Katonanők az ókorból

Az angliai Broughamban egy római kori temetkezési hely föltárása során honi régészek nemrégiben két nő maradványaira bukkantak. A leletek azért különlegesek, mert a tudósok szerint a Krisztus után 200 és 300 között élt amazonok a római hadsereg katonái voltak.

KultúraValló László2005. 04. 08. péntek2005. 04. 08.
Katonanők az ókorból

Testüket hadi felszerelésükkel együtt elhamvasztották, megmaradt sírmellékleteikből azonban katonáskodásukra lehet következtetni, és arra, hogy magas társadalmi rangot tölthettek be. A régészek annak jelét is felfedezni vélik, hogy a 20, illetve 45 éves korban elhunyt harcos amazonok eredetileg Pannóniában szolgáltak, innen vezényelték őket Britanniába.
A kérdés, hogy léteztek-e valóban amazonok, női bajvívók, mindmáig megosztja a kutatókat. Az ellenzők úgy vélik, hogy amit a görög mitológia róluk elmond, a fantázia szüleménye. Így például az is, hogy az amazonok levágták a bal emlőjüket, hogy ne akadályozza őket a nyilazásban, meghagyott jobb emlőjükből pedig csecsemőiket szoptatták - de csak a lányokat, mert a fiúkat születésük után megölték vagy megnyomorították. A szarmaták, miként Hérodotosz görög történetíró följegyezte, azt állították, az amazonok leszármazottai. S minthogy férfiak nélkül bajosan foganhatnak meg az utódok, ehhez egyre-másra idegen férfiak segítsége kellhetett.
A kételyek ellenére a régészeti kutatások eredményei harcos nők csoportjainak létezése mellett szólnak. Legalábbis az amerikai Jeannine Davis-Kimball szerint, aki évekkel ezelőtt a Berkeley Egyetem megbízásából végzett ásatásokat a közép-ázsiai orosz sztyeppén. Munkatársaival számos, kétezer évnél régebbi sírhalmot tárt föl, amelyekben kizárólag női csontvázak feküdtek. A csontmaradványok mellett bronzból készült nyílhegyeket, tőröket és kardokat találtak. A szúrófegyverek közül soknak feltűnően kicsi volt a markolata. Ebből arra következtettek, hogy maguk az ott eltemetett nők forgathatták őket a harcok idején.

Ezek is érdekelhetnek