Lepapíroz

Úgy két-három hónapja valamilyen televíziós hírműsorban egy korrupciós üggyel kapcsolatos, titokban készített magnófelvétel bejátszásakor egyszer csak erre a mondatkára figyeltem fel: „Le van papírozva.”

HobbiGrétsy László2011. 03. 18. péntek2011. 03. 18.
Lepapíroz

Érteni véltem a kifejezést, noha még sohasem találkoztam vele, s szótárainkban sem található lepapíroz ige. Ám amikor az internet Google programjához fordultam segítségért, szinte szégyenkezve tapasztaltam, hogy a lepapíroz, valamint a le van parírozva bepötyögtetésére a számítógép húszezernél is több adatot dobott ki. Te jóisten! Hát ennyire elmaradtam a világtól! Itt van egy új szavunk, amelyet már ezrek ismernek, használnak, s én nyelvész létemre eddig nem is vettem észre!

Egy kicsit közelebbről is megvizsgálva a dolgot némi megnyugvással nyugtázhattam magamban, hogy korábbi elszórt adatokat nem számítva a lepapíroz ige gyakoribb használata csak az utóbbi fél évtizedre tehető. Az adatokat látva úgy vélem, jelentéséhez eleinte nem kapcsolódott annak érzékeltetése, hogy a szükséges iratok, papírok beszerzése valamilyen simlisség, csalárdság eltussolására szolgál. Íme, például egy néhány évvel ezelőtti internetes cseve¬gő¬portálról letöltött részlet egy kárvallottól, akinek egy bécsi gyorsétteremben ellopták minden értékét, iratát:

„Most már mosolygok rajta, de akkor nem volt olyan vicces, mivel a rendőrségen még csak azt sem tudtuk igazolni, hogy kik is vagyunk, és nem volt kellemes megvárni a magyar konzult, míg hazaér a szombati vakációjáról, és lepapíroz minket. Még benzinre is ő adott pénzt nekünk.”

Itt még nincs rossz íze a szónak. A legújabb adatok azonban már jobbára azt sugallják, hogy a „lepapí­rozás” már nem csupán adminisztrációs célokat szolgál, hanem törvényesít, legalizál olyan dolgokat, intézkedéseket, ügyleteket, amelyek egyébként hamisnak bizonyulnának, törvénybe ütköznének. Csupán két rö­vid példa különféle hírportálokról: „Mondtam már, hogy minden le van papírozva. Bolti eladói munkakörben fogtok nálam bedolgozni elvileg.” (2010. okt. 9.); „Egy másik ügyvéd, X. Y. szerint is hiány mutatkozhatott a hallgatói önkormányzatoknál, amit most utólag le kell papírozni.” (2011. febr. 25.)
Szemléletesség tekintetében nincs semmi baj a lepapíroz szóval. Igaz, egy kicsit szlenges, de érzékletes, kifejező. Ám igazából akkor örülnék neki, ha általam adott következő értelmezéséből: „hivatalos (de többnyire hamis, törvénytelen vagy megtévesztő) szerződésekkel, iratokkal valakit, valamit vagy valamilyen megállapodást igazol, legalizál", előbb-utóbb elhagyhatnánk a zárójelbe tett részt.

Ezek is érdekelhetnek