Környezettudatos frissdiplomások

Egy friss kutatás szerint a vállalatok felelősségvállalás, illetve környezet- és természetvédelmi i tevékenysége aktívan befolyásolja a frissdiplomások munkahelyválasztását.

Hírek, információkSzabad Föld Online2009. 07. 13. hétfő2009. 07. 13.

Fotó: Sean Locke

Környezettudatos frissdiplomások Fotó: Sean Locke

A Nestlé Hungária Kft. által készített felmérés arra kereste a választ, hogy a végzős diákok, illetve frissdiplomások munkahely-választási preferenciáiban milyen szerepet játszik a munkáltató vállalatok felelősségvállalási tevékenysége (CSR), illetve a fiatal pályakezdő diplomások milyen társadalmi és környezeti érzékenységgel indulnak karrierjük kezdetekor.

Az írásbeli kérdőívre kapott válaszok egyértelművé teszik, hogy a megkérdezett fiatalok túlnyomó részének fontos a vállalatok felelős magatartása: csaknem egyötödüknek (18,8%) nagyon fontos a potenciális munkáltató által kifejtett társadalmi-környezeti szerepvállalás, míg a válaszadók több mint felének jellemzően fontos (51,7%). A felelős vállalati magatartást a megkérdezettek mintegy 28 százaléka mérsékelten fontosnak ítéli.

Melyek a leginkább vonzó CSR programok?
A felmérés arra is kereste a választ, hogy a leendő munkavállalók mely felelősségvállalási programokkal tudnak a leginkább azonosulni (a kérdőíven legfeljebb 4 területet jelölhettek be).

• A válaszadók több mint kétharmada számára fontos, hogy a munkaadó folyamatosan képezze, elsősorban a nyelv- és szaktudás terén.
• A második helyre került a környezeti lábnyom csökkentésének igénye (63,4%), szorosan együtt a természet-és állatvédelemmel összefüggő vállalati szemléletformálás igényével (49,7%). Mindez jól mutatja a fiatalok fokozott környezettudatosságát és elvárását a leendő munkáltatókkal szemben.
• A fentiekkel ellentétben a hátrányos társadalmi helyzetben lévők felkarolását csak körülbelül minden hetedik válaszadó tartotta igazán fontosnak (15,4%), míg a kultúra és a művészetek támogatását is csak kevesebb mint fele helyezte a 4 kiválasztható terület közé.
• Meglepő tény az is, hogy a vállalat átláthatósága és elszámoltatható irányítása a válaszadók csak mintegy egynegyede számára igazán fontos (26,8%), pedig ez jelenti a felelős vállalati magatartás egyik kulcsát.

Felelősség a dolgozókért: fontos a folyamatos képzés, és a munka–magánélet egyensúlya
A folyamatos képzés iránti elvárásra nézve Fekete Balázs, a Nestlé toborzásért felelős HR specialistája kifejtette: „Jól lemérhető, hogy a piacon mekkora elvárássá nőtte ki magát a nyelvtudás és a jó képzettség.”

A képzés pontos formájára kérdező diagram szerint a rotációra is nagy az igény. Ennek keretében a fiatalok adott időszakonként más és más munkakör megismerésével szerezhetnek tapasztalatot, megtalálva azt a területet, ahol a leginkább otthon érzik magukat. „A rotációs program hozzásegítheti a frissdiplomást a későbbi vezetői és szakmai karrierhez. Meggyőződésünk, hogy a fiatal tehetségek kiválasztása és a leendő szakemberek kinevelése a leggyümölcsözőbb befektetésnek számít. Hosszú távra tervezünk, ez tükröződik a képzési és munkaadói gondoskodási programjainkban” – tette hozzá Fekete Balázs.

Erős az igény a magánélet és a munka egyensúlyára is: Fekete Balázs szerint a munkahelyet a frissdiplomások tudatosabban választják, a korábbi éveknél érezhetően jobban törekszenek a munkahely és a magánélet egyensúlyára. A felmérés ezt visszaigazolta, azonban meglepő: ez a férfiaknak majdnem ugyanolyan fontos, mint a nőknek. E megközelítés köszönt vissza abban is, hogy a családdal kapcsolatos juttatásokat (családalapítás, iskolakezdés stb.) minden második pályakezdő az első vagy a második helyre sorolta, együtt a sport és az egészségmegőrzés támogatása iránti igénnyel.

Mindezzel párhuzamosan jól kirajzolódik a rugalmas munkavégzési lehetőségek keresése is, amely majdnem minden második jelölt számára vonzó. „Érzékeljük ezt az igényt, és az irodai munkakörök esetében igyekszünk is erre lehetőséget nyújtani. A rugalmas munkavégzést több módon támogatjuk, de ehhez a vezető és a kolléga között egyedi megállapodás szükséges a feltételekről és a teljesítménykritériumokról. Jó példa erre, hogy ha egy kismama jelzi számunkra visszatérését, igyekszünk felajánlani a részmunkaidős munkavégzés lehetőségét, így nem esik ki annyira a gyakorlatból és gördülékenyebb a visszaszokás is” – mondta Fekete Balázs.

Kattintson bármelyik ábrára és megnyílik képgalériánk!

Ezek is érdekelhetnek