatás nélkülözhetetlen. Az egykori "acélbörtönéből" kiszabadult Miskolcon és térségében az üzleti szféra köldökzsinórja lett a megépült autópálya. Ám az útépítést folytatni, a tömegközlekedést fejleszteni szeretnénk, és ez ötvenmilliárd forintos projekt. A meglévő ipari területek infrastruktúrájának kiépítése csaknem százmilliárdos beruházás.
Szegvári Péter, a MTRFH elnöke bemutatta a hamarosan kormány elé kerülő, országos területpolitikai koncepciót. Kiemelte, hogy reményeik szerint az uniós forrásoknak a fele regionális fejlesztéseket, más részük pedig a versenyképes iparágak fejlesztését szolgálhatja. Ennek feltétele, hogy a hét magyar régió 2007-ig önálló fejlesztési stratégiát dolgoz ki, s aktivizálódnak a kistérségek is.

Ezek is érdekelhetnek