Jogszabály-gyűjtmény: Júliusban megjelentek

Júliusban számos agrárterületet érintő jogszabály jelent meg a kölcsönös megfeleléstől, a támogatáson, az állat-nyilvántartáson át a rendtartási törvényig.

Pályázat, jogszabályokFVM - Szabad Föld Online2009. 07. 29. szerda2009. 07. 29.
Jogszabály-gyűjtmény: Júliusban megjelentek

Támogatások
2009. július 6-án lépett hatályba az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő "Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló módosító rendelet.
A jogszabály módosítja egyfelől az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet által meghatározott fogalmak tartalmát, másfelől a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásainak alkalmazásának feltételeit, valamint az ellenőrzéssel összefüggő előírásokat.
80/2009. (VII. 3.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14442&ctag=articlelist&iid=1

Kölcsönös megfeleltetés
2009. július 25-én vált hatályossá a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály.
A rendelet meghatározza a ellenőrzésre való kiválasztás és a jogkövetkezmények alkalmazásának feltételeit, meg nem felelés esetén a jogkövetkezmények mértékének megállapítási szabályait, továbbá tartalmazza a vis maiorra vonatkozó rendelkezéseket is.
81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14448&ctag=articlelist&iid=1

Vágómarha-minősítés
2009. július 18-án vált hatályossá a vágómarhák vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló miniszteri rendelet.
A jogszabály a jelöléssel, illetve a minősítéssel összefüggő központi adatbázis készítésével kapcsolatos eddigi előírásokat módosítja.
82/2009. (VII. 15.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14541&ctag=articlelist&iid=1

Vágósertés-minősítés
2009. július 18-án vált hatályossá a vágósertések vágás utáni minősítéséről és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló miniszteri rendelet.
A módosítások a Vágóállat és Hústermék Tanács adatszolgáltatási feladatait érintik..
83/2009. (VII. 15.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14542&ctag=articlelist&iid=1

Vágójuh-minősítés
2009. július 18-án vált hatályossá a vágójuhok vágás utáni minősítéséről és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló módosító jogszabály.
A módosítások a vágás utáni minősítés követelményrendszerére, használati és kereskedelmi értékének meghatározására, a kereskedelmi osztályba sorolás hitelességének feltételeire, továbbá az MgSzH feladataira vonatkoznak.
84/2009. (VII. 15.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14543&ctag=articlelist&iid=1

Szakképzés
2009. július 23-tól megváltozott a földművelésügyi ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadási rendje.
A miniszteri rendelet értelmében egyes szakmai képzések esetén megváltozik a vizsgarészekhez rendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése, az adott vizsgarészben az egyes feladatok aránya, a vizsgarészek súlya a vizsga egészében, illetve a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások megnevezése.
85/2009. (VII. 15.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14544&ctag=articlelist&iid=1

Szőlőtermesztés
Július 17-én jelent meg a a szőlőtermelési potenciálról szóló miniszteri rendelet.
A jogszabály tartalmazza az ültetvénytelepítés és –kivágás esetén szükséges teendőket, az ezzel összefüggő kötelezettségeket, az újratelepítési jogok keletkezésére és átruházására vonatkozó előírásokat, a telepítési jogtartalékból történő értékesítés szabályait, illetve a telepítési jog nélkül végzett telepítés esetén életbe lépő kötelezettségeket.
86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14496&ctag=articlelist&iid=1

Cukorrépa-termelés
Július 18-án lépett hatályba a a cukorrépa-termelők nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló módosító jogszabály.
A módosítások értelmében a támogatás mértéke támogatás mértéke cukorrépa-tonnánként tíz euró ötvennyolc centnek megfelelő forintösszeg, amely átváltása az Európai Központi Bank által 2008. október 1-jét megelőzően megállapított utolsó devizaárfolyam alapján történik.
87/2009. (VII. 17.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14495&ctag=articlelist&iid=1

Halászat
Augusztus 1-jén lép hatályba a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló módosító jogszabály.
A földművelési és környezetvédelmi tárca együttes rendeletének mellékletei tartalmazzák a nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzékét, valamint a halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi időket.
88/2009. (VII. 17.) FVM-KvVM együttes rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=955&articleID=14545&ctag=articlelist&iid=1

Géntechnológia
2009. július 31-én lép hatályba az egyes géntechnológiai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló jogszabály.
A módosítások a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenységek szabályairól, illetve a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló eddigi előírásokra vonatkoznak.
89/2009. (VII. 22.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14546&ctag=articlelist&iid=1

Agrár-szaktanácsadás
2009. szeptember 1-jén válik hatályossá az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezéséről szóló FVM rendelet.
A jogszabály meghatározza a szaktanácsadói tevékenység folytatásához szükséges feltételeket, a szaktanácsadói névjegyzékbe történő felvétel követelményeit, valamint a hatóság nyilvántartási kötelezettségéről szóló előírásokat.
90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=957&articleID=14547&ctag=articlelist&iid=1

Kárenyhítés
Módosulnak a a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerre és a kárenyhítési hozzájárulásra vonatkozó előírások.
A törvény értelmében az elemi kár fogalma alá tartozik a jövőben a mezőgazdasági termelő használatában lévő termőföldön bekövetkezett, jégeső okozta kár is. A kárenyhítő juttatásra az a – kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett – termelő jogosult, aki káresemény bekövetkezésétől számított tíz napon belül bejelentette.
2009. évi LXVII. törvény
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=962&articleID=14559&ctag=articlelist&iid=1

Agrárpiaci rendtartás
Módosulnak az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény előírásai
A 2009. évi LXXXVII. törvény módosítja a törvény személyi hatályát, illetve lehetőséget teremt a érdekvédelmi szervezetek számára, hogy – a termékpálya vertikális működésének elősegítése érdekében – önszabályozó megállapodást kössenek.
2009. évi LXXXVII. törvény
http://www.fvm.hu/main.php?folderID=962&articleID=14560&ctag=articlelist&iid=1
 

Ezek is érdekelhetnek